50 % större besparingar än med konventionell klippning

Konventionell klippning med kvalitet kräver en omfattande arbetsinsats, regelbundet underhåll av utrustningen och energikostnader. Belrobotics robotklippare tar bort alla dessa nackdelar. De arbetar oberoende och är outtröttliga, utförda i robusta material och använder bara den el som behövs för att ladda dem. Vad mer kan du begära?

Maximalt arbetsoptimerade

Belrobotics robotgräsklippare kör sitt program dag och natt, när som helst för att bibehålla det perfekta resultatet. Du kommer att kunna dra nytta av en mycket ekonomisk arbetsstyrka, tillgänglig 24/7 och som jobbar med kvalitet. Ditt team kan fortsätta att koncentrera sig på andra uppgifter medan våra självständiga klippare tar över gräsmattan.

Perfekt gräsmatta med enhetligt gräs

Inget är trevligare än att kunna visa upp en frisk, perfekt klippt gräsmatta för besökare och spelare. Belrobotics automatiska gräsklippare är utrustade med flytande klipphuvuden med skärblad av rostfritt stål som perfekt kan hantera varje ojämnhet i marken. Det är en oöverträffad teknik som underhåller din gräsmatta och i förlängningen, ditt goda rykte. Dina grönytor kommer att väcka uppmärksamhet och beundran.

90 % reduktion av CO2-utsläppen

Glöm bort överdrivna mängder kemiska gödningsmedel, avfallshantering av klipprester och gräsmattor som inte är vädertåliga. En klippning utförd med Belrobotics smarta gräsklippare ger ett 100 % naturligt resultat, eftersom de är utrustade med skärblad som säkerställer perfekt kompostering, vilket innebär gödning av dina grönytor och oöverträffad styrka. Detta är en teknik som anknyter till Belrobotics ansvarsfulla, globala och långsiktiga attityd. Och om framtiden helt enkelt handlade om att vara grön?

Teknik i rörelse

Flytande klipphuvuden och infällbara blad

Flytande klipphuvud

Varje robotklippare är försedd med flera flytande huvuden. De anpassar sig automatiskt efter terrängen med en vertikal rörelse.

  • Konstant klipphöjd.
  • Inga skador på varken gräs eller utrustning.
  • Minskar rengöringsbehovet tack vare ett självrengörande system med ett centrifugalt utflöde av klipprester.

Infällbara blad

Skärbladen i rostfritt stål och garanterar en perfekt klippning. Detta unika system undviker varje risk för personskador.

    • Tre blad per huvud
    • Perfekt klippning, gräsklippning, utan att stressa gräset.

Bladen dras om ett hinder detekteras.

Outtröttlig

När som helst

Belrobotics automatiska gräsklippare stannar aldrig. Anpassad programmering och slitstarka material gör det möjligt att fungera oavbrutet utomhus och under alla väderförhållanden. Glöm regnet och sätt din robotgräsklippare på prov. Vid frost återgår robotgräsklipparen automatiskt till sin station.

Som ett team

Belrobotics teknik gör att du kan hantera en flotta av självständiga robotar som arbetar på ett eller flera områden samtidigt. Robotklipparna arbetar individuellt eller som ett team.

På alla underlag

Hanterar sluttningar

Belrobotics robotklippare rekommenderas för idrottsplaner, driving ranger, allmänna platser eller privata fastigheter. De flytande klipphuvudena anpassar sig omedelbart till markförhållandena.

Robusta material

De använda materialen och varje del väljs ut och testas under de mest krävande förhållandena vad det gäller underlagets egenskaper och mer därtill. Din automatiska klippare och golfbollsinsamlare för driving ranger hanterar alla väderförhållanden och utan risk.

Sluttningar på upp till 45 %

Belrobotics professionella robotgräsklippare är utrustade med slirsäkra hjul som styrs av en kraftfull motor. Detta garanterar en effektiv funktion även på våtare underlag eller vid sluttningar på 30 %, eller t.o.m. 45 % om uppgraderingssatsen används.

Fjärrstyrning

En app som alltid följer med dig

Kontrollera dina robotgräsklippares prestationer med din smartphone. Att stoppa, fjärrstyra eller starta om en robotklippare görs med några fingerrörelser. Vid ett funktionsfel informerar maskinen dig via Belrobotics-appen .

Unikt elektromagnetiskt fält

De automatiska klipparna och golfbollsinsamlarna för driving ranger är utformade för att inte påverkas av elektromagnetiska signaler. En klippning med en eller flera av Belrobotics robotgräsklippare över mycket stora klippområden kan ske utan konflikter.

Säkerhet och stöldskydd

Robotarna är utrustade med ett stöldskyddssystem och varnar vid en felfunktion. Om robotgräsklipparen lyfts upp eller välter, slutar den omedelbart att fungera. Och om den blir manipulerad, varnas du via Belrobotics-appen och vi kan spåra tjuven med det exklusiva Track & Trace-systemet som är inbyggt i våra smarta gräsklippare. Och om det uppstår ett funktionsfel, informerar appen både dig och Belrobotics servicecenter på samma gång.