Een stuk gazon getroffen door rooddraad

Zoals de resultaten van een studie uitgevoerd door het STRI (het instituut voor onderzoek naar sportvelden) aantonen, zouden robotmaaiers helpen in de strijd tegen verschillende gazonziekten. De robotmaaier Bigmow zou de gevolgen van een ziekte veroorzaakt door een gazonschimmel immers beperken.

De verschillende gazonziekten

Alle groundskeepers van sportvelden willen voor hun voorzieningen het hele jaar door een gazon van topkwaliteit. Bij die taak zijn enkele van hun voornaamste tegenstanders de verschillende gazonziekten zoals roest, grauwe schimmel, rooddraad, fusarium, de bladvlekkenziekte, echte meeldauw, rhizoctonia, voetrot enz. Meestal verdwijnen die ziekten na het aanbrengen van een product tegen schimmels. Die behandeling neemt spijtig genoeg de oorzaken van de ziekten niet weg.

Factoren die het gras ziek maken

Veel van die ziekten worden veroorzaakt door een schimmel en ontwikkelen zich bij het gelijktijdig voorkomen van bepaalde factoren die schimmels in de hand werken. Het volstaat dan niet om de ziekte te behandelen. Om te voorkomen dat ze opnieuw de kop opsteekt, is het nodig om de uitlokkende factoren aan te pakken. Rooddraad (Laetisaria fuciformis) is bijvoorbeeld een gazonziekte die gekenmerkt wordt door het verschijnen van rode draadjes, de zwamvlok, tussen de grassprieten. Ze tast het gazon pol per pol aan. Vocht, een gebrek aan stikstof en te veel gemaaid gras dat is blijven liggen of een slechte beluchting van de bovenlaag zijn factoren waardoor die schimmel zich kan ontwikkelen.

De doeltreffendheid van de robotmaaier tegen ziekten

Een studie die het instituut STRI tussen maart en november 2010 uitvoerde in het park Bingley St. Ives heeft aangetoond dat het gebruik van robotmaaiers de ernst van een ziekte kan beperken. De studie vergelijkt verschillende resultaten die zijn verkregen met een cilindermaaier en een Bigmow-robotmaaier. Met het oog op de vergelijkbaarheid werd de studie uitgevoerd op twee gelijkaardige percelen van elk 10 op 25 meter.

Ziekten waren een van de vele onderzochte parameters. De resultaten tonen aan dat het perceel dat in juni 2010, toen beide percelen af te rekenen kregen met rooddraad, onderhouden werd door de Bigmow-robotmaaier heel wat minder ziek was dan het perceel dat gemaaid werd met de traditionele grasmaaier. Hoewel in deze studie enkel rooddraad voorkwam, kan een verband worden gelegd tussen een betere resistentie tegen ziekten en andere punten die in het onderzoek aan bod kwamen. Het maairesultaat is bijvoorbeeld mooier en uniformer bij de Bigmow. Bovendien worden te veel achterblijvende resten van gemaaid gras en een slechte beluchting, twee factoren die rooddraad in de hand werken, vermeden dankzij kwalitatieve mulching.

Tijdswinst en een investering die snel rendeert, met bovendien een betere resistentie tegen ziekten! Robotmaaiers hebben tal van voordelen! Aarzel niet om contact op te nemen met onze teams  om meer informatie te krijgen en onze verschillende modellen robotmaaiers te ontdekken.