YAMABIKO EUROPE S.A.

PÄÄKONTTORI: Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgia

B.C.E. 0477.194.468

Puhelin: +32 10 48 00 36

Sähköposti: [email protected]

https://www.belrobotics.comVERKKOSIVUSTON

KÄYTTÖEHDOT
1. Verkkosivuston tarkoitus ja yleiset käyttöehdot

YAMABIKO EUROPE tarjoaa robottiruohonleikkurien, pensasleikkurien, lehtipuhaltimien ja moottorisahojen myynti- ja huoltopalveluita seuraaville merkeille: Belrobotics, Echo ja Shindaiwa.

Sivuston www.belrobotics.com avulla esitellään toimintoja ja palveluja, robottiruohonleikkureita ja YAMABIKO EUROPE -konseptia sekä julkaistaan asiaan liittyviä artikkeleita ja uutisia.

Näitä yleisiä käyttöehtoja voidaan päivittää milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän kannattaa tämän vuoksi tarkistaa ehdot säännöllisesti. Tällaiset päivitykset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu verkossa.

Jos jokin näiden yleisten käyttöehtojen kohta muuttuu virheelliseksi tai mahdottomaksi soveltaa mistä tahansa syystä, tämä ei kumoa mitään muita yleisten käyttöehtojen kohtia.

2. Tämän sivuston käyttö

Sivusto www.belrobotics.com annetaan käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön alla kuvattujen ehtojen mukaisesti. Käyttämällä tätä verkkosivustoa käyttäjät hyväksyvät varauksetta kaikki käyttöehdot.

Sivustoa www.belrobotics.com ei saa käyttää spekulatiivisiin, virheellisiin tai vilpillisiin pyyntöihin.

Käyttäjän on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen, hänellä tulee olla oikeus allekirjoittaa sopimuksia ja hänen tulee käyttää tätä verkkosivustoa sen yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

3. Tekijänoikeudet – immateriaalioikeudet

YAMABIKO EUROPE omistaa immateriaalioikeudet kaikkiin verkkosivuston elementteihin (valokuviin, logoihin, piirustuksiin, kaavioihin, tekstiin, videoihin jne.), mutta myös kaikkiin tekijänoikeuksiin, patentteihin, osaamiseen, luottamuksellisiin tietoihin, tietokantoihin, rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja konsepteihin niiden rekisteröinnistä riippumatta, jotka näkyvät sivustossa www.belrobotics.com.

Käyttäjät eivät tämän vuoksi saa kopioida, muokata, siirtää tai käyttää sivuston mitään osia ilman YAMABIKO EUROPEn etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

4. Lataus

Käyttäjä lataa tietoja sivustosta www.belrobotics.com täysin omalla riskillään ja vastuullaan.

Käyttäjä hyväksyy sen, että tietokonepalvelujen ja -järjestelmien käyttö ei ole riskitöntä. Näin ollen YAMABIKO EUROPE ei ehkä vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat jostakin tietokoneen haittaohjelmasta, kun tietoja on ladattu sivustosta www.belrobotics.com.

5. Henkilötietojen käsittely

Sivuston www.belrobotics.com käyttäjästä voidaan kerätä tiettyjä henkilötietoja, erityisesti käyttäjän täyttäessä yhteydenottolomakkeen, pyytäessä tarjousta tai pyytäessä tukea, tai evästeiden tai seurantapikselien kautta (katso kohta 10).

Tämän vuoksi YAMABIKO EUROPE S.A., jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia, vastaa tällaisten tietojen käsittelystä.

Käyttäjien henkilötietojen keräys on rajattu seuraaviin käyttötarkoituksiin: verkkosivuston vierailujen hallinta, asiakkaiden hallinta, käyttäjien tilausten täyttäminen, tuotteiden ja palvelujen mainostaminen sekä suoramarkkinointikampanjoiden toteutus sähköpostitse.

Asiakas voi kieltää milloin tahansa tällaisten henkilökohtaisten tietojen käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkastella, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietojaan 8.12.1992 annetun tietosuojaa ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevan lain mukaisesti.

Jos haluat tarkastella, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietojasi, voit ottaa maksuttomasti yhteyttä YAMABIKO EUROPEen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai lähettämällä kirjeen yrityksen pääkonttoriin.

YAMABIKO EUROPE noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU-asetus 2016/679) vaatimuksia ja vastaa keräämiensä tietojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä.

6. Tietoturva

YAMABIKO EUROPE takaa tietoturvatason, joka vastaa kansallisia ja eurooppalaisia määräyksiä täysin.

Tätä varten sivustossa www.belrobotics.com käytetään useita suojausjärjestelmiä, jotka antavat riittävän suojaustason käyttäjien henkilötiedoille. YAMABIKO EUROPE ei kuitenkaan pysty takaamaan, ettei ulkopuolinen osapuoli voisi päästä sivustoon luvattomasti ja käyttää tietoja lainsäädännön vastaisesti.

7. Hyperlinkit muihin sivustoihin

Sivustossa www.belrobotics.com voi olla hyperlinkkejä muihin verkkosivustoihin. Näiden linkkien näkyminen sivustossa www.belrobotics.com ei tarkoita missään määrin, että YAMABIKO EUROPE tukisi tällaisten verkkosivustojen ajatuksia tai mielipiteitä tai että sillä olisi kumppanuussuhde tai yhteys näiden sivustojen omistajiin.

YAMABIKO EUROPE ei vastaa missään olosuhteissa tällaisten hyperlinkkien kohteina olevien verkkosivustojen sisällöstä.

8. YAMABIKO EUROPEn oikeudet

YAMABIKO EUROPE varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavaa:

a) muokata ilmoituksia, tarjouksia ja verkossa olevia tietoja

b) muuttaa tiettyjä palveluita

c) estää pääsyn verkkosivustoonsa teknisten ongelmien yhteydessä tai jos YAMABIKO EUROPE saa tietää sivustonsa loukkaavasta tai haitallisesta käytöstä.

9. Käyttäjän vastuut

Sivuston www.belrobotics.com käyttäjät sitoutuvat pidättäytymään seuraavista:

a) verkkosivuston käyttö laittomiin tai haitallisiin tarkoituksiin

b) verkkosivuston saatavuuden heikentäminen, verkkosivuston häirintä tai muokkaus, verkkosivuston tehokkuuden huonontaminen ja haitan aiheuttaminen sivustolle, YAMABIKO EUROPElle tai kolmansille osapuolille

c) verkkosivuston käyttö haittaohjelmien tai haitallisten tai laittomien tietojen siirtämiseen tai levittämiseen

d) verkkosivustossa olevien kohteiden immateriaalioikeuksien vaarantaminen

e) ei-toivottujen viestien lähetys tai siirto

f) muiden käyttäjien henkilötietojen keräys tai säilytys, paitsi tapauksissa, joissa kyseiset käyttäjät ovat antaneet siihen erikseen luvan.

10. Evästeet ja seurantapikselit

Käyttäjien tietokoneisiin voidaan lähettää evästeitä ja seurantapikseleitä heidän vieraillessaan sivustossa www.belrobotics.com.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän kiintolevylle sivustoa isännöivän palvelimen pyynnöstä. Evästeiden avulla voidaan varmistaa sivuston asianmukainen tekninen toimivuus ja saumattomampi selauskokemus.

Seurantapikselit ovat pieniä sähköisiä kuvia, joiden avulla verkkosivusto pystyy laskemaan tietyn sivun kävijämäärän. Seurantapikselin keräämiä tietoja ovat tietokoneen IP-osoite, isäntäkoneen nimi sekä käyttöjärjestelmän ja verkkoselaimen nimi ja versionumero.

Sivuston www.belrobotics.com käyttäjät voivat poistaa / poistaa käytöstä evästeet ja seurantapikselit kiintolevyillään ja/tai määrittää selaimen parametrit niin, että niitä ei vastaanoteta ollenkaan. Evästeiden ja/tai seurantapikselien estäminen voi kuitenkin häiritä selaustoimintoja.

11. Vastuunrajoitus

YAMABIKO EUROPE ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista, välillisistä, rangaistukseen liittyvistä tai erityisistä menetyksistä tai vahingoista (sisältäen rajoituksetta vahingot, jotka johtuvat tulojen, sopimusten, liiketoimien, tietojen tai muun käyttäjän tietohallintojärjestelmässä olevan sisällön menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä tai käyttöehdoista, vaikka YAMABIKO EUROPE olisi saanut tiedon tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi YAMABIKO EUROPE ei vastaa missään olosuhteissa virheistä, epätarkkuuksista, laiminlyönneistä tai väärin ajoitetuista tai virheellisistä tiedoista, joita tässä verkkosivustossa voi olla.

Tämä rajoitettu vastuu koskee yhtäläisesti kaikkia kolmansien osapuolten verkkosivustoja.

12. Sovellettava lainsäädäntö

Yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Niiden tulkintaa ja/tai toteutusta koskevat riidat käsitellään toimivaltaisissa tuomioistuimissa Nivellesin lainkäyttöalueella Belgiassa.

13. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä YAMABIKO EUROPEen näihin yleisiin käyttöehtoihin liittyen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai käyttämällä verkkosivustossa www.belrobotics.com olevaa yhteydenottolomaketta.

14. Sivuston julkaisija:

Verkkosivuston www.belrobotics.com julkaisija on YAMABIKO EUROPE S.A., jonka rekisteröity pääkonttori sijaitsee osoitteessa Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia ja joka on rekisteröity Banque Carrefour des Entreprises -pankkiin rekisterinumerolla B.C.E. 0477.194.468

15. Isännöinti:

Sivustoa www.belrobotics.com isännöi INFOMANIAK