Peripheral wire

GPS-robotklippare och begränsningskabeln

Den nya serien av professionella robotklippare som lanserades av Belrobotics under våren 2021 uppvisar verkliga framsteg med hjälp av avancerad GPS-teknik. Fördelarna med GPS-klippare är många och varierande: förmågan att klippa i raka linjer, precision, hastighet osv. Vilket väcker frågan hos många nuvarande eller framtida användare om begränsningskabelns användbarhet. Är detta verkligen fortfarande någon mening hos en gräsklippare som ändå klipper med millimeterprecision? 

En ”värdelös” men vital begränsningskabel

RTK-tekniken möjliggör en klippning exakt ned på millimetern när och möjliggör därför, åtminstone i teorin, att arbeta utan begränsningskabel. Vi på Belrobotics har dock beslutat att inte överge användningen av den och detta av flera skäl.

Risken för hackning eller IT-attacker

Robotens arbetszoner definieras i en webbportal och kan ändras. Självklart kan GPS-tekniken bara garantera att den användardefinierade körningen utförs. Att kunna omdefiniera zonen är extremt praktiskt för vissa kunder, då de kan utesluta områden som är upptagna av aktiviteter eller markarbeten enligt deras egna specifika prioriteringar eller krav. 

Men samma fördel innebär också en risk. Även om vår plattform är säker och skyddad, finns det ingen teknik som är 100 % riskfri. Om en hacker på något sätt skulle lyckas komma in på ett konto kan denne ändra klippningszonen. En gräsklippare skulle därför en vacker dag plötsligt kunna dyka upp på en lekplats, mitt på en trafikerad väg eller till och med på en flygplats landningsbana. När begränsningskabeln är korrekt installerad kommer robotklipparen inte att kunna lämna sin zon, även om kontrollen över kontot kapas.
Både för oss själva och för kunden är detta därför en extra trygghet. 

Klipper även i skogsområden

Ett område där GPS-klippning är komplex

En annan intressant fördel med begränsningskabeln: möjligheten att kombinera GPS-klippning och konventionell automatisk klippning i specifika fall. Inom vissa svåra områden kan placeringen av träd eller andra element komplicera GPS-signalmottagningen. I så fall är det möjligt att anpassa klippningen så att dessa platser klipps på ett konventionellt sätt. Det är därför du behöver en begränsningskabel. Så du kommer att få en snabb, effektiv klippning av huvudparten av området men även trädbevuxna eller komplexa delar trimmas till perfektion.

+ lägg till ett exempel på en dubbel klippning (GPS + konventionell) 

En zon med både GPS och konventionell klippning

Om du fortfarande har några frågor om att installera en begränsningskabel för en robotklippare kan du läsa vår artikel och kontakta oss eller en Belrobotics-återförsäljare. Vi kan även ge dig ytterligare information om alla våra modeller och deras fördelar.