tondeuse éeroport

Automatisk gräsklippare för en flygplats: fallstudie

Oavsett system för risk- och säkerhetshantering, kommer flygplatser alltid att ha sina specifika behov och regler, utöver skydd av den lokala floran och faunan och underhåll av grönytor. Hantering och minskning av CO2-utsläpp får också avgörande betydelse i en värld där flygresor knappast kan anklagas för att åtnjuta det bästa av rykten. 

Alla ovanstående punkter är naturligtvis kritiska men de kan inte kamouflera vikten av kostnadshantering. Alla dessa realiteter sammantaget talar för användningen av automatiska gräsklippare, eftersom de tillåter positiva åtgärder på var och en av dessa punkter.

Vissa flygplatser, som Sola i Norge, använder för närvarande så många som 26 Belrobotics-robotar 24/7. Men än så länge finns det inga exakta eller objektiva studier tillgängliga.
I början av augusti 2021 publicerade Purdue University en studie om inverkan av automatiska robotklippare på flygplatsens hållbarhetsaspekt. Universitet har en flygplats (KLAF) som var skådeplatsen för en studie som genomfördes med hjälp av en Echorobotics-robot. Här är bara några av dess analyser: 

Riskhantering

Riskhantering är ju självklart av avgörande betydelse för flygplatser. Automatisering tillåter visserligen att en del av riskerna för personalen (som att klippa kritiska zoner) undanröjs, men å andra sidan måste man naturligtvis kontrollera att det inte i sig utgör en risk 

När det gäller en robotgräsklippare valde Purdue University Airport ut vissa specifika zoner för att garantera maximal säkerhet men var nöjda med gräsklipparens säkerhetsrutiner: 

  • Begränsningskabeln som hindrar gräsklipparen från att lämna den fördefinierade zonen. Gräsklipparens strömförsörjning bryts utanför zonen.
  • Gräsklipparens interna programvara förhindrar den från att aktiveras utanför den egna zonen (och minskar därför intresset för att stjäla robotklipparen).
  • Gräsklipparens närhetssensorer förebygger kollisionsrisken med ett föremål eller med en person.
  • Applikationen tillåter fjärrspårning av klipparens status och att sända ut ett visst antal kommandon.

För att reducera risken till nära noll har de även ett integrerat fysiskt barriärsystem. 

En av barnsjukdomarna verkade vara antalet larm under de första testerna. Trots 23 larm under 562 timmars klippning vid det första testet, avgav robotklipparen endast två larm under 1 115 timmars klippning vid det sista testet efter modifieringar av installationen och programvaran. Detta visar på betydelsen av en korrekt installation och ett visst antal tester. 

Minskade kostnader

En av de största fördelarna med denna studie verkar vara det minskade personalbehovet och den medförande minskningen av tillhörande kostnader. Det står naturligtvis klart att personal alltid kommer att behövas för att utföra inspektion och underhåll av anläggningen,
dess robotar och laddningsstationer, men dessa punkter är små jämfört med den tid som krävs för en ”gammaldags” klippning. Universitet såg även till att utföra jämförande tester som mättes mot en konventionell klippning.

En av gjorda observationer gällde den slumpmässiga klippningen och de möjliga fördelarna med en klippning med en GPS-RTK-modell. Det här alternativet är redan under utveckling och finns nu tillgängligt, vilket ytterligare ökar effektiviteten för roboten, eftersom den nu kan klippa längs raka linjer. Denna utveckling är onekligen mycket viktigare för en flygplats. Man bör komma ihåg att säkerhetshänsyn gör användningen av en robot svår i vissa kritiska zoner. Men som studien visar är det möjligt att stänga av vissa zoner under lugna perioder, ofta på natten. Med en RTK-modell kan du hantera upp till tre gånger mer yta än med en konventionell modell. Så du kan täcka en mycket större yta under dessa lugna perioder!

Minskning av CO2-utsläpp

Bränslebehovet kan knappast överskattas för de mer konventionella klippmetoderna. I USA står de för mer än 300 miljoner liter bränsle och 5 % av luftföroreningarna. Att välja ett 100 % elektriskt alternativ skulle möjliggöra en minskning av dessa CO2-utsläpp och flygplatsens koldioxidavtryck. Detta skulle enligt studien också vara ett synligt tecken på dessa ansträngningar. 

Robotklippare är mycket intressanta små hjälpredor för de mest komplexa och säkrade områdena, som bl.a. flygplatser och industrizoner. Kontakta oss för mer information om deras möjligheter.