Golfklubbar


Automatiserad bollinsamling på driving rangens yttre fält

Medan golfbaneklipparen Bigmow underhåller gräsmattan, tar Ballpicker hand om bollinsamlingen. På det hela taget ett dreamteam för greenkeepers. Dag som natt, kan du delegera skötseln av en yta upp till 30 000 m² och samla in upp till 12 000 bollar under varje 24-timmarsperiod.