Ett skräddarsytt abonnemang

 • Vi erbjuder fyra typer av paket och priser beroende på dina behov och vilken typ av robot du har.
 • Bestäm vilket abonnemang som passar bäst för dig genom att titta i tabellen eller kontakta din återförsäljare/leverantör för att få mer information.

Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Funktioner
Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Beskrivning
Vi garanterar programuppdateringar vid tekniskt underhåll.
Marknadens mest kompletta paket för användare som vill dra full nytta av fjärrstyrningen på sin Connected-linje.
Paketet för GPS-RTK robotanvändare som vill styra funktionerna med ett par fingerrörelser.
Det mest omfattande abonnemanget för användare av GPS-RTK 4G-robotar, inklusive dataabonnemang och robothantering via en enda 4G-terminal med en radie på 15 km.
Pris per år
Gratis

BM-1000: 1 990 kr
BM-2000: 1 990 kr
BP-1200: 1 990 kr

BM-1050: 2 490 kr
BM-2050: 3 490 kr
BP-1250: 3 490 kr
BM-850: 1 990 kr
Base RTK Wifi: Gratis

BM-1050: 3 490 kr
BM-2050: 4 490 kr
BP-1250: 4 490 kr
BM-850: 2 990 kr
Base RTK 4G: 1 490 kr

Programuppdateringar
Prestandaövervakning (historik och cykler)
Användarkommandon på distans
-
Fjärrkonfiguration av roboten (Parametrar Läs/Skriv)
-
Larm- och meddelandehantering (uppdateringar, förnyelse av abonnemang osv.)
-
Status i realtid + position på begäran
-
Interaktiv karta: uppföljning av bana per cykler
-
Fleet management-panel
-
Underhållslogg
-
Konfiguration och parametrar för GPS mönsterklippning
-
-
Fjärrkonfiguration av GPS-baserad ytor
-
-
GPS-baserad förbudszon för hinder
-
-
Wisenav ®
4G GPS-RTK Basstation inom en radie på 15 km
-
-
-
Alla priser är exklusive moms. Årsabonnemang faktureras löpande för ett år från installationsdatumet och förnyas automatiskt för varje efterföljande år.

Offline-erbjudande

Offline-funktioner (utan abonnemang)

Robotgräsklippare och bolluppsamlare kan arbeta med full prestanda och navigeringsfunktioner. Fjärrövervakning och kontroll är begränsad.

 • Robotgräsklippare och bolluppsamlare får en mjukvaruuppdatering via Wi-Fi under tekniskt underhåll.
 • Data om robotarnas prestanda och drift registreras direkt och lagras i över ett år i form av driftscykler. Du får resultaten i form av intuitiva grafer. Dessa data är endast tillgängliga när roboten är ansluten till Wi-Fi.

Vill du hellre ha regelbundna och kontinuerliga mjukvaruuppdateringar och kunna kontrollera och övervaka roboten i realtid via mobilnätet (4G)? Teckna dig för ett av våra avgiftsbelagda abonnemang som anpassas efter din användarprofil.

Bas- och Premium RTK-abonnemang

Övervaka prestation i realtid (historik och cykler)

Följ din robots aktivitet per dag. Informationen, som är tillgänglig via webbportalen eller appen, presenteras i tydliga och exakta grafer. Gränssnittet låter dig identifiera larm och sortera på dem för att identifiera områden där de uppstår.

Med den här funktionen kan du skicka en rad kommandon direkt till din robot via portalen eller appen. Dessa specifika instruktioner som ”ladda, arbeta ...” säkerställer optimal hantering av alla situationer, inklusive oväntade händelser. Du kan även se en historik över dessa kommandon. På detta sätt kan du optimera användningen av din robot och säkerställa bättre hantering av din gräsklippning under alla omständigheter.

Fjärrkonfiguration av roboten (läs- och skrivparametrar)

Detta alternativ låter dig hantera olika parametrar för din robot som t.ex.:

 • Roboten arbetsschema
 • Klipphöjden
 • Inaktivering av ett eventuellt defekt klipphuvud för att garantera kontinuiteten i din maskins aktivitet tills delen byts ut av en tekniker.
 • Definitionen av andelen aktivitet inom de olika arbetsområdena. Eftersom gräs inte växer lika mycket överallt, kan du med detta alternativ definiera procentandelen av aktivitetstid som tilldelas ett specifikt område enligt tillväxthastigheten eller tätheten hos gräset som ska klippas.

För bolluppsamlare kan du hantera robotens arbetszon i förhållande till hur tätt golfbollar ligger på planen. Arbetsområdena definieras via den befintliga kabelinstallationen eller via GPS-konfigurationen som kan göras genom hantering av parametrarna.

 • Bevaka utetemperaturen. Det rekommenderas inte att man använder en robot när det är för kallt och absolut inte vid temperaturer under noll (risk att fruset gräs blir förstört under påverkan av hjulen).

Larm- och aviseringshantering

 • Genom att aktivera aviseringen meddelas du direkt när ett larm rapporteras. Du kan välja hur du ska få aviseringarna: avisering via appen på din smartphone, e-post eller aviseringscenter (app och portal).
 • Du kan aktivera denna funktion per robot om du har flera stycken. En fullständig historik över de olika typerna av larm finns att tillgå för att hjälpa dig planera en anpassad insats.

Fjärrstyrning

Din robot skickar sin status till dig (arbetar, laddar, väntar ...) i realtid, såväl som dess batteristatus och koordinaterna för dess senaste anslutning. Behöver du veta dess senaste position? Titta på gränssnittet för att se den.

Interaktiv karta: spåra banan per cykler

Denna funktion låter dig visualisera robotens väg på en karta per cykel och per zon. Kartan visar även eventuella larm som har utlösts.

Flottöversikt

Visa, sortera, gruppera, osv. Allt är möjligt med några få musklick genom att använda flottöversikten. Du håller ett öga på dina favoritrobotar och genom att titta på flottöversikten kan du enkelt identifiera vilka maskiner som är aktiva och vilka som behöver din uppmärksamhet. Vill du ha en översikt över robotarna i alfabetisk ordning, efter serienummer, efter prestandapoäng eller efter installationsdatum? Vi har alla dessa alternativ.

Historik för underhåll och reservdelar

Korrekt underhåll av robotarna garanterar deras hållbarhet och prestanda. Varje Belrobotics-/Echorobotics-robot är därför länkad till en underhållslogg. Teknikern/återförsäljaren kan registrera alla utförda serviceåtgärder och de delar som byts ut i portalens underhållshäfte.

Premium RTK Wifi & 4G-abonnemang

GPS-RTK ökar prestandan

Robotar som är utrustade med en GPS-RTK-modul kör inte i ”slumpmässigt banläge” utan kan följa ”linjemönster” med mycket hög noggrannhet (<5 cm) vilket möjliggörs med GPS RTK-teknik. Detta ökar robotarnas prestanda avsevärt och resulterar i en mycket mer estetiskt tilltalande klippning.

”Premium RTK”-paketet

Med ”Premium RTK”-paketet får du alla de fördelar som ”Basic”-paketet har för optimal fjärrkontroll och konfiguration av robotarna, med du får även ytterligare funktioner relaterade till fjärrkonfigurationen av GPS-RTK-robotarna.

RTK-parametrar, RTK-zoner, ”Förbjudna” zoner

RTK-parametrar, RTK-zoner, ”Förbjudna” zoner: alla kan definieras på distans från portalen eller appen och gör det möjligt att optimera prestandan för GPS-RTK-roboten utan att installera ytterligare kablar i ytterkanterna och att anpassa dessa zoner dynamiskt efter behoven.

4G RTK-basstation

En hel flotta av robotar kan anslutas till en enda 4G GPS-RTK-basstation inom en radie på 15 km.

Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App