Onderhoud van voetbalveld robot grasmaaier belrobotics

Wanneer moet er worden ingezaaid?

Het einde van het wedstrijdseizoen in mei-juni is de periode waarin voetbalvelden hersteld worden. Belangrijk om te weten is dat een tweede inzaaibeurt aan het begin van het seizoen mogelijk is. Veruit het vaakst wordt gekozen voor het traditionele inzaaien. Een volledig herstel, met frezen van het veld gebeurt wanneer de schade te groot is en de velden daarvoor geschikt zijn. Het is inderdaad zo dat de inzet van een machine (van het type Koro Topfieldmaker) een bepaalde kostprijs heeft en het veld daarna niet snel bespeeld kan worden.

Dit zijn de verschillende etappes van het herstel bij inzaaien:

Bezanden

Door te bezanden verbetert de textuur en structuur van de bodem van de bovenste centimeters. Er wordt tussen 30 en 60 ton zand gelijkmatig over het veld verspreid. Indien nodig kan de operatie verschillende keren per jaar herhaald worden, maar de efficiëntie is het grootst tijdens de groeiperiode van het grasveld. Bij een te grote bezanding bestaat het risico dat het gazon verstikt, waardoor de viltlaag zich kan uitbreiden. Geef liever de voorkeur aan een regelmatige bezanding in functie van de bodemanalyse. Sommige gronden krijgen een maandelijkse bezanding of “top dressing”. In dat geval wordt het veld echt van jaar tot jaar hoger! Na meervoudig gebruik van een machine van het type Koro bij het frezen van het veld komt men terug tot het beginniveau.

Kan het zand de bladen van een robotmaaier doen slijten?

Nee, aangezien het zand niet aan de oppervlakte blijft: door de besproeiing dringt het sneller in. Om een idee te hebben: 90 ton zand verdeeld over een veld van 7140 m² komt neer op 0,8 cm. Veel lager dus dan de aanbevolen maaihoogte van 4 cm. Op een golfterrein daarentegen zullen de bladen inderdaad het zand omhoog brengen, aangezien de maaihoogte daar 4 mm is.

Ventileren

Het getrappel van de spelers, de onderhoudsmachines die eroverheen rijden, de neerslag en de natuurlijke verzakking van de grond kunnen zorgen voor een verdichting van het terrein. Het evenwicht tussen water en lucht is voor de bodem echter een bepalende parameter voor een gezonde en duurzame grasmat. Op voetbalvelden wordt zelden geverticuteerd, wel op golfterreinen, waar de geringe hoogte van het gras ervoor zorgt dat die gemakkelijk toe te passen is. Voor voetbalvelden heeft ventilatie met een Verti-Drain de voorkeur.

Inzaaien

Er wordt 150 tot 300 kg zaad, voornamelijk van 100% ray-grass, over het terrein verdeeld. Het soort zaaigoed bepaalt het aantal keren dat u er met de machine overheen moet gaan. De meststof moet een grotere verhouding fosfor hebben om de groei van de jonge plantjes te bevorderen. En het zoutgehalte moet heel laag zijn, aangezien de zouten in de meststof een groter effect hebben op de jonge scheutjes dan op een meer matuur gazon. Deze zoutindex is dus een niet te verwaarlozen parameter bij het zaaien of inzaaien. Wanneer integendeel gekozen wordt voor landbouwmeststof, dat een hoger zoutgehalte heeft, zal dat een invloed hebben op de efficiëntie van het herstel en dus op de kwaliteit van de grasmat.

Besproeien

De besproeiingsfase is delicaat. Het belangrijkste is dat het terrein vochtig blijft, maar niet nat. Het is aan te raden zo vaak als nodig te sproeien in functie van het weer. Met een watermeetkundige sonde kan men het niveau van vochtigheid meten, maar een handmatige controle kan evengoed volstaan. Het belangrijkste is om 2 à 3 cm van de grond vochtig te houden, aangezien het wortelsysteem van de jonge scheutjes niet toelaat dieper naar water te gaan zoeken. De verhouding lucht/water, reeds vermeld bij de ventilatiefase, is belangrijk. De lucht is van het grootste belang om te vermijden dat de grond stikt.

Hoeveel tijd is nodig om een grastapijt te krijgen?

Met een ray-grass en optimale sproeiomstandigheden kan de plant in 4 dagen ontkiemen en in 2 weken beginnen te schieten, om na 3 weken een tapijt van jong gras te vormen. Opgelet, deze verschillende etappes kunnen veel meer tijd vragen. Ze zijn met name afhankelijk van de opvolging en het soort bemesting.

Mag men maaien tijdens het herstel?

Wanneer mag er gemaaid worden tijdens dit herstelproces? Als er nog een vrij dik grastapijt overblijft, kan de grasrobot meteen aan het werk gezet worden op het veld. De bladen die net voor het herstel werden vervangen, zijn voldoende scherp voor het piepjonge gras. De maaihoogte ligt op 4 cm, en eenmaal het gras sterk genoeg is, kan de hoogte verlaagd worden. In geval het veld heel erg kaal is, moet men 1 tot 2 weken wachten alvorens de robot op het veld te zetten. De maaihoogte kan dan ingesteld worden tot op 5 cm en beetje bij beetje verlaagd worden.

De grasmaaier robot geeft een boost aan het herstel

De mulching van de robotmaaier zorgt voor een sneller herstel van het gras dan wanneer een cilindervormige grasmachine gebruikt wordt met traditionele mulching. De frequentie van de maaibeurten (tot 10 per week, vergeleken met 1 of 2 beurten door traditionele maaimethodes) zorgt voor fijner gesneden gras en dus veel dunner afval dat gemakkelijker verwerkt wordt door micro-organismen. De ontbinding wordt zo doeltreffender, waardoor de vorming van een dichte viltlaag vermeden wordt. Daardoor wordt de materie sneller hersteld. De grasmat wordt voortdurend gemaaid, waardoor een regelmatig bemestingsplan mogelijk wordt, aangepast aan de club. Zo kan er bespaard worden en wordt de ecologische impact teruggeschroefd.