EN OKLANDERLIG DRIVING RANGE? BE OM CONNECTED LINE

En välnärd driving range inger respekt hos spelarna och garanterar klubbens image.
Det är därför nödvändigt att organisera en regelbunden gräsklippning av golfbanan kombinerat med effektiv bollinsamling. Detta är robotarnas roll: medan Bigmow upprätthåller gräset tar Ballpicker hand om bollinsamlingen.
På så vis frigör robotarna din personal så att de kan arbeta med andra uppgifter. Dessutom kommer spelarna obehindrat kunna fortsätta sin bana på en kvalitetsmedveten och innovativ klubb. Ställ krav och förenkla ditt liv.

Belrobotics robotar används redan av tusentals proffs, golfklubbschefer och fastighetsägare. De arbetar nästintill självständigt i komplexa privata eller offentliga infrastrukturer.