Doświadczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oprócz funkcji offline można korzystać z funkcji zaawansowanych. Belrobotics proponuje dwa rodzaje subskrypcji: Basic i Premium. Na podstawie tabeli wybierz formułę, która jest najlepsza dla Ciebie.

Oferty offline
Oferta Basic
Oferta Premium
Funkcje
Offline
Basic
Premium
Belrobotics gwarantuje aktualizacje oprogramowania podczas konserwacji technicznej.
Formuła idealna dla użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać zdalne sterowanie serią Connected Line.
Najpełniejszy na rynku pakiet dla użytkowników profesjonalnych: zarządzanie flotami i wsparcie zdalne.
Cena na rok
Bezpłatnie

49 € (BM BP PM)

148 € (BM BP) 98 € (PM)
Aktualizacje oprogramowania
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi + 4G
Historia/cykle
Wi-Fi
Wi-Fi + 4G
Wi-Fi + 4G
Polecenia użytkownika
Zarządzanie alarmami i powiadomieniami (aktualizacje, odnowienia subskrypcji itp.)
Aktualizacja ustawień użytkownika: godziny pracy, wysokość koszenia, odsetek strefy, temperatura
Stan w czasie rzeczywistym + położenie na żądanie
Dziennik konserwacji
Tablica wskaźników zarządzania flotą
Zdalna inicjalizacja i ponowne uruchamianie
Interaktywna mapa cykli według stref
Włączanie/wyłączanie głowic koszących + zdalna instalacja oprogramowania
Geolokalizacja/zabezpieczenie przed kradzieżą

Oferty offline

Funkcje offline (bez subskrypcji)

Roboty-kosiarki odbierają aktualizację oprogramowania za pośrednictwem łącza Wi-Fi podczas przeglądów technicznych. Dane dotyczące wydajności i działania robotów-kosiarek są rejestrowane bezpośrednio i przechowywane w formie cykli roboczych przez ponad rok. Są one dostępne za pośrednictwem łącza Wi-Fi. Wyniki są prezentowane w formie intuicyjnych wykresów.

Wolisz stałe aktualizacje i otrzymywanie danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci 4G? Skorzystaj z jednej z naszych płatnych subskrypcji dopasowanych do Twojego profilu użytkownika.

Oferta Basic

Stan i położenie w czasie rzeczywistym

Robot przesyła w czasie rzeczywistym swój stan, stan akumulatora oraz współrzędne miejsca ostatniego połączenia. Chcesz poznać jego ostatnie położenie? Popatrz na interfejs.

Własne alarmy i powiadomienia

Nowe oprogramowanie umożliwia określenie dla każdego robota powiadomień i alarmów, które chcesz otrzymywać za pośrednictwem wybranego kanału. E-mail, powiadomienia na telefon komórkowy lub tablica wskaźników: możesz kontrolować stan techniczny, odnowienie subskrypcji, aktualizacje oprogramowania lub komunikaty przypominające o przeglądach.

Historia serwisowa i wymiany części

Prawidłowa konserwacja robotów zapewnia ich trwałość i wydajność. Dlatego każdy robot-kosiarka marki Belrobotics jest połączony z dziennikiem konserwacji. Portal rejestruje wykonane czynności serwisowe i wymienione części (wprowadzenie do użytku w październiku 2020 r.).

Tablica wskaźników Basic

Widok, sortowanie, grupowanie itp. Wszystko jest możliwe za pomocą kilku kliknięć, przeglądając tablicę wskaźników w trybie „Basic”. Widzisz swoje ulubione roboty i możesz identyfikować maszyny aktywne oraz wymagające uwagi. Chcesz przeglądać roboty w kolejności alfabetycznej, według numerów seryjnych, według danych wydajności lub daty instalacji? Wszystko zostało przemyślane.

Zdalne sterowanie

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z robotem-kosiarką można nim sterować zdalnie za pośrednictwem portalu lub aplikacji: koszenie, ładowanie, wznawianie pracy po zakończeniu ładowania lub — dla modeli Rangepicker i Ballpicker — po wyładowaniu piłek.

Oferta Premium

Tablica wskaźników floty Premium

Jest to idealna tablica wskaźników dla profesjonalistów, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie flotą. Oprócz funkcji dostępnych w trybie „Basic” dostępny jest natychmiastowy przegląd wszystkich robotów danej jednostki. W ciągu zaledwie kilku sekund można dokonać geolokalizacji całej floty na interaktywnej mapie i określić poziomy wydajności poszczególnych robotów. Można również sprawdzić wersję oprogramowania zainstalowanego w maszynach.

Zdalne ponowne uruchamianie

Korzystając z subskrypcji Premium, można przypisać konkretnych techników. Każdy technik posiada własne dane logowania i może zdalnie resetować oraz ponownie uruchamiać robota-kosiarkę w trybie alarmowym. Funkcja ta umożliwia bezpieczne ponowne uruchomienie po określeniu przyczyny zatrzymania (wprowadzenie w październiku 2020 r.).