Předplatné služeb podle Vašich požadavků

 • Nabízíme 4 typy balíčků a ceny v závislosti na Vašich potřebách a typu robota.
 • Vyberte si v tabulce, které služby Vám nejlépe vyhovují, nebo se obraťte na svého prodejce/dodavatele a získejte další informace.

Offline
Basic
RTK Wifi Premium
RTK 4G Premium
Vlastnosti
Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Popis
Garantujeme aktualizace softwaru během operací technické údržby.
Komplexní balíček na trhu pro uživatele, kteří chtějí maximálně využít vzdálené ovládání svých zařízení Connected Line.
Balíček pro uživatele robotů GPS-RTK, kteří chtějí řídit své operace vzdáleně.
Nejkomplexnější předplatné pro uživatele robotů GPS-RTK 4G, včetně předplatného dat a správy robotů prostřednictvím jediného terminálu 4G s dosahem 15 km.
Cena / rok
Bezplatné

BM-1000: 49 €
BM-2000: 59 €
BP-1200: 59 €

BM-1050: 149 €
BM-2050: 199 €
BP-1250: 199 €
BM-850: 69 €
Base RTK Wifi: Bezplatné

BM-1050: 248 €
BM-2050: 298 €
BP-1250: 348 €
BM-850: 168 €
Base RTK 4G: 149 €

Aktualizace softwaru
Monitorování výkonu (historie&cykly)
Uživatelské příkazy na dálku
-
Vzdálená konfigurace robota (čtení/zápis parametrů)
-
Správa výstrah a oznámení (aktualizace, obnovení předplatného atd.)
-
Informace o stavu v reálném čase + pozice na vyžádání
-
Interaktivní mapa: sledování trajektorie podle cyklů
-
Přehled správy fleetu
-
Záznamy údržby
-
Konfigurace a parametry sekání se vzorem podle GPS
-
-
Vzdálená konfigurace parcel podle GPS
-
-
Zakázané zóny pro překážky podle GPS
-
-
Wisenav ®
Základnová stanice 4G GPS-RTK v okruhu 15 km
-
-
-
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Roční předplatné je fakturováno v lednu na celý následující rok. Předplatné je zahrnuto v pořizovací ceně robota na rok instalace do 31. prosince.
(*) Směnný kurz závisí na zprostředkovateli platby (vaše banka, Stripe, kreditní karta, ...)

Offline nabídka

Offline vlastnosti (bez předplatného)

Robotické sekačky a sběrače míčků mohou pracovat na plný výkon a se všemi možnostmi navigace. Vzdálené monitorování a ovládání je omezené.

 • Robotické sekačky a sběrače míčků dostanou aktualizace softwaru prostřednictvím Wi-Fi během technické údržby.
 • Data o výkonu a provozu robotů se zaznamenávají a ukládají se po dobu více než jednoho roku ve formě provozních cyklů. Výsledky získáte v podobě intuitivních grafů. Data jsou k dispozici pouze tehdy, když je robot připojen k síti Wi-Fi.

Dáváte přednost pravidelným a průběžným aktualizacím softwaru a možnosti řídit a sledovat robota v reálném čase prostřednictvím mobilní sítě (4G)? Objednejte si jedno z našich placených předplatných přesně na míru podle Vašeho uživatelského profilu.

Předplatné Basic & Premium RTK

Monitorování výkonu v reálném čase (historie a cykly)

Denně sledujte aktivitu svého robota. Informace jsou dostupné prostřednictvím webového portálu nebo aplikace a jsou prezentovány v přehledných a přesných grafech. Rozhraní umožňuje identifikovat výstrahy, třídit je a určit konkrétní oblasti jejich výskytu.

Tato funkce umožňuje odeslat sérii příkazů přímo robotovi prostřednictvím portálu nebo aplikace. Tyto specifické pokyny, jako například „nahraj, pracuj...", zajišťují optimální zvládání všech situací, včetně neočekávaných událostí. K dispozici je také historie těchto příkazů. Můžete tak optimalizovat využití robota a zajistit lepší řízení sečení trávníků za všech okolností.

Vzdálená konfigurace robota (čtení a zápis parametrů)

Tato možnost umožňuje spravovat různé parametry robota, například:

 • Pracovní plán robota
 • Výška sekání
 • Deaktivace potenciálně vadné žací hlavy, aby byla zajištěna nepřetržitá činnost stroje až do výměny dílu technikem.
 • Definování procenta činnosti v různých pracovních oblastech. Vzhledem k tomu, že tráva neroste na celém poli stejnoměrně, můžete definovat procento času činnosti přidělené určité oblasti v závislosti na rychlosti růstu nebo hustotě sečené trávy.

U sběračů míčků lze řídit pracovní zónu robota podle hustoty golfových míčků na hřišti. Definování pracovních oblastí se provádí pomocí předchozí instalace vodičů nebo pomocí konfigurace GPS, kterou lze provést prostřednictvím správy parametrů.

 • Sledování venkovní teploty. Nedoporučuje se provozovat robota, když je příliš chladno nebo dokonce když mrzne (riziko poškození zmrzlé trávy vlivem kol).

Správa výstrah a oznámení

 • Po aktivaci oznámení budete přímo informováni o nahlášení výstrahy. Můžete si vybrat kanál, kterým chcete dostávat oznámení: prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu, e-mailu nebo oznamovacího centra (aplikace a portál).
 • Tuto funkci můžete aktivovat pro každého robota, pokud jich máte ve svém fleetu více. K dispozici je kompletní historie různých typů výstrah, která vám pomůže naplánovat odpovídající zásah.

Vzdálené ovládání

Robot vám v reálném čase odešle svůj stav (pracuje, nabíjí se, čeká, ...), stav baterie a souřadnice posledního připojení. Chcete znát jeho poslední polohu? Podívejte se na rozhraní a zjistěte to.

Interaktivní mapa: sledování trajektorie podle cyklů

Tato funkce umožňuje zobrazit na mapě dráhu robota podle cyklů a zón. Mapa také zobrazuje všechny vydané výstrahy.

Přehled fleetu

Zobrazení, třídění, seskupování atd. To vše je možné několika kliknutími myši na řídicím panelu vozového parku. Můžete si udržovat přehled o svých oblíbených robotech a při pohledu na celkový řídicí panel fleetu snadno zjistíte, které stroje jsou aktivní a které potřebují Vaši pozornost. Chcete mít přehled robotů v abecedním pořadí, podle sériového čísla, podle výkonu nebo podle data instalace? To vše pro Vás máme připraveno.

Historie údržby a náhradních dílů

Správná údržba robotů zaručuje jejich trvanlivost a vysoký výkon. Každý robot Belrobotics/Echorobotics je proto propojený s protokolem údržby. Technik/prodejce může všechny provedené servisní úkony a vyměněné díly zaznamenat do servisní knížky na portálu.

Premium RTK Wifi & 4G předplatné

GPS-RTK technologie zvyšuje výkon

Roboti vybavení modulem GPS-RTK nepracují v režimu „náhodné trasy“, ale mohou sledovat „vzory“ s velmi vysokou přesností (<5 cm), kterou zajišťuje technologie GPS RTK. To výrazně zvyšuje jejich výkon a výsledkem je mnohem elegantnější estetika sečení.

Balíček „Premium RTK“

Balíček „Premium RTK“ nabízí všechny výhody balíčku „Basic“ s optimálním vzdáleným ovládáním a konfigurací robotů a také další funkce související se vzdálenou konfigurací robotů GPS-RTK.

Parametry RTK, zóny RTK, „zakázané“ zóny

Parametry RTK, zóny RTK, „zakázané“ zóny: lze je definovat vzdáleně z portálu nebo aplikace a umožňují optimalizovat výkon robota GPS-RTK bez instalace dalších periferních kabelů a dynamicky přizpůsobovat zóny podle potřeb.

Základnová stanice 4G RTK

Celá flotila robotů může být připojena k jediné základnové stanici 4G GPS-RTK v okruhu 15 km.

Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App