Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) willen wij u informeren over de voorwaarden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verwerken wij uw gegevens in het kader van de opdrachten die u ons geeft.

Uw gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en volgens de wettelijke duur van archivering en bewaring van documenten in het kader van ons beroep van verkoop- en onderhoudsactiviteiten van robots van Belrobotics, Echo en Shindaiwa, heggenscharen, bladblazers en kettingzagen.

Bij een bezoek aan onze website zal het IP-adres van uw ingelogde apparaat worden geïdentificeerd.

Uw identificatiegegevens worden verwerkt voor het registreren en controleren van uw identiteit, het voorkomen van mogelijke virussen, phishing of andere vormen van computercriminaliteit, voor statistieken en het verbeteren van onze website.

Wanneer u het contactformulier of ondersteuningsverzoek invult op de website https://www.belrobotics.com of ons elektronische evaluatieformulier invult, worden uw gegevens verwerkt in het kader van de verwerking van uw verzoeken en vragen en in het kader van verbeteracties.

U kunt op elk moment kosteloos inzage vragen in de informatie die wij over u bezitten, deze bijwerken of corrigeren, schrappen of vragen om de overdracht ervan.

Hiervoor dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf,  [email protected]

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en waarborgen tegen vernietiging, zowel per ongeluk als onwettig, tegen verlies, vervalsing of niet-geautoriseerde verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking een gegevensoverdracht via een netwerk omvat, of tegen elke andere onwettige vorm van verwerking, en wij zullen een beveiligingsniveau waarborgen dat aansluit op de risico’s verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens, hierbij rekening houdend met de technische mogelijkheden en implementeringskosten.