YAMABIKO EUROPE S.A.

HUVUDKONTOR: Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgien

B.C.E. 0477.194.468

Telefon: +32 10 48 00 36

E-post: [email protected]

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN https://www.belrobotics.com

 

1.         Webbplatsens målsättningar och allmänna användarvillkor

YAMABIKO EUROPE erbjuder tjänster inom området för försäljning och underhåll av robotgräsklippare, häcksaxar, bladblåsare och motorsågar för följande märken – Belrobotics, Echo och Shindaiwa.

www.belrobotics.com används för att presentera aktiviteter och tjänster, robotgräsklipparna och YAMABIKO EUROPE-konceptet, samt publicera relevanta artiklar och nyhetsartiklar.

De nuvarande allmänna användarvillkoren kan uppdateras när som helst utan föregående meddelande. Användaren rekommenderas därför regelbundet att konsultera dessa villkor.  Varje sådan uppdatering träder i kraft så snart den publiceras på nätet.

Om något av de aktuella allmänna användarvillkoren av någon anledning ogiltigförklaras eller blir oanvändbart, kommer en sådan ogiltighet eller oanvändbarhet inte att göra ogiltiga eller oanvändbara några av de övriga delarna i de allmänna användarvillkoren.

2.         Användning av denna webbplats

www.belrobotics.com görs tillgänglig för användare, för deras personliga användning, underställt nedanstående villkor. Användning av denna webbplats innebär förbehållslöst godkännande av alla användarvillkor.

www.belrobotics.com får inte användas för spekulativa, felaktiga eller bedrägliga förfrågningar.

Användaren måste vara minst 18 år, ha rätt att skriva under kontrakt och använda den här webbplatsen i enlighet med de allmänna användarvillkoren för webbplatsen.

3.         Upphovsrätt – immateriell äganderätt

YAMABIKO EUROPE är ägare till alla immateriella rättigheter för alla delar av webbplatsen (fotografier, logotyper, ritningar, diagram, text, videor osv.), men också av all upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter, registrerade varumärken och koncept, oavsett om de är registrerade eller inte, och som visas på webbplatsen www.belrobotics.com.

Användare förbjuds därför att reproducera, modifiera, överföra eller använda någon del av webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från YAMABIKO EUROPE.

4.         Nedladdning

Varje nedladdning av data från webbplatsen www.belrobotics.com utförs på användarens egen risk och ansvar.

Användaren accepterar att användning av datatjänster och system inte är riskfri. Och således kan YAMABIKO EUROPE inte hållas ansvarig för eventuella skador som orsakats av varje form av skadlig programvara efter nedladdning av information från webbplatsen www.belrobotics.com.

5.         Hantering av personlig information

Vissa personuppgifter om en användare av webbplatsen www.belrobotics.com kan samlas in, särskilt när användaren fyller i ett kontaktformulär, begär en offert eller begär någon support eller genom att använda kakor eller spårningspixlar (se avsnitt 10).

För bearbetning av sådan data ansvarar företaget YAMABIKO EUROPE S.A., med huvudkontor på Avenue Lavoisier 16 / B, 1300 Wavre, Belgien.

Syftet med att samla användarnas personuppgifter är begränsad till att hantera besök på webbplatsen, kundadministration, att tillmötesgå kundbeställningar, reklam för produkter och tjänster och upprättande av direktmarknadsföring via e-post.

Kunden har när som helst rätt att vägra att sådan information av personlig karaktär används för direktmarknadsföring.

Användaren har rätt att få tillgång till, rätta till eller ta bort personuppgifter i enlighet med den belgiska lagen av den 8 december 1992 om datasekretess och behandling av personuppgifter.

För att utöva denna rätt till åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter räcker det att kontakta YAMABIKO EUROPE på följande adress: [email protected] eller genom att skriva till företagets huvudkontor.

YAMABIKO EUROPE uppfyller kraven i den allmänna databeskyddsförordningen (GDPR, EU-förordning 2016/679) och ansvarar för att upprätthålla sekretessen för all information som samlas in.

6.         Datasäkerhet

YAMABIKO EUROPE garanterar en viss nivå av datasäkerhet i full överensstämmelse med nationella och europeiska bestämmelser.

För detta använder, www.belrobotics.com flera säkerhetssystem för att ge en rimlig skyddsnivå för användarnas personuppgifter. YAMABIKO EUROPE kan dock inte garantera att en obehörig tredje part inte kommer att kunna komma åt webbplatsen för att kunna använda sådan information på ett olagligt sätt.

7.         Hyperlänkar till andra webbplatser

Webbplatsen www.belrobotics.com kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Det enkla faktumet att dessa länkar finns på webbplatsen www.belrobotics.com betyder inte att YAMABIKO EUROPE stöder de idéer eller åsikter som finns på sådana webbplatser, eller att någon form av partnerskap eller förening existerar med ägarna av dessa webbplatser.

YAMABIKO EUROPE får under inga omständigheter hållas ansvarigt för innehållet på de webbplatser som avses i sådana hyperlänkar.

8.         Rättigheterna för YAMABIKO EUROPE

YAMABIKO EUROPE förbehåller sig rätten, när som helst och utan förvarning, att:

a) ändra meddelanden, erbjudanden och nätinformation,

b) ändra vissa tjänster,

c) blockera åtkomsten till webbplatsen i händelse av tekniska problem eller om YAMABIKO EUROPE får kännedom om missbruk eller illvillig användning av sin webbplats.

9.         Användaransvar

Användare av webbplatsen www.belrobotics.com samtycker till att inte:

a)         använda webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål,

b)         störa åtkomsten till webbplatsen eller att störa eller ändra webbplatsen eller att göra webbplatsen mindre effektiv eller skada webbplatsen, YAMABIKO EUROPE eller till någon tredje part,

c)         använda webbplatsen för att överföra eller sprida skadlig programvara eller skadlig eller olaglig information,

d)         inkräkta på immateriella rättigheter med avseende på de objekt som finns på webbplatsen,

e)         skicka eller överföra oönskade meddelanden,

f)          samla in eller behålla personuppgifter om andra användare utom i fall där specifika tillstånd har beviljats av nämnda användare.

10.       Kakor och spårningspixlar

”Kakor” och ”spårningspixlar” kan skickas till användarens dator under ett besök på webbplatsen www.belrobotics.com.

”Kakor” är små filer som sparas på användarens hårddisk på begäran av servern som hanterar den besökta webbplatsen, vilket möjliggör en säker teknisk funktion för webbplatsen och en mycket mer flytande surfupplevelse.

”Spårningspixlar” är små elektroniska bilder som gör det möjligt för webbplatsen att räkna antalet besökare på en viss sida. Informationen som samlats in av spårningspixlar är den anslutna datorns IP-adress, namnet på värddatorn, namnet och versionsnumret för operativsystemet och den använda webbläsaren.

Användare av webbplatsen www.belrobotics.com kan ta bort eller avaktivera ”kakor” och ”spårningspixlar” från sina hårddiskar eller konfigurera webbläsaren med parametrar som förhindrar att de tas emot i första hand. Blockering av ”kakor” eller ”spårningspixlar” kan dock störa webbläsarens funktion.

11.       Ansvarsbegränsning

YAMABIKO EUROPE får under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon direkt, indirekt, påföljande, straffbar eller särskild förlust eller skada (inklusive, utan begränsning, skador som uppstår på grund av förlust av intäkter, kontrakt, affärsverksamhet, information eller annan information som ingår i användarens informationshanteringssystem eller från eventuella avbrott i verksamheten) som härrör från, härstammar från eller är kopplad till användningen eller omöjligheten att använda, webbplatsen eller dess innehåll eller som ett resultat av dess villkor, även om YAMABIKO EUROPE har informerats om möjligheten för sådana skador.

Utöver de ovan angivna villkoren får YAMABIKO EUROPE under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuella fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra fel eller otillbörlig eller felaktig information som finns på denna webbplats.

Detta begränsade ansvar sträcker sig lika till alla tredjeparts webbplatser.

12.       Tillämplig lag

De allmänna användarvillkoren regleras av belgisk lag. Tvist rörande tolkning eller tillämpning kommer att hanteras av de behöriga domstolarna i domkretsen Nivelles, Belgien.

13.       Kontaktuppgifter

Du kan kontakta YAMABIKO EUROPE om de nuvarande allmänna användarvillkoren med hjälp av e-postadressen: [email protected] eller genom att använda kontaktformuläret som finns tillgängligt på webbplatsen www.belrobotics.com.

14.       Webbplatsutgivare:

Utgivaren av webbplatsen www.belrobotics.com är YAMABIKO EUROPE S.A., med huvudkontor på Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgien och registrerat hos Banque Carrefour des Entreprises under registernummer B.C.E. 0477.194.468

15.       Hosting:

Webbplatsen www.belrobotics.com finns hos: INFOMANIAK