Spersonalizowana formuła subskrypcji

 • Oferujemy 4 rodzaje pakietów i cen w zależności od Twoich potrzeb i typu posiadanego robota.
 • Korzystając z tabeli, oceń, która formuła będzie dla Ciebie najdogodniejsza, lub skontaktuj się z dealerem/dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Funkcje
Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Opis
Gwarantujemy aktualizacje oprogramowania podczas konserwacji technicznej.
Najbardziej rozbudowany pakiet na rynku dla użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać zdalną obsługę w serii Connected Line.
Pakiet dla użytkowników, którzy chcą mieć możliwość prowadzenia obsługi robotów z modułem RTK GPS za dotknięciem przycisku.
Najbardziej kompleksowa subskrypcja dla użytkowników robotów GPS-RTK 4G, obejmująca subskrypcję danych i zarządzanie robotami za pośrednictwem jednego terminala 4G o promieniu 15 km.
Cena na rok
Bezpłatnie

BM-1000: 49 €
BM-2000: 59 €
BP-1200: 59 €

BM-1050: 149 €
BM-2050: 199 €
BP-1250: 199 €
BM-850: 69 €
Base RTK Wifi: Bezpłatnie

BM-1050: 248 €
BM-2050: 298 €
BP-1250: 348 €
BM-850: 168 €
Base RTK 4G: 149 €

Aktualizacje oprogramowania
Monitorowanie wydajności (historia i cykle)
Zdalne polecenia użytkownika
-
Zdalna konfiguracja robota (odczyt/zapis parametrów)
-
Zarządzanie alarmami i powiadomieniami (aktualizacje, odnowienia subskrypcji itp.)
-
Status w czasie rzeczywistym + położenie na żądanie
-
Mapa interaktywna: śledzenie trajektorii według cykli
-
Pulpit zarządzania flotą
-
Dziennik konserwacji
-
Konfiguracja i parametry koszenia w oparciu o wzór GPS
-
-
Zdalna konfiguracja sektorów na podstawie GPS
-
-
Strefy zakazu wstępu ze względu na przeszkody na podstawie GPS
-
-
Wisenav ®
Stacja bazowa 4G GPS-RTK w promieniu 15 km
-
-
-
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Roczne subskrypcje są fakturowane w styczniu na cały nadchodzący rok. Subskrypcja jest wliczona w cenę zakupu robota na rok instalacji do 31 grudnia.
* Kurs wymiany walut zależy od pośrednika płatności (od banku, usługi Stripe, karty kredytowej...)

Oferty offline

Właściwości oferty Offline (bez subskrypcji)

Roboty-kosiarki i zbieracze piłek mogą pracować z pełną wydajnością i pełnym dostępem do nawigacji. Zdalne monitorowanie i zdalna obsługa są ograniczone.

 • Roboty-kosiarki i zbieracze piłek otrzymują aktualizacje oprogramowania przez sieć Wi-Fi podczas konserwacji technicznej.
 • Dane dotyczące wydajności i pracy robotów są rejestrowane bezpośrednio i przechowywane przez ponad rok w postaci cykli operacyjnych. Wyniki prezentowane są w postaci intuicyjnych wykresów. Dane są dostępne tylko wtedy, gdy robot jest podłączony do sieci Wi-Fi.

Czy preferujesz regularne i stałe aktualizacje oprogramowania oraz możliwość obsługi i monitorowania robota w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci komórkowej (4G)? Wykup jedną z naszych subskrypcji dostosowanych do profilu użytkownika.

Subskrypcja Basic i Premium RTK

Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym (historia i cykle)

Śledź na co dzień aktywność swojego robota. Informacje dostępne za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji są prezentowane na czytelnych i precyzyjnych wykresach. Interfejs umożliwia identyfikację i sortowanie alarmów w celu zidentyfikowania obszarów, w których występują.

Funkcja umożliwia wysyłanie serii poleceń bezpośrednio do robota za pośrednictwem portalu lub aplikacji. Tego rodzaju szczegółowe instrukcje, np. dotyczące ładowania i pracy, zapewniają optymalne zarządzanie w najróżniejszych sytuacjach, w tym w razie nieoczekiwanych zdarzeń. Dostępna jest również historia poleceń. W ten sposób można zoptymalizować wykorzystanie robota i lepiej zarządzać koszeniem trawnika w każdych warunkach.

Zdalna konfiguracja robota (odczyt i zapis parametrów)

Opcja pozwala zarządzać różnymi parametrami robota, takimi jak:

 • Harmonogram pracy robota
 • Wysokość koszenia
 • Ewentualna dezaktywacja wadliwej głowicy tnącej w celu zagwarantowania ciągłości aktywności maszyny do czasu wymiany części przez technika.
 • Definicja wartości procentowej aktywności w różnych obszarach pracy. Ponieważ trawa nie rośnie wszędzie jednakowo, wprowadzono możliwość zdefiniowania wartości procentowej czasu aktywności dla określonego obszaru w zależności od szybkości wzrostu lub gęstości koszonej trawy.

W przypadku zbieraczy piłek istnieje możliwość zarządzania strefą pracy robota zgodnie z gęstością rozmieszczenia piłek golfowych na polu. Definiowanie obszarów roboczych odbywa się w oparciu o wcześniejszą instalację przewodów lub konfigurację systemu GPS, którą można przeprowadzić poprzez zarządzanie parametrami.

 • Uwzględnienie temperatury zewnętrznej. Odradza się korzystanie z robota w niskich – a tym bardziej ujemnych – temperaturach (ryzyko uszkodzenia zamarzniętej trawy pod naciskiem kół).

Zarządzanie alarmami i powiadomieniami

 • Po aktywacji powiadomienia użytkownik jest bezpośrednio powiadamiany o zgłoszonym alarmie. Użytkownik może wybrać kanał, którym będą dostarczane powiadomienia: przez aplikację na smartfonie, pocztę e-mail lub centrum powiadomień (aplikacja i portal).
 • Funkcja może zostać aktywowana dla każdego robota należącego do floty. Dostępna jest pełna historia różnych typów alarmów, co stanowi pomoc w zaplanowaniu adekwatnych do potrzeb interwencji.

Status w czasie rzeczywistym + położenie na żądanie

Robot wysyła Ci w czasie rzeczywistym informacje o swoim statusie (praca, ładowanie, oczekiwanie) oraz o stanie naładowania akumulatora, a także współrzędne ostatniego połączenia. Czy musisz znać ostatnie położenie? Spójrz na interfejs, aby się dowiedzieć.

Mapa interaktywna: śledzenie trajektorii według cykli

Funkcja umożliwia wizualizację ścieżki robota na mapie według cyklu i strefy. Na mapie pokazane są również wszystkie alarmy, które zostały wyzwolone.

Pulpit obsługi floty

Przeglądanie, sortowanie, grupowanie itp. Wszystko to jest możliwe za pomocą kilku kliknięć myszy w obszarze pulpitu obsługi floty. Wyświetlane są tam ulubione roboty i możliwe jest identyfikowanie maszyn aktywnych oraz tych, które wymagają uwagi. Chcesz wyświetlać roboty w kolejności alfabetycznej, według numerów seryjnych, według danych wydajności lub daty instalacji? Nic prostszego!

Historia konserwacji i części zamiennych

Prawidłowa konserwacja robotów to gwarancja ich trwałości i wydajności. Dlatego każdy robot Belrobotics/Echorobotics ma przypisany dziennik serwisowy. Technik/dealer może rejestrować wszystkie wykonane czynności serwisowe i wymienione części w dzienniku serwisowym portalu.

Subskrypcja Premium RTK Wifi i 4G

Technologia RTK GPS zapewnia lepsze wyniki

Roboty wyposażone w moduł RTK GPS nie pracują w „trybie losowej ścieżki”, ale mogą podążać według „linii wzorów” z bardzo dużą dokładnością (< 5 cm), której gwarancją jest technologia RTK GPS. Przekłada się to na znaczące zwiększenie wydajności robotów oraz bardziej estetyczne koszenie.

Pakiet "Premium RTK"

Pakiet „Premium RTK” oferuje nie tylko wszystkie zalety pakietu „Basic” w zakresie optymalnej zdalnej obsługi i konfiguracji robotów, ale także zapewnia dodatkowe funkcje związane ze zdalną konfiguracją robotów z modułem RTK GPS.

Parametry RTK, strefy RTK, strefy zakazu wstępu

Parametry RTK, strefy RTK, strefy zakazu wstępu: wszystkie parametry mogą być definiowane zdalnie za pośrednictwem portalu lub aplikacji oraz pozwalają na optymalizację pracy robota z modułem RTK GPS bez konieczności instalowania dodatkowych przewodów peryferyjnych, a także umożliwiają dynamiczne dostosowywanie stref do potrzeb.

Stacja bazowa 4G RTK

Cała flota robotów może być podłączona do pojedynczej stacji bazowej 4G GPS-RTK w promieniu 15 km.

Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App