Robotmaaiers met RTK-GPS technologie voor de Lilse Golf & Country | Belrobotics

Naar robotmaaiers met RTK-GPS technologie voor de Lilse Golf & Country

Sinds de coronacrisis zag de Lilse Golf & Country zijn ledenaantal gestaag groeien. Dit was natuurlijk goed nieuws, maar vroeg ook om enkele aanpassingen van de eigenares om het ritme te kunnen volgen. Ze besloot om een extra greenkeeper aan te werven, maar ook om te investeren in 4 robotmaaiers om zo kostbare tijd te winnen.

Een onverwachte uitdaging voor de Lilse Golf & Country

In 2020 moesten veel sport- en vrijetijdsaccommodaties tijdelijk de deuren sluiten door het coronavirus. Toen er versoepelingen kwamen, was golf de eerste sport die opnieuw werd toegelaten. Dit heeft velen gemotiveerd om eens een club in de handen te nemen.

De Lilse Golf & Country, die met name golfinitiaties aanbiedt, trok veel beginners aan en zag hen in grote aantallen toestromen zodra de activiteiten hernomen werden. Dit was fantastisch, maar betekende ook dat er nagedacht moest worden over de manier waarop de terreinen beheerd worden.

De club ging op 2 jaar tijd immers van 350 naar 600 leden. Of van enkele spelers per uur naar een nagenoeg permanente bezetting van het terrein. De manier van werken moest dus herzien worden zodat niemand gehinderd wordt. Dit vertelt ook greenkeeper Michael Goossens die al meer dan tien jaar instaat voor het onderhoud van het terrein.

“Ik heb gemerkt dat velen gestart zijn met golf. Maar voor ons was het ook aanpassen. We gingen van enkele spelers per uur naar een nagenoeg permanente bezetting van het terrein, wat vraagt om een andere manier van werken. Zo moeten we de zware onderhoudswerkzaamheden voor 11 uur afronden.” – Michael Goossens

Dit succes zette Nienke Vink, sinds 2007 eigenares van de Lilse Golf & Country, ertoe aan om te investeren in personeel en nieuw materiaal.

Bigmow rtk on fairway

4 robotmaaiers en een extra greenkeeper voor het onderhoud van de fairways

Een gestructureerde manier van werken en vooral tijdwinst volstaan om het ritme te kunnen volgen. Net daarom besloot Nienke Vink twee jaar geleden om te investeren in de robotmaaiers van Belrobotics en om een extra greenkeeper aan te werven.

Hierdoor kon Michael Goossens de kwaliteit van het terrein verder verbeteren en bovenal al het nodige doen binnen een redelijke tijdsspanne. “Voorheen had ik vaak het gevoel dat ik moest vechten tegen de klok. De fairways moeten 3 keer per week gemaaid worden, terwijl een enkele maaibeurt al 7 uur in beslag neemt … Als er dan nog een planning bijkomt voor de bemesting enzovoort, dan kom je al snel aan 100 werkuren per week. ”

Dankzij de robotmaaiers en Tom, de nieuwe greenkeeper, zag Michael zijn planning lichter worden waardoor hij zich meer kon concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van het terrein.

aerial view of Lilse golfclub

De RTK-GPS technologie om een versnelling hoger te schakelen

 

Nu Michael Goossens het nut inziet van de robotmaaiers wil hij graag investeren in de RTK-GPS technologie. Want wanneer de robots willekeurig maaien, werken ze tot 24u/24, iets wat hij in de toekomst wil vermijden. De RTK-technologie vormt dankzij zijn precisie de perfecte oplossing.

De robots die immers willekeurig maaien passeren soms langs een plek die al gedaan is, waardoor het veel langer duurt om het volledige terrein te maaien. Dankzij de verbinding met een RTK-GPS ontvanger op het terrein kunnen de RTK-maaiers hun positie tot op 2 cm nauwkeurig berekenen, zodat er geen dubbel werk meer gebeurt en er dus tijd gewonnen wordt. Michael hoopt zo tot een derde van zijn tijd vrij te maken.

Een ander voordeel van de RTK-technologie is dat het via een app mogelijk is om een maaioppervlak precies af te bakenen. De perimeterkabel blijft onmisbaar en bijzonder handig voor bepaalde aspecten (hier met name om een extra beveiliging te vormen aan waterpartijen en boomwortels). Al is de combinatie van kabel en RTK nog interessanter omdat ze elkaar aanvullen.

Robot bigmow belrobotics sur le fairwayLilse golfclub

Wenst u meer info over de RTK-technologie of over de mogelijkheden op het terrein? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of een van onze lokale handelaars. We helpen u met plezier. U kunt ook meteen online een offerte aanvragen.

 

Robotmaaier met GPS: Hoe zit dat met de perimeterkabel? – Belrobotics

Robotmaaier met GPS en perimeterkabel

In het voorjaar van 2021 werd het nieuwe gamma professionele robotmaaiers van Belrobotics gelanceerd. Hun geavanceerde GPS-technologie betekende een grote stap vooruit. Maaiers met GPS hebben tal van voordelen. Zo kunnen ze precies en snel in rechte lijnen maaien. Veel huidige en toekomstige gebruikers stellen zich dan ook de vraag waarom een perimeterkabel nog nodig is. Want wat is het nut van zo’n kabel voor een maaier die tot op de millimeter nauwkeurig is?

 Een ‘onnodige’ maar onmisbare perimeterkabel

Dankzij de RTK-technologie is het mogelijk tot op de millimeter nauwkeurig te maaien waardoor een kabel overbodig wordt. Toch hebben wij er bij Belrobotics voor gekozen deze kabel te behouden en dit om meerdere redenen.

De risico’s van hacking

De werkzones van de robot worden gedefinieerd in een webportaal waar ze bijgesteld kunnen worden. De GPS-technologie respecteert dus het traject dat door een gebruiker werd opgegeven. Het feit dat een zone gewijzigd kan worden is bijzonder handig voor klanten die afhankelijk van de prioriteiten en noden een zone kunnen uitsluiten die in gebruik is of waar gewerkt wordt.

Maar aan dit voordeel zit ook een risico verbonden. Want hoewel ons platform beveiligd is, bestaat er geen enkele technologie die volledig zonder risico’s is. Wanneer een hacker erin slaagt toegang te krijgen tot uw account, kan hij de maaizone wijzigen. Hierdoor zou een maaier zich overdag kunnen bevinden op een speelplein, een drukke weg of zelfs een landingsbaan. Met een goed geplaatste perimeterkabel zal de robotmaaier zijn zone nooit verlaten, ook niet wanneer een account gehackt wordt. Voor zowel ons als de klant vormt de perimeterkabel dus een extra beveiliging.

Maaien, ook in zones waar het moeilijker is

Een zone waar maaien met de GPS moeilijker is

 

Een ander interessant voordeel van de perimeterkabel is dat het in specifieke gevallen mogelijk is om het maaien met GPS af te wisselen met het traditionele automatisch maaien. Op moeilijke terreinen kan de aanwezigheid van bomen of andere elementen het gps-signaal verstoren. In dit geval kan voor deze zones een traditionele maaibeurt ingesteld worden. De perimeterkabel is dus noodzakelijk. U kunt dus voor het merendeel van het terrein genieten van een snelle en doeltreffende maaibeurt waarbij ook de zones onder bomen en dergelijke er perfect bijliggen.

Een zone waar gps en traditioneel maaien gecombineerd wordt

 

Vragen over de plaatsing van een perimeterkabel voor robotmaaiers? Aarzel dan niet ons artikel te lezen en contact op te nemen met ons of een dealer van Belrobotics. We kunnen u ook meer info geven over al onze modellen en hun voordelen.