50 % besparingar

Denna siffra bekräftas av fotbollsplanernas underhållspersonal. Din klubb kommer se sina energikostnader falla och få nya ekonomiska resurser.

Spar tid för underhållspersonal

Även när du inte är där, kommer Bigmow-robotklipparen fortsätta sitt outtröttliga arbete. Du blir mer effektiv.

En anpassad lösning

Bigmow hanterar alla gräsplaner och grönytor upp till 24 000 m². De fem flytande klipphuvudena anpassar sig direkt till markförhållandena.

Sport och säkerhet

Den automatiska gräsklipparen Bigmow klipper utan att samla på sig klipprester, tack var dess kompostering. Den smarta gräsklipparens lätta karaktär gör det möjligt att respektera markegenskaperna och undvika eventuella deformationer.

Din fotbollsklubb sparar upp till 50 %

Både vår erfarenhet och de som förvaltar fotbollsplaners erfarenhet ger vid handen en reell besparing efter nettosänkningen (eller t.o.m. elimineringen) av driftskostnaderna. Arbetsinsatsen reduceras till bara det mest väsentliga och underhållet av maskinerna är bara en formalitet. Tack vare Bigmow blir din årliga vinst i enbart energibesparingar mellan 500 och 1 000 euro per plan.

Arenachefer får effektivitetsvinster

Underhållspersonalens tid är dyrbar och de blir hela tiden mer målfokuserade. En automatisk klippning är nödvändig för att uppnå en drastisk minskning av de manuella uppgifterna. Bigmow-roboten är helt självständig och fortsätter sitt outtröttliga arbete. Låt ditt arbetslag göra annat och välj en långsiktig partner för varje säsong.

Teckna dig för att bli en hållbar fotbollsklubb

Bilden av din klubb bygger även på hållbarheten i din verksamhet och hur du respekterar miljön. Bigmow minskar din miljöpåverkan jämfört med en konventionell gräsklippare med förbränningsmotor. Du kommer att kunna dra nytta av 10 ggr mindre CO2-utsläpp, upp till 8 ggr lägre energikostnader och en nästan total reduktion i kemiska gödningsmedel.
Detta utan att förglömma en minskad bullerstörning med som mest 52 dB (A).

Helt säker fotboll

Den automatiska gräsklipparen Bigmow klipper utan att samla på sig klipprester. Säg hejdå till hala och farliga ytor. Den smarta gräsklipparens lätta karaktär gör det möjligt att respektera markegenskaperna och undvika eventuella deformationer. Sonarsändarna som den är utrustad med upptäcker de hinder som den möter på vägen. Om roboten lyfts från marken, låses skärbladen omedelbart och dras tillbaka in under maskinen. Du kommer också att ha ett system för stöldskydd och funktionsfel. Säkerhetspremien.

Våra fotbollsrobotar

Bigmow Connected Line

För dina grönytor upp till 24 000 m²

Robotklipparen Bigmow är lämplig för individer och offentliga organisationer och för företag som hanterar grönytor på upp till 24 000 m². Bestäm dig för den obestridda mästaren på underhåll av idrottsplatser, golfbanor, allmänna parker och privata trädgårdar.
 • Klippkapacitet

  Upp till 24 000 m²
 • Elkostnader

  150 euro/år
 • Klippmetod

  Fem flytande huvuden
 • Säkerhet

  Fem sonarsändare

Din klubb, din klippmetod

Tillhör ditt gräs en prestigefylld klubb? Eller har du en hel multisportanläggning? Bigmow kommer att hantera alla dina fotbollsplaner beroende på hur gräset växer. Detta är dina drömmars konfigurerbara robotklippare för fotbollsplaner och dess intilliggande områden. De fem flytande klipphuvudena anpassar sig direkt till markförhållandena. Totalt är det 15 rostfria skärblad som ombesörjer en perfekt, konstant kompostering över en klippbredd på 103 cm.

Öka spelupplevelsen

Tack vare den unika tekniken för kompostering av klipprester från Bigmow är spelområdet oklanderligt, ditt gräs är mer motståndskraftigt och dina spelare kan dra nytta av en flexibel och homogen gräshöjd. Bättre bollbana, precisa skott på mål och en professionell upplevelse när som helst. Delegera underhållet av din fotbollsplan.