YAMABIKO EUROPE S.A.

HOVEDKONTOR: Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia

B.C.E. 0477.194.468

Telefon: +32 10 48 00 36

E-post: [email protected]

FORHOLD VED BRUK AV https://www.belrobotics.com NETTSIDE

 

1.         Nettstedets formål og generelle vilkår og betingelser for bruk

YAMABIKO EUROPE tilbyr service på salgsområder og vedlikehold av robotgressklippere, hekkuttere, bladblåsere og kjedesager for følgende merkenavn – Belrobotics, Echo og Shindaiwa.

www.belrobotics.com blir brukt for å presentere aktiviteter og service, robotgressklippere og YAMABIKO EUROPE konseptet, så vel som publisering av relevante artikler og nye produkter.

Gjeldende vilkår og bestemmelser for bruk kan når som helst oppdateres uten varsel. Brukeren blir derfor rådet til å se på disse forholdene regelmessig.  All slik oppdatering trer i kraft så snart det er publisert på online.

Hvis noe punkt av gjeldende generelle vilkår og betingelser for bruk er ugyldig eller blir ubrukelig, av hvilken som helst grunn, vil slik ugyldighet eller ubrukelighet ikke gjøre ugyldig eller ubrukelig noen andre punkter i generelle vilkår og betingelser for bruk.

2.         Bruk av dette nettstedet

www.belrobotics.com er gjort tilgjengelig for brukere, for deres personlige bruk, i henhold til vilkår og betingelser er definert nedenfor. Bruk av dette nettstedet innebærer uforbeholden aksept av alle vilkår og betingelser for bruk.

www.belrobotics.com må ikke brukes til noen spekulative, feilaktige eller falske forespørsler.

Brukeren må være minst 18 år, og ha lovlig kapasitet til å undertegne kontrakter og bruke dette nettstedet i samsvar med generelle vilkår og betingelser for bruk på dette nettstedet.

3.         Kopieringsrettigheter – intellektuell eiendom

YAMABIKO EUROPE er eieren av alle intellektuelle eiendomsrettigheter for alle elementer på nettstedet (fotografier, logoer, tegninger, kart, tekst, videoer, osv.) men også til alle kopieringsrettigheter, patenter, fagkunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter, registrerte varemerker og konsepter, enten de er registrert eller ikke, og vises på www.belrobotics.com-nettstedet.

Det er derfor forbudt for brukere å reprodusere, endre, overføre eller bruke noen del av nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra YAMABIKO EUROPE.

4.         Nedlasting

All nedlasting av data fra www.belrobotics.com-nettstedet blir utført på brukerens egen risiko og ansvar.

Brukeren aksepterer at bruk av datamaskintjenester og systemer ikke er uten risiko. Og derfor kan YAMABIKO EUROPE ikke holdes ansvarlig for noen skader som forårsakes av noen form for datamaskinskade som følge av nedlasting av informasjon fra www.belrobotics.com-nettstedet.

5.         Håndtere personlig informasjon

Visse personlige informasjoner angående en bruker av www.belrobotics.com-nettstedet kan bli samlet, spesielt når brukeren fyller ut et kontaktskjema, ber om et tilbud eller forespørsel om støtte, eller gjennom bruk av cookies eller sporingspiksler (se avsnitt 10).

For dette, er selskapet YAMABIKO EUROPE S.A., med hovedkontor i Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia, ansvarlig for behandling av slike data.

Hensikten med å samle brukerens personlige informasjon er begrenset til å styre besøk på nettstedet, kundeadministrasjon, tilfredsstille brukerens ordre, publikasjon av produkter og service og etablere direkte markedsføringskampanjer ved å bruke elektronisk post.

Når som helst har kunden rett til å avslå slik informasjon av en personlig karakter som blir brukt til direkte markedsføringsformål.

Brukeren har rett til tilgang på, retting av, eller fjerning av, informasjon av personlig karakter, i samsvar med loven datert 8. desember 1992 som gjelder datasikkerhet og behandling av informasjon av personlig karakter.

For å utføre disse tilgangsrettighetene, retting eller fjerning av personlige data, er det tilstrekkelig å kontakte, uten noen kostnad, YAMABIKO EUROPE, på følgende adresse: [email protected] eller å skrive til selskapet til deres hovedkontor.

YAMABIKO EUROPE samsvarer med kravene til det generelle databeskyttelsesregulativet (GDPR, EU regulativ 2016/679) og er ansvarlig for å vedlikeholde taushetsplikten om all informasjon som det samler.

6.         Datasikkerhet

YAMABIKO EUROPE garanterer et nivå av datasikkerhet i fullt samsvar med nasjonal og europeisk regulativ.

Til dette bruker www.belrobotics.com flere sikkerhetssystemer for å gi et ansvarlig beskyttelsesnivå for å beskytte brukerens personlige informasjon. Derfor kan ikke YAMABIKO EUROPE garantere at en uautorisert tredjepart ikke vil kunne få tilgang til nettstedet for å bruke slik informasjon ulovlig.

7.         Hyperlinker til andre nettsteder

www.belrobotics.com-nettstedet kan inneholde hyperlinker til andre nettsider. Det enkle faktum at disse koblingene er tilstede på www.belrobotics.com-nettstedet indikerer på ingen måte at YAMABIKO EUROPE støtter idéene eller meningene på slike nettsteder eller at noen form for partnerskap eller tilknytning eksisterer med eieren av slike nettsteder.

YAMABIKO EUROPE kan ikke, under noen omstendighet, holdes ansvarlig for innholdet på nettstedene som det refereres til i slike hyperlinker.

8.         Rettighetene til YAMABIKO EUROPE

YAMABIKO EUROPE forbeholder seg retten, når som helst og uten varsel, til å:

a) endre annonseringen, tilbud, og online informasjon,

b) endre visse tjenester,

c) blokkere tilgang til sitt nettsted i tilfelle tekniske problemer eller hvis YAMABIKO EUROPE blir klar over noen skadelig eller ondskapsfull bruk av sitt nettsted.

9.         Brukeransvar

Brukere av www.belrobotics.com-nettstedet godtar å ikke:

a)         bruke nettstedet til ulovlig eller skadelige hensikter,

b)         forstyrre tilgang til nettstedet, ikke forurolige eller endre nettstedet, ikke gjøre nettstedet mindre effektivt, ikke forårsake noe skade på nettstedet, til YAMABIKO EUROPE eller til noen tredjeparter,

c)         bruke nettstedet til å overføre eller spre ondskapsfull programvare eller skadelig eller ulovlig informasjon,

d)         brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter som gjelder produkter som presenteres på nettstedet,

e)         sende eller overføre noen uønsket melding,

f)          samle eller beholde personlig informasjon angående andre brukere unntatt i tilfeller hvor det er gitt spesifikk autorisasjon av de nevnte brukere.

10.       Cookies og sporingspiksler

Cookies og sporingspiksler kan sendes til brukerens datamaskin i løpet av et besøk på www.belrobotics.com-nettstedet.

Cookies er små filer, innspilt på brukerens harddisk på forespørsel fra serveren som styrer nettstedet som blir bladd gjennom, som aktiverer og sikrer en adekvat teknisk funksjon av nettstedet og en mer flytende opplevelse når du blar gjennom.

Sporingspiksler er små elektroniske bilder som aktiverer nettstedet for å telle antall besøkende på en spesiell side. Informasjonen som samles ved sporingspiksler er IP-adressen til den tilkoblede datamaskinen, navnet til vertsdatamaskinen, navnet og versjonsnummer på operativsystemet og internett-nettleseren som brukes.

Brukere av www.belrobotics.com-nettstedet kan slette/deaktivere cookies og sporingspiksler fra sin harddisk og/eller sette opp sin nettleser med parametere som hindrer dem å bli mottatt i første omgang. Blokkering av cookies og/eller sporingspiksler kan likevel påvirke funksjonen til nettleseren.

11.       Begrensning på erstatningsansvar

YAMABIKO EUROPE kan ikke i noen tilfeller bli holdt ansvarlig for noen direkte, indirekte, konsekvensiell, straff eller delvis tap eller skade (inkludert, men ikke begrenset til, skader forårsaket av tap av inntekt, kontrakter, forretningsaktivitet, informasjon, eller noen andre data som brukerens informasjonsstyringssystem inneholder eller fra noen forstyrrelse i forretningsaktivitet) som oppstår fra, som kommer fra eller er koblet til bruk av, eller umulig å bruke, nettstedet eller innhold på dette eller som et resultat av disse vilkår, selv om YAMABIKO EUROPE er blitt informert om muligheten for slike skader.

I tillegg til forholdene som er satt ovenfor, kan ikke YAMABIKO EUROPE i noen tilfeller bli holdt ansvarlig for noen feil, unøyaktigheter, utelatelser eller andre defekter eller utidig eller feil informasjon som dette nettstedet inneholder.

Dette begrensede erstatningsansvaret gjelder likt for alle nettstedene til tredjepart.

12.       Gjeldende lov

Generelle vilkår og betingelser for bruk er regulert av belgisk lov. Alle uoverensstemmelser som gjelder deres tolkning og/eller utføring vil blir håndtert av en kompetent rett i det juridiske distriktet Nivelles, Belgia.

13.       Kontakt

Du kan kontakte YAMABIKO EUROPE angående de nåværende generelle vilkår og betingelser for bruk ved å bruke e-postadressen: [email protected] eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på www.belrobotics.com-nettstedet.

14.       Nettstedutgiver:

Utgiveren av www.belrobotics.com nettstedet er YAMABIKO EUROPE S.A., med registrert hovedkontor i Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia og registrert med Banque Carrefour des Entreprises under registrert nummer B.C.E. 0477.194.468

15.       Vertssystem:

www.belrobotics.com nettstedets vertssystem er: INFOMANIAK