V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 přijatého dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vás tímto informujeme o podmínkách zpracování vašich osobních údajů.

Jako správce a subdodavatel zpracováváme vaše údaje v rámci vašich přiřazení.

Vaše údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění úkolu a v souladu se zákonnou dobou archivace a uchovávání dokumentů v souvislosti s naší profesí právního poradce / obchodního konzultanta / zprostředkovatele.

Při návštěvě našich webových stránek je identifikována IP adresa vašeho přihlašovacího zařízení.

Vaše přihlašovací údaje jsou zpracovávány za účelem registrace a kontroly vaší identity, možné prevence proti virům, phishingu nebo jiným počítačovým zločinům, statistik a vylepšení našich webových stránek.

Když vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách www.belrobotics.com nebo náš elektronický vyhodnocovací formulář, vaše údaje jsou zpracovávány v rámci správy žádostí, dotazů a zlepšovacích akcí.

Máte právo kdykoli a bezplatně získat přístup k informacím, které o vás máme, a můžete je aktualizovat nebo opravit, vymazat nebo požádat o jejich přenos.

Za tímto účelem musíte kontaktovat vedoucího zpracování naší společnosti na adrese [email protected]

Zavazujeme se přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před zničením, ať už náhodným nebo nezákonným, ztrátou, paděláním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos údajů po síti; před jakoukoli jinou nezákonnou formou zpracování; a zajistit úroveň zabezpečení přizpůsobenou rizikům, která představuje zpracování a povaha osobních údajů, které mají být chráněny; s ohledem na technické možnosti a náklady na provedení.