i medfør af bestemmelserne i Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2016/679, der blev indført 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af personer i forhold til behandlingen af deres personoplysninger og den frie bevægelse af disse oplysninger (GDPR), vil vi her gøre di opmærksom på betingelserne for behandling af dine personoplysninger.

Som dataansvarlig og underleverandør behandler vi dine oplysninger som en del af dine opgaver.

Dine oplysninger opbevares i den tid, det er nødvendigt, og i henhold til den juridiske arkiveringsvarighed og bevarelse af dokumenter i forbindelse med vores virke som juridisk rådgiver/forretningsrådgiver/mægler.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver din login-enheds ip-adresse identificeret.

Dine oplysninger bliver bearbejdet for det formål at registrere og kontrollere din identitet, for at forebygge mod vira, phishing eller andre computerforbrydelser, til statistikker og forbedringer på vores hjemmeside.

Når du udfylder kontraktformularen på hjemmesiden www.belrobotics.com eller vores elektroniske evalueringsformular, bliver dine data bearbejdet som en del af atyringen af anmodningen, spørgsmål eller udbedrende handlinger.

Du har til enhver tid ret til gratis at få adgang til de oplysninger, vi har om dig, og til at opdatere dem eller rette dem, slette dem eller anmode om, at de overdrages.

Dette gør d ved at kontakte virkosmhedens behandlingsansvarlige, [email protected] 

Vi er forpligtet til at tage de relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til at beskytte dine personoplysninger mod ødelæggelse om det være sig utilsigtet eller ulovligt, tab, forfalskning, uautoriseret offentliggørelse eller adgang, især når behandlingen involverer videregivelse af data over netværket; mod enhver form for ulovlig behandling; og sikre et sikkerhedsniveau, der er tilpasset de risici, behandlingen udgør og som passer til beskaffenheden af de personoplysninger, der skal beskyttes; tage højde for de tekniske muligheder og implementeringsomkostningerne.