YAMABIKO EUROPE S.A.

HOVEDKONTOR: Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgien

B.C.E. 0477.194.468

Telefon: +32 10 48 00 36

Email: [email protected]

BETINGELSER FOR BRUG HJEMMESIDEN https://www.belrobotics.com

 

1.         Hjemmesidemålsætning og generelle vilkår og betingelser for brug

YAMABIKO EUROPE tilbyder tjenester indenfor salg- og vedligeholdelse af robotplæneklippere, kantklippere, bladblæsere og kædesave for følgende mærker: Belrobotics, Echo og Shindaiwa

www.belrobotics.com anvendes til at præsentere aktiviteter og tjenester, robotplæneklippere og YAMABIKO EUROPE-konceptet samt til at offentliggøre relevante artikler og nye emner.

De aktuelle vilkår og betingelser for brug kan til enhver tid opdateres uden forudgående besked. Vi anbefaler derfor brugeren at rådføre sig med disse betingelser regelmæssigt.  Enhver opdatering af denne slags træder i kraft, så snart den er offentliggjort på internettet.

Hvis nogen dele af de aktuelle generelle vilkår og betingelser for brug ugyldiggøres eller bliver uanvendelige og uanset af hvilken grund, vil en sådan ugyldighed eller uanvendelighed ikke medføre, at de andre punkter i de generelle vilkår og betingelser for brug bliver ugyldige eller uanvendelige.

2.         Brug af denne hjemmeside

www.belrobotics.com er gjort tilgængelig for brugere til deres personlige brug og som genstand for de vilkår og betingelser, der er defineret nedenfor. Brugen af denne hjemmeside medfører uforbeholden accept af alle vilkår og betingelser.

www.belrobotics.com må ikke avendes til spekulative, forkerte eller bedrageriske anmodninger.

Brugeren skal være mindst 18 år, have juridisk kapacitet til at underskrive kontrakter og skal bruge dette internetsted i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for brug af siden.

3.         Ophavsret – immaterialrettigheder

YAMABIKO EUROPE ejer alle immaterialrettigheder for alle elementer på hjemmesiden (fotoer, logoer, tegninger, kort, tekst, videoer osv.) men også alle ophavsrettigheder, patenter, al knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder, registrerede varemærker og koncepter uanset om de er registreret eller ej og vises på hjemmesiden www.belrobotics.com.

Brugere forbydes derfor at gengive, ændre, overføre eller bruge nogen dele af hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra YAMABIKO EUROPE.

4.         Downloading

Alle former for download af oplysninger fra hjemmesiden www.belrobotics.com foretages på brugerens eget ansvar.

Brugeren accepterer, at brugen af computertjenester og systemer ikke er uden risiko. Og dermed kan YAMABIKO EUROPE ikke holdes ansvarlig for skader, der er forårsaget af nogen former for computer-malware efter at have hentet oplysninger fra hjemmesiden www.belrobotics.com.

5.         Håndtering a personlige oplysninger

Visse personlige oplysninger, der vedrører en bruger af hjemmesiden www.belrobotics.com kan indsamles, især når brugeren udfylder en kontaktformular, beder om et tilbud eller anmoder om support, eller via driften af cookies eller sporingspixels (se afsnit 10).

Virksomheden YAMABIKO EUROPE S.A., med hovedkontor på Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgien, er ansvarlig for behandling af sådanne data.

Formålet med at indsamle brugerens personoplysninger er begrænset til at styre besøgene på hjemmesiden, kundeadministration, tilfredsstille kundeordrer, offentliggøre produkter og tjenester og etablere direkte markedsføringskampagner ved hjælp af elektronisk post.

Kunden har til enhver tid ret til at nægte at sådanne oplysninger af personlig karakter anvendes til direkte markedsføringsformål.

Brugen har ret til at få adgang til, ændre eller fjerne oplysninger af enhver personlig art i overensstemmelse med loven dateret 8. december, 1992 vedrørende dataprivatliv og behandlingen af oplysninger af personlig art.

For at gøre brug af denne ret til at få adgang til, ændre eller slette personoplysninger er det tilstrækkeligt at kontakte YAMABIKO EUROPE gratis på adressen: [email protected] eller at skrive til virksomhedens hovedkontor.

YAMABIKO EUROPE overholder kravene i det generelle databeskyttelsesdirektiv (GDPR, EU-regulativ 2016/679) og ansvaret i forhold til at opretholde fortroligheden af oplysninger, der indsamles.

6.         Datasikkerhed

YAMABIKO EUROPE garanterer et niveau af datasikkerhed i fuld overholdelse af de nationale og europæiske regulativer.

Til dette anvender www.belrobotics.com flere sikkerhedssystemer til at sørge for et fornuftigt niveau af beskyttelse af brugerens personlige oplysninger. Uagtet dette kan YAMABIKO EUROPE ikke garantere, at en uautoriseret tredjepart ikke kan få adgang til stedet for at bruge sådanne oplysninger illegalt.

7.         Hyperlinks til andre hjemmesider

Hjemmesiden www.belrobotics.com kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider. Det simple faktum at disse links befinder sig på hjemmesiden www.belrobotics.com, indikerer ikke på nogen måde, at YAMABIKO EUROPE støtter de idéer eller holdninger, der findes på sådanne hjemmesider, ej heller at der eksisterer nogen former for partnerskab eller forbindelse til ejerne af sådanne hjemmesider.

YAMABIKO EUROPE kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlige for indholdet på de hjemmesider, der henvises til i sådanne hyperlink.

8.         YAMABIKO EUROPES rettigheder

YAMABIKO EUROPE forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel, at:

a) ændre annonceringerne, tilbuddene og andre oplysninger,

b) ændre visse tjenester,

c) blokere adgang til hjemmesiden i tilfælde af tekniske problemer, eller hvis YAMABIKO EUROPE bliver opmærksomme på krænkende eller ondsindet brug af hjemmesiden.

9.         Brugeransvar

Brugere af hjemmesiden www.belrobotics.com indvilliger i ikke at:

a)         bruge hjemmeside til ulovlige eller skadelige formål,

b)         forstyrre adgangen til hjemmesiden, ikke at påvirke eller ændre hjemmesiden eller rendere hjemmesiden mindre effektiv, samt ej heller at forårsage skader på hjemmesiden, på YAMABIKO EUROPE eller nogen anden tredjeparter,

c)         bruge hjemmesiden til at overføre eller sprede ondsindet software eller skadelige software eller ulovlige eller skadelige oplysninger,

d)         kompromittere nogen immaterialrettigheder for varer på denne hjemmeside,

e)         sende eller overføre nogen uønskede meddelelser,

f)          indsamle eller opbevare personlige oplysninger, der vedrører andre brugere med mindre det er i tilfælde, hvor specifik godkendelse er blevet givet af de pågældende brugere.

10.       Cookies og sporingspixels

”Cookies og sporingspixels” kan sendes til brugernes computere under et besøg på hjemmesiden www.belrobotics.com.

”Cookies” er små filer, der er registreret på brugerens harddisk på anmodning fra serveren, der styrer den hjemmeside, der søges på, og som gør det muligt at sikre, at internetstedet fungerer korrekt rent teknisk samt skaber en mere flydende søgeoplevelse.

”Sporingspixels” er små elektroniske billeder, der gør det muligt for hjemmesiden at tælle antallet af besøgende på en specifik side. De oplysninger der indsamles af sporingspixels, er ip-adressen på den tilsluttede computer, navnet på værtscomputeren, navnet og versionsnummeret på operativsystemet og den anvendte internetbrowser.

Brugere af hjemmesiden www.belrobotics.com kan slette/deaktivere ”cookies” og ”sporingspixels” fra deres harddiske og/eller opsætte deres browsere med parametre, der forhindrer dem i at blive modtaget. Blokering af ”cookies” og/eller ”sporingspixels” kan imidlertid forringe søgeoplevelsen.

11.       Ansvarsbegrænsning

YAMABIKO EUROPE kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for direkte, indirekte, påfølgende, straffende eller særlige tab eller skader (herunder blandt andet skader, der er et resultat af tab af omsætning, kontrakter, forretningsaktiviteter, oplysninger eller andre data indeholdt i brugerens oplysningsstyringssystem eller fra nogen forstyrrelse i forretningsaktiviteten) der opstår på baggrund af, stammer fra eller kan sammenkædes med brugen af eller den umulige brug af hjemmesiden ellers dens indhold eller som et resultat af dens betingelser, også selvom YAMABIKO EUROPE er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

Som tillæg til de betingelser, der er vist ovenfor kan YAMABIKO EUROPE under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for fejl, udeladelser eller andre defekter eller for ikke-rettidige eller ukorrekte oplysninger på denne hjemmeside.

Denne ansvarsbegrænsning strækker sig ligeledes til alle tredjeparters hjemmesider.

12.       Gældende lov

De generelle vilkår og betingelser for brug overvåges af den belgiske lov. Enhver tvist, der vedrører fortolkningen og/eller udførelsen håndteres af den kompetente ret i retskredsen Nivelles, Belgien.

13.       Kontakt

Du kan kontakte YAMABIKO EUROPE om de aktuelle generelle vilkår og betingelser for brug på følgende e-mailadresse: [email protected] eller ved at anvende kontaktformularen på hjemmesiden www.belrobotics.com

14.       Hjemmesideudgiver:

Udgiveren af hjemmesiden www.belrobotics.com er YAMABIKO EUROPE S.A., der har registreret hovedkontor på Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgien og registreret hos Banque Carrefour des Entreprises under registreringsnummeret B.C.E. 0477.194.468

15.       Hosting:

Hjemmesiden www.belrobotics.com er hostet af: INFOMANIAK