EN OKLANDERLIG DRIVING RANGE? BE OM CONNECTED LINE

En välnärd driving range inger respekt hos spelarna och garanterar klubbens image.
Det är därför nödvändigt att organisera en regelbunden gräsklippning av golfbanan kombinerat med effektiv bollinsamling. Detta är robotarnas roll: medan Bigmow upprätthåller gräset tar Ballpicker hand om bollinsamlingen.
På så vis frigör robotarna din personal så att de kan arbeta med andra uppgifter. Dessutom kommer spelarna obehindrat kunna fortsätta sin bana på en kvalitetsmedveten och innovativ klubb. Ställ krav och förenkla ditt liv.

Belrobotics robotar används redan av tusentals proffs, golfklubbschefer och fastighetsägare. De arbetar nästintill självständigt i komplexa privata eller offentliga infrastrukturer.

VÅRA LÖSNINGAR

BIGMOW-KLIPPARE FÖR GOLF

Kompromisslös klippmetod

Bigmow är utrustad med fem flytande klipphuvuden som anpassar sig till markförhållandena. Totalt 15 rostfria skärblad ombesörjer en perfekt, konstant kompostering.
Den är utrustad med fem sonarsändare och gräsklipparen stoppar automatiskt sitt klippsystem när den träffar på ett oväntat hinder. En klippbredd på 103 cm för en enhetlig, säker användning.

Intelligent klippning

Bigmow fungerar helt autonomt i alla zoner som avgränsas av begränsningskabeln.
Den är tystgående (max. 58 dB(A)) och lagrar data så att dess produktivitet kan styras och anpassas vid behov. Laddningsprocessen vid lågspänningsstationen är automatisk och säker. En hållbar klippning med en årlig energiförbrukning på knappa 830 kWh.

 • Klippkapacitet
  Upp till 24 000 m2
 • Elkostnader
  150 euro/år
 • Klippmetod
  Fem flytande huvuden
 • Säkerhet
  Fem sonarsändare

BALLPICKER

Upp till 300 bollar!

Efter att ha samlat in 250 bollar, återgår driving rangens bollplockare tillbaka till basen för att tömma sin last och kör sedan och laddar sina batterier.

Bollarna vidarebefordras automatiskt till en bolltvätt och bollautomat.
Robotens effektivitet ökar ytterligare om koncentrationen av bollar är högre.
Den är programmerbar för flera zoner och kan styras av kommandon som skickas via SMS.

 • Arbetsområde
  Upp till 30.000 m2
 • Elkostnader
  120 euro/år
 • Effektivitet
  13 uppsamlingsdiskar
 • Säkerhet
  Fem sonarsändare

Produktöversikt: automatisera allt eller inget

 1. Verksamheten begränsar sig inte till klippning och plockning: du måste se bollinsamling som en del av en integrerad process för klippning av det yttre fältet, insamling, hantering, tvättning och återlämning av bollar.
 2. Denna verksamhet pågår sju dar i veckan, minst nio månader om året med toppar på helger och lugnare under veckan, toppmånader (vår och sommar) och lugna månader (höst och vinter): detta kräver en effektiv och smidig personalhantering.
 3. Slutligen varierar verksamheten kraftigt mellan en torr sommar (torr mark – tung utrustning som gör jobbet) och ogynnsamt väder (vått eller mycket vått underlag – manuell drift, ibland boll för boll).
 4. Kom ihåg att en robot knappast kan göra jobbet bättre än en person: det betyder att en automatisk Ballpicker kanske inte kan fungera under ogynnsamma väderförhållanden, vanligtvis i mycket våta miljöer, med vatten och lera på markytan.
Exempel på konfiguration med flera zoner

Exempel på konfiguration med flera zoner

Arbetar på natten och i flera zoner

På dagen arbetar Ballpicker med full kapacitet i enlighet med mängden bollar som ska samlas in. På natten kan den fortsätta och hantera eventuella förseningar som annars skulle ha orsakat en period av för stor ansamling.
Ännu starkare: program för flera zoner. Under aktivitetstoppar koncentrerar den sig uteslutande på zoner där bolltätheten är som störst.
I en andra fas fortsätter roboten med att samla bollar i de andra zonerna. Det är du som bestämmer.

EN PERFEKT KLIPPNING
OCH BOLLINSAMLING –
I UPPKOPPLAT LÄGE

Med Belrobotics kan du fjärrstyra dina robotgräsklippares och bollplockares arbete, via webben eller en app på din smartphone. Och det gör livet lättare.

 • Webbportal som ett nav för din flotta
 • App för surfplatta och smartphone
 • Användarvänlig teknik som alltid är till hands • Stöldskyddslösning i realitid
 • GPS-lokalisering och geofence-varningar
 • Med underhållshistorik