Varför ska du välja Belrobotics?

Belrobotics överlägsna kvalitet beror på att vi har velat tillfredsställa en krävande professionell standard i kombination med spetsteknik och många enastående koncept, allt från våra forskningslaboratorier.

Konsten att klippa gräs

Robotklipparens blad, som är skarpa som en skalpell, pulvriserar gräset till mycket små partiklar.

Det ger en perfekt klippning och gräset blir friskare och grönare. Effekten syns med en gång. Det är det vi kallar kompostering.

Bigmow
  • Konstant gödning av jorden och ett minskat behov av kemiska gödningsmedel
  • Ingen mer avfallsinsamling, förvaring och bortskaffande.
  • Starkare gräs tack vare bättre rottillväxt.

50 % besparingar

50 % besparingar

Inget arbete, inget bränsle, tre gånger lägre energiförbrukning, inget bortskaffande av avfall, inget flyttande av maskiner, mycket lite underhåll och du får tid över till andra uppgifter, mindre ogräsbehandling och mindre bevattning.

Förenkla livet

Förenkla livet

Med Belrobotics robotklippare slipper du klippa gräset själv och ägare, trädgårdsmästare och underhållspersonal kan ägna tid åt andra sysslor.

Vi vill respektera miljön

Vi vill respektera miljön

Belrobotics robotklippare har 90 % lägre energiförbrukning.

De är också mindre bullriga eftersom de är eldrivna.

Sist, men inte minst, minskar CO2-utsläppen avsevärt.

Ännu fler fördelar

previous next