Artikla 1 – Sopimuspuolten määritys

Myyjäksi on tässä määritetty YAMABIKO EUROPE S.A., avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgia. Ostaja on määritetty henkilöksi, joka on valtuutettu edustamaan oikeushenkilöä tai henkilön omaa yritystä tai asiakasta Belgian kauppaoikeuden I.1, 2° artiklan mukaan sekä allekirjoittamaan ostotilaus, tarjottu palvelu tai sopimus, jonka YAMABIKO EUROPE S.A on laatinut. Kaikki muut ehdot sitouttavat myyjää vasta myyjän kirjallisen vahvistuksen jälkeen. Kaikki tuoteluetteloissa, esitteissä, sivustoissa jne. annetut tiedot ovat vain tiedotusta varten ja myyjä voi siten muuttaa niitä ilman ennakkoilmoitusta. Pelkkä tilauksen tekeminen tai myyjän lähettämän tarjouksen hyväksyminen osoittaa nykyisten ehtojen varauksettoman hyväksynnän. Tarjoukset ovat voimassa rajoitetun ajan, 30 päivää, tarjouksesta, ellei tarjouksessa ilmoiteta muuta kestoa. YAMABIKO EUROPE S.A. voi muuttaa nykyisiä ehtoja milloin vain ja ilman ennakkoilmoitusta, ja muutokset koskevat kaikkia sen jälkeen tehtyjä tilauksia.

 

Artikla 2 – Tilaukset

Tilaukset katsotaan vahvistetuiksi ostotilauksen allekirjoituksen ja myyjän ostotilauksen vahvistuksen jälkeen. Ostajan suoraan lähettämät tilaukset tai myyjää edustavien agenttien välittämät tilaukset katsotaan vahvistetuiksi ja sitoviksi myyjän kannalta vasta kun myyjä on kirjallisesti hyväksynyt tilaukset. Kun tuotteet on tarkoitus toimittaa välittömästi, tilausvahvistus voidaan korvata laskun lähetyksellä. Mahdolliset muutokset tilaukseen sekä mahdolliset lisäykset tai poistot myyntiä koskevista ehdoista ovat voimassa vain, kun tällaiset muutokset on eritelty tarjouksessa tai myyjän antamassa vahvistuksessa. Kaikkia myyntitarjouksia koskee saatavuus varastosta. Mikä tahansa ostajan pyytämä sopimuskohta, jota myyjä ei kirjallisesti hyväksy ja joka on vastoin niitä nykyisiä ehtoja, jotka on esitetty tarjouksessa, katsotaan mitättömäksi. Tilauksen yksipuolista peruuttamista ei hyväksytä sopimatta siitä YAMABIKO EUROPE S.A:n kanssa.

Artikla 3 – Hinnat

Hinnat on ilmoitettu euroina. Mahdolliset muutokset ilmoitettuihin hintoihin tulevat voimaan 60 päivän määräajan umpeuduttua. Kauppatavara laskutetaan sovitulla hinnalla määräajassa ja sitä koskevat toimituspäivän yleiset kaupalliset ehdot (verot, vaihtokurssi yms.). Jos myynti tapahtuu muussa valuutassa kuin euro, mahdolliset vähintään 2 % suuruiset valuuttakurssin muutokset tarjouksen päivämäärästä oikaistaan laskun päivämäärällä. Kaikki tarjoushinnat ovat nettohintoja euroina, pois lukien verot, pakkaus, kuljetus sekä kuljetusvakuutus, myyjän varastossa.

 

Artikla 4 – Maksu

Maksu on toteutettava niin, että myyjällä on summa käytössään eräpäivänä. Paitsi silloin kun erityiset ehdot on sovittu kirjallisesti tai ostajalle on myönnetty erityiset ehdot asiakkaan tilanteen tarkastelun jälkeen, maksu on toteutettava pankkisiirtona kauppatavaran toimituspäivänä. Silloin kun myyjä hyväksyy maksun pankkivekselinä, ostajan täytyy lunastaa vekseli hyväksyttynä ja koditettuna kahdeksan päivän kuluessa (jolle etukäteen ole muuta sovittu). Ostajan on maksettava mahdolliset lisämaksut ja maksu erääntyy välittömästi, jos hyväksyttyä vekseliä ei lunasteta mainitun ajan kuluessa. Porrastettujen maksujen yhteydessä, myyjän erikseen hyväksyminä, yhden osamaksun maksamatta jättäminen eräpäivänä muuttaa koko ostohinnan erääntyväksi välittömästi riippumatta aiemmin sovituista ehdoista, vaikka osamaksut ovat johtaneet hyväksyttävien vekseleiden käyttöön. Vastaava on voimassa tapauksissa, joissa ostaja myy tai luovuttaa yrityksensä tai asettaa yrityksen vakuudeksi tai osaksi yhtiön luontia. Maksu on toteutettava niin, että myyjällä on summa käytössään eräpäivänä. Ostaja on määritetty henkilöksi, joka on valtuutettu edustamaan oikeushenkilöä tai henkilön omaa yritystä tai asiakasta Belgian kauppaoikeuden I.1, 2° artiklan mukaan sekä allekirjoittamaan ostotilaus, tarjottu palvelu tai sopimus, jonka YAMABIKO EUROPE S.A on laatinut. Ostaja ei koskaan voi pidättää erääntyviä summia tai osia niistä, tai toteuttaa minkäänlaista kompensaatiota, itse laaditun vaatimuksen tueksi. Jos ostaja on jättänyt maksun maksamatta kokonaan tai osittain eräpäivänä, myyjä voi keskeyttää toimitukset turvautumatta mihinkään täytäntöönpanomääräykseen, ilman että ostajalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta myyjältä. Riitautuksen yhteydessä myyjällä on oikeus vaatia oikeuskulujen korvaamista ostajalta. Kansainvälisessä kaupassa maksujen eräpäiviä koskevat ehdot ovat samat. Maksut toteutetaan käyttämällä SWIFT-maksua (IBAN nro BE 66 0013 6853 8543) tai sulkutiliä tai standby-remburssia.

 

Artikla 5 – Riskien ja veloitusten siirtäminen

Riskien siirto tapahtuu sopimuksen Incoterm-ehtojen mukaisesti käyttäen kansainvälisen kauppakamarin viimeisintä versiota. Ellei muuta ole sovittu, siirtoa koskevat Incoterm-ehdot ovat vapaasti Wavren tehtaalla (ICC 2000 -painos).

 

Artikla 6 – Toimitus

Myyjälle sallitaan osatoimitukset. Ostajan hyväksymät osatoimitukset laskutetaan todellisena toimituspäivänä. Mikäli maksu suoritetaan jälkivaatimuksena, ostajan edellytetään antavan sekin kuljetusliikkeen edustajalle toimituksen yhteydessä. Jollei maksua tällöin suoriteta, kauppatavaraa ei pureta ja kuljetusliike tekee toisen toimituksen, jonka kustannukset maksaa ostaja. Myyjä vapautuu suoralla sopimuksella kaikesta toimitusvastuusta force majeure -tapauksissa tai tapahtumissa, kuten työsulku, lakko, töiden loppuminen kokonaan tai osittain myyjän tai alihankkijoiden tehtaassa, epidemia, sota, yritysosto, tulipalo, tulva, keskeytykset tai viivästykset kuljetuksessa, juridiset tai hallinnolliset toimenpiteet, jotka estävät, rajoittavat, viivästyttävät tai kieltävät kauppatavaran valmistuksen tai tuonnin. Myyjä tiedottaa ostajalle asianmukaisesti tällaisissa edellä luetelluissa tapauksissa. Kaikissa tapauksissa toimitus sovittuna aikana tapahtuu vain, jos ostaja on suorittanut kaikki velvoitteensa myyjään nähden.

 

Artikla 7 – Kuljetus

Ellei toisin ole mainittu, myyjä voi vapaasti valita kuljetusliikkeen kauppatavaran toimitusta varten.

 

Artikla 8 – Korvausvaatimukset ja asiakastuki

Vastaanoton yhteydessä ostajan on heti tarkastettava kauppatavaran fyysinen kunto ja sopimuksen mukaisuus. Mikäli pakkaus on vakavasti vaurioitunut, ostajan täytyy kieltäytyä ottamasta sitä vastaan. Kaikki pakkausmateriaali on pidettävä siinä kunnossa kuin se oli vastaanoton yhteydessä. Mikäli näin ei toimita, ostaja luopuu oikeudesta mihinkään korvausvaatimukseen. Sama pätee myös, jos ostaja ei ilmoita mitään varaumia, kun kauppatavara toimitetaan. Kaikki korvausvaatimukset koskien toimitetun kauppatavaran vikoja, puuttuvia määriä tai virheet koskien tuotteita verrattuna tarjouksessa hyväksyttyihin tai myyjän vahvistamiin, on tehtävä kirjallisesti kirjattuna kirjeenä sisältäen todisteet vastaanotosta 3 työpäivän kuluessa toimituksesta, asettamatta kuljetusliikkeelle mitään korvausvaatimuksia, muutoin oikeus korvausvaatimuksiin mitätöityy. Ostajan on myös annettava myyjälle mahdollisuus suorittaa paikan päällä tarkastus korvausvaatimuksen suhteen. Mikä tahansa tavaran palautus edellyttää edeltävää myyjän suostumusta. Ostaja saa hyväksynnän tavaroiden palauttamiseen myyjän soveltuvimmaksi arvioimallaan tavalla. Näissä tapauksissa ostaja antaa yhteystiedot ja antaa kuvauksen kyseisistä tavaroista, niiden sarjanumerot, havaitut viat sekä tavaroita koskevan laskun numeron. Saatuaan myyjältä hyväksynnän tavaroiden palautuksesta ostajalla on 7 päivää aikaa toteuttaa viallisten tavaroiden palautus myyjälle. Jos ostajalla on jostain syystä oikeus saada vahingonkorvauksia myyjältä, nämä korvaukset rajoittuvat ostajan todellisen vahingon korvaamiseen, mitä koskee enimmäisraja 5 % tilauksen arvosta.

Artikla 9 – Oikeus peruuttamiseen

9.1. Belgian kauppaoikeuden artiklan VI. 47 mukaisesti sopimuksen etänä allekirjoittaneella asiakkaalla on neljätoista (14) päivää alkaen toimitusta seuraavasta päivästä oikeus palauttaa omalla kustannuksellaan ostetut tavarat, jotka eivät täytä asiakkaan tarpeita.

9.2. Ennen mitään palauttamista siitä on ilmoitettava soveltuvalla lomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa www.belrobotics.com, tai sähköpostitse osoitteeseen ….@….., jolloin myyjä vahvistaa sähköpostitse, että palautuksesta on ilmoitettu asianmukaisesti.

9.3. Tuote on luovutettava myyjän pääkonttoriin (mahdollista vain sopimalla etukäteen) tai osoitteeksi on annettava myyjän pääkonttori.

Palautettavaksi hyväksytään kuin täydellisenä palautetut tuotteet, täydellisessä alkuperäisessä pakkauksessaan sekä heti edelleen myytävässä tilassa. Mitään tuotetta, joka on vaurioitunut tai jonka pakkaus on millään tavalla pilalla, ei makseta takaisin eikä vaihdeta toiseen.

9.4. Jos asiakas käyttää oikeuttaan peruuttamiseen, hän voi valita maksetun summan palauttamisen tai tuotteen vaihtamisen välillä. Tuotteen vaihdossa lähetyskustannukset osoitetaan asiakkaalle. Maksun palautuksessa myyjä sitoutuu palauttamaan asiakkaan maksaman summan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun myyjä vastaanottaa tuotteet. Kun maksu on tehty luottokortilla tai pankkisiirrolla, maksun palautus tapahtuu hyvittämällä kyseistä pankkitiliä.

9.5. Belgian kauppaoikeuden artiklan VI.53 mukaisesti asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilaus, jos tilaus koski tuotteita, jotka valmistetaan asiakkaan määrittelyjen mukaisesti tai jotka ovat selvästi yksilölliset.

 

Artikla 10 – Takuu

Valmistaja (YAMABIKO EUROPE S.A.) antaa takuun tuotteen materiaali- ja valmistusvioille 24 kuukauden ajaksi toimituspäivästä alkaen pois lukien erityisesti ilmoitetut ehdot (ammattikäyttäjät: takuu rajoitettu 12 kuukauteen). Takuuseen liittyvät toimet eivät pidennä takuuaikaa. Myyjän takuu rajoittuu myyjän viallisiksi todenneiden tavaroiden korjaukseen tai vaihtoon käyttäjän luonteen huomioiden. Myyjä sitoutuu vain vaihtamaan ne vialliset osat ja korjaamaan ne vaurioituneet tavarat, jotka myyjä on toimittanut ostajalle. Takuu ei siten kata työkustannuksia tai purkamiseen ja kokoamiseen tai kuljetukseen liittyviä kustannuksia, paitsi normaalin vaihdon yhteydessä. Lain puitteissa myyjän vastuu rajoittuu näissä ehdoissa esitettyihin velvoitteisiin tai niin soveltuessa muihin nimenomaisiin ehtoihin. Jos ostaja palauttaa tuotteita, joita myyjä ei ole toimitettu, myyjää ei voi missään tapauksessa pitää vastuussa aineellisille tai aineettomille vahingoille, joita voi mahdollisen korjaustyön yhteydessä aiheutua. Myyjää ei voi pitää vastuussa takuun puitteissa rikkoutumisista tai vaurioista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti seuraavista: – Pitkäaikainen tai suojaamaton varastointi. – Mikä tahansa huolimattomuus, virheet laitteiden liitännöissä, käsittelyssä, huollossa tai sellaisten laitteiden käyttö, jotka eivät vastaa valmistajan tai myyjän teknistä erittelyä, tai yleisesti mikä tahansa virheellinen tai sopimaton laitteiden käyttö. – Minkä tahansa sellaisen varusteen tai täydentävän kohteen lisääminen tai minkä tahansa osan käyttö, jota tarvitaan laitteen käyttöä varten, joka ei vastaa valmistajan tai myyjän teknistä erittelyä. – Mikä tahansa muun osapuolen laitteisiin tai sen liitäntöihin tekemä mekaaninen, elektroninen, sähköinen tai muu muutos.

 

Artikla 11 – Omistuksenpidätys

Ostajalle toimitettujen tavaroiden omistusoikeus pysyy myyjälle, kunnes laskun koko hinta on maksettu tai hyväksytyt vekselit on lunastettu tai sovittu hinta on muutoin suoritettu. Ennen täyden suorituksen vastaanottamista mahdolliset osamaksut voidaan pidättää kattamaan mahdolliset uudelleenmyynnin aiheuttamat tappiot. Toimituksen ja omistusoikeuden siirron välisenä aikana ostaja on velvoitettu ottamaan vakuutus häviämistä, varkautta ja rikkoutumista vastaan (katso artikla 5: Riskien ja veloitusten siirtäminen). Jos ostaja ei täytä maksuvelvoitteitaan mistä tahansa syystä, myyjällä on oikeus vaatia toimitettujen tavaroiden välitöntä palauttamista, ja ostajan tulee maksaa kaikki kuljetus- ja vakuutuskustannukset. Jos kyseessä on ostajan yrityksen konkurssi, ostaja sitoutuu olemaan aktiivinen inventoinnissa niiden tavaroiden tunnistamiseksi, jotka myyjä vaatii omaisuudekseen. Jos tällaista ei ole, myyjällä on oikeus suorittaa inventointi valtuutetun asiamiehen (haastemies) toimesta, ja kustannukset tulevat ostajalle. Myyjä voi maksurästien tapauksessa kieltää ostajaa myymästä edelleen, muuntamasta tai liittämästä tavaroita. Puuttuvien maksujen ja erityisesti ostajan tilin saldon varmistamiseksi myyjän tilinpidossa, ilmoitetaan nimenomaisesti, että toimitettujen mutta toistaiseksi maksamattomien tavaroiden oikeudet siirretään identtisiin tavaroihin, jotka myyjä toimittaa, ja ostajan varastossa, ilman että tällaisia maksuja tulee kohdistaa tiettyyn myyntiin tai toimitukseen.

 

Artikla 12 – Purkulauseke

Mikäli ostaja ei täytä jotain sopimusvelvoitettaan, myynti peruuntuu de jure ja tavarat palautetaan myyjälle tämän harkinnan mukaan, vaarantamatta myyjän oikeuksia mahdollisiin vahingonkorvauksiin, joita myyjä voi vaatia ostajalta, 48 tunnin kuluessa sen jälkeen kun mikä tahansa maksukehotus on jäänyt vastausta vaille.

 

Artikla 13 – Vastavuoroisuuslauseke

Force majeure -tapauksia lukuun ottamatta, jos myyjä ei suoriudu kaikista sopimusvelvoitteistaan ja aiheuttaa siten yksityiselle ostajalle vahinkoa, vastaanotettuaan muodollisen maksuvaateen, johon myyjä ei ole vastannut 15 päivän kuluessa, myyjä on ostajalle velkaa summan, joka vastaa 20 % laskun kokonaissummasta.

Artikla 14 – Tietosuoja

Myyjä käsittelee ostajan henkilökohtaisia tietoja osapuolten sopimussuhteen puitteissa.

Ostajan kaikkia henkilökohtaisia ja hänen antamiaan tietoja käsitellään noudattaen täysin 8.12.1992 annettua henkilötietosuojaa koskevaa lakia sekä eurooppalaisia määräyksiä (GDPR, EU-asetus 2016/679, annettu 27.4.2016).

Myyjä tunnustaa roolinsa vastuussa olevana henkilötietojen käsittelyssä, jota tehdään seuraavia tarkoituksia varten: asiakkaiden hallinta (tukipyynnöt, valitusten hallinta, takuutodistusten antaminen), myynti-/huoltosopimusten toteutus, tuotteiden ja palvelujen mainostaminen (suoramarkkinointikampanjoiden kehitys ja toteutus) sähköpostitse.

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, joka on välttämätöntä niiden käsittelyä varten. Sen jälkeen ne poistetaan tai tehdään anonyymeiksi.

Käyttäjällä on oikeus milloin vain ja maksuttomasti pyytää nähdä henkilökohtaiset tietonsa sekä tarkistaa ja korjata nämä.

Asiakas voi kieltää milloin tahansa henkilökohtaisten tietojen käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, voit ottaa maksuttomasti yhteyttä: Mr. Alexandre Verstappen, osoite: [email protected] tai lähetä viesti myyjän pääkonttoriin.

Artikla 15 – Välimiesmenettely, toimivaltainen oikeus ja sovellettava lainsäädäntö

Osapuolten riidat käsitellään toimivaltaisissa tuomioistuimissa Walloon Brabantin lainkäyttöalueella. Mahdolliset kansainväliset riidat koskien osapuolten välisten sopimusvelvoitteiden muodostumista, toteutumista ja päättymistä, joita ei voi sopia keskinäisesti, ratkaistaan yhden tai useamman välimiehen toimesta kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeutta koskevien määräysten mukaisesti.