Uw gras goed onderhouden in de zomer

Het wordt weer mooi weer en de temperaturen stijgen. Hoewel de meeste mensen blij zijn met lange, warme dagen, kan het verontrustend zijn als u gras of een grasveld voor professioneel gebruik heeft! Voor sport of gewoon voor de sier, gras kan vooral tijdens warme periodes lijden en veel schade oplopen!

Uw gras maaien in de zomer

Gras groeit minder snel als het hoogzomer is. U hoeft het dan ook niet zo vaak te maaien als in andere seizoenen. Maar om ervoor te zorgen dat uw gras moeiteloos de zomer doorkomt, moet u het al in de lente, net na de winter, hierop voorbereiden.

Door regelmatig te maaien, remt u namelijk de groei van het gras in de hoogte. Het gras wordt dikker en de wortels van het gras hebben de neiging zich te ontwikkelen. Het gras is dus beter in de grond verankerd (handig voor alle sportvelden) en tijdens de eerste warme dagen zal het wortelnetwerk eenvoudiger de beschikbare vochtigheid kunnen opnemen.

Buiten de voorbereiding in de lente, wordt ook aanbevolen om hoger te maaien (2-3 centimeter) in de zomer om de vochtigheid op maaiveldhoogte maximaal te behouden en te voorkomen dat het gras vergeelt door gebrek aan water. Bij een hittegolf kunt u zelfs ophouden met maaien omdat de stofwisseling van het gras bij hoge temperaturen onderbroken kan worden en uw gras ophoudt met groeien.

Controleer ook de staat van de messen, welk maaisysteem u ook hanteert. Messen die niet scherp genoeg zijn, kunnen het gras afscheuren in plaats van afsnijden, wat het vergelen versnelt, vooral bij droog weer.

Op deze punten zijn Belrobotics-robotmaaiers bijzonder aantrekkelijkv. Automatisch maaien zorgt ervoor dat u in de lente vaak kunt maaien zodat uw gras dicht en stevig wordt, zonder dat u meer tijd kwijt bent (of meer personeel en dus een hoger budget nodig heeft). Bovendien kan de maaihoogte rechtstreeks via de app worden ingesteld en moet ook vermeld worden dat onze messen net zo scherp zijn als een scalpel, waardoor het gras aanzienlijk minder lijdt!

Uw gras sproeien in de zomer

Als het lang warm is en de regen maar niet komt, kan het belangrijk worden om uw gras water te geven, vooral als het voor sport gebruikt wordt. Maar pas op, er zijn een aantal basisbegrippen die u moet respecteren bij het water geven.

Te vaak water geven is vaak onnodig en zelfs schadelijk (dit is ook afhankelijk van het type gras, Engels gras heeft bijvoorbeeld meer water nodig). Bij langdurig warm weer vertraagt de stofwisseling van het gras en zal het niet zoveel water opnemen als normaal. Het overtollige water verdampt en erger, als uw gras vervilt is kan het water de wortels niet bereiken en blijft achter in deze laag organische materialen, waar het de ontwikkeling van ziektes en schimmels in uw gras kan bevorderen!

En vergeet niet dat overdag watergeven contraproductief is. De warmte van de grond zorgt ervoor dat het water in enkele minuten verdampt en niet geheel geabsorbeerd kan worden. Wacht zeker twee uur nadat de zon onder is om water te geven of doe het ‘s ochtends! U kunt ook beter veel water geven, zodat het water door de grond opgenomen kan worden. En zolang de grond vochtig blijft, is meer water geven onnodig!

Ook in deze situaties zijn robotmaaiers indirecte middelen die bijdragen aan een goed onderhoud. Ze voorkomen vervilting en zorgen er zo voor dat watergeven efficiënter kan gebeuren. Mulching bevordert ook het vasthouden van het vocht en de bemesting, wat in de zomer nog beter is!

Als deze oplossing u interessant lijkt, raadpleeg dan gerust de voordelen van robotmaaiers of ontdek welke automatische maaier het best bij u past. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie!

Uw gazon onderhouden en viltvorming vermijden!

Wat is vilt precies?

Vilt is een laag vermengd organisch materiaal tussen het gazon en de bodem. Die laag kan tot 4 cm dik worden en tal van problemen veroorzaken. Ze wordt gevormd wanneer het organisch afval van het gazon zich te snel ophoopt zodat het niet meer natuurlijk kan worden ontbonden door de biologische activiteit van de bodem. Die opeenhoping kan worden verklaard door de aanwezigheid van lignine in de verschillende onderdelen van het gazon. Dit is een biomolecule die erg resistent is tegen ontbinding. Het is het voornaamste bestanddeel van hout en maakt de verschillende delen van een plant minder buigzaam. In het gazon bevatten de knopen van de stengels, de basis van de grasspriet en de rizomen de grootste hoeveelheid lignine. Daarom kunnen ze minder makkelijk worden afgebroken door de biologische activiteit en vormen ze het hoofdbestanddeel van vilt.

Waarom ontstaat vilt?

De productie van vilt is een natuurlijk verschijnsel, dat echter kan worden versneld door verschillende elementen:

 1. Bepaalde gazonsoorten produceren meer lignine en dus meer vilt.
 2. Een zure bodem vermindert het aantal micro-organismen die organisch afval kunnen afbreken.
 3. Bepaalde pesticiden kunnen de populatie regenwormen beperken, die bijdragen tot de afbraak.
 4. Het gebruik van te veel meststoffen kan de productie van vilt stimuleren, hetzij omdat ze de bodem verzuren, hetzij omdat ze de groei van wortels, sprieten en rizomen stimuleren, die de viltlaag vormen.
 5. Intensieve besproeiing kan de afbraak van de viltlaag vertragen doordat het de werking van micro-organismen vermindert.
 6. Ook te veel maairesten kunnen de vorming van vilt bevorderen.

Welke problemen veroorzaakt vilt?

Vilt is op zichzelf niet problematisch. Een fijne laag isoleert het gazon gedeeltelijk en beschermt het. Het gras wordt flexibeler, is beter bestand tegen betreding en de bodem wordt minder samengedrukt. Helaas is de viltlaag doorgaans te dik, waardoor de nadelen groter worden dan de voordelen:

 1. Het vilt werkt als een spons en houdt het water vast, waardoor de bodem niet goed kan worden bewaterd.
 2. Besproeiing tijdens droge periodes is moeilijker, en het gazon dreigt uit te drogen.
 3. Als er te veel vilt in het gras zit, wordt het gazon gevoeliger voor temperatuurverschillen.
 4. In het vilt kunnen ziekten, paddenstoelen en schadelijke insecten zich makkelijk ontwikkelen.
 5. De pesticiden die ze moeten bestrijden, zijn minder efficiënt omdat ze moeilijk door het vilt heen kunnen.
 6. Mechanische handelingen om het vilt te verwijderen, kunnen het gazon beschadigen.
 7. Ook meststoffen kunnen maar moeilijk door deze organische barrière heen.
 8. Het gazon verzuurt en er verschijnt sneller mos.

Vilt bestrijden met de robotmaaiers van Belrobotics!

Robotmaaiers kunnen het aanwezige vilt terugdringen dankzij hun bijzonder efficiënte mulshing. Als het gras regelmatig op die manier wordt gemaaid, krijgt het voldoende voedingselementen die noodzakelijk zijn om het goed te laten groeien, in tegenstelling tot het afval van traditionele maaiers. Bij traditioneel maaien moet het gras regelmatig worden bijgemest, wat de viltvorming stimuleert en de biologische activiteit van de bodem beperkt.

De strolaag die ontstaat dankzij de mulshing-methode van de robotmaaiers is bovendien bijzonder fijn en van uitstekende kwaliteit. Ze kan dan ook makkelijk worden afgebroken door de micro-organismen in de bodem. Het afval van traditionele grasmaaiers daarentegen sluit de bodem af en wordt moeilijk afgebroken, zodat er meer vilt wordt gevormd.

Het inperken van de viltvorming is slechts een van de talloze voordelen van onze robots. Als u overtuigd bent, aarzel dan niet contact op te nemen met onze teams of een offerte te vragen.

Een voller gazon krijgen: hoe en waarom?

De voordelen van een voller gazon

Voor particulieren is het uitzicht van een gazon vaak belangrijk, maar voor groundskeepers van sportvelden is dat aspect op zich niet voldoende. Naargelang de beoefende sport en de intensiteit van het gebruik van de velden moeten zij ook waken over andere parameters:

De densiteit van het grasveld, de stevigheid van het gazon, de uniformiteit van het maairesultaat en de hoogte van het gras, de beluchting van het gazon, de aanwezigheid van een viltlaag, de strijd tegen ziekten, de strijd tegen onkruid, de noodzaak om al dan niet opnieuw in te zaaien om het gazon aan te vullen of te herstellen, het openmaken van de verschillende lagen van het veld of het walsen ervan, het bezanden en bekalken van het veld, net als de besproeiing en de bemesting van het gazon.

Al die parameters hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van het spel. Vooral de densiteit van het gazon vervult een cruciale rol. Een grote concentratie van sprietjes en wortels maakt het gras immers beter bestand tegen het vertrappelen en ontwortelen. Dat is een niet te verwaarlozen parameter voor sportvelden, die soms zwaar op de proef gesteld worden.

Hoe krijgt u een goed gevuld gazon?

Vaker maaien voor een voller gazon!

Om een mooi vol en dicht gazon te krijgen, moet er vaak gemaaid worden. Wanneer de groei in de hoogte wordt afgeremd door zeer regelmatig maaien, past het gras zich aan en zal het uitstoelen door de zijscheuten te vermenigvuldigen. Tegelijk blijven de wortels zich ontwikkelen want zij zullen zowel horizontaal als verticaal groeien. Die twee parameters zorgen ervoor dat het gazon zich beter kan vasthechten in de bodem, waardoor het resistenter wordt. Let wel op, want hoewel uw grasveld regelmatig gemaaid moet worden, zijn er bepaalde grassoorten die niet goed verdragen dat ze te kort gemaaid worden.

Robotmaaiers, een oplossing op maat!

De maaifrequentie op een sportveld opdrijven met een traditionele grasmachine zal de werklast en natuurlijk ook het budget de hoogte in jagen. Door het gazon elke dag automatisch te laten maaien door een robotmaaier, verdwijnt dat nadeel. Bovendien bevordert het kwalitatieve mulchen van een robotmaaier als de Bigmow de groei van de wortels en de stevigheid van het gazon.

Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen om een offerte aan te vragen als u zonder moeite een perfect veld wilt!

Hoe gazonziekten voorkomen?

Zoals de resultaten van een studie uitgevoerd door het STRI (het instituut voor onderzoek naar sportvelden) aantonen, zouden robotmaaiers helpen in de strijd tegen verschillende gazonziekten. De robotmaaier Bigmow zou de gevolgen van een ziekte veroorzaakt door een gazonschimmel immers beperken.

De verschillende gazonziekten

Alle groundskeepers van sportvelden willen voor hun voorzieningen het hele jaar door een gazon van topkwaliteit. Bij die taak zijn enkele van hun voornaamste tegenstanders de verschillende gazonziekten zoals roest, grauwe schimmel, rooddraad, fusarium, de bladvlekkenziekte, echte meeldauw, rhizoctonia, voetrot enz. Meestal verdwijnen die ziekten na het aanbrengen van een product tegen schimmels. Die behandeling neemt spijtig genoeg de oorzaken van de ziekten niet weg.

Factoren die het gras ziek maken

Veel van die ziekten worden veroorzaakt door een schimmel en ontwikkelen zich bij het gelijktijdig voorkomen van bepaalde factoren die schimmels in de hand werken. Het volstaat dan niet om de ziekte te behandelen. Om te voorkomen dat ze opnieuw de kop opsteekt, is het nodig om de uitlokkende factoren aan te pakken. Rooddraad (Laetisaria fuciformis) is bijvoorbeeld een gazonziekte die gekenmerkt wordt door het verschijnen van rode draadjes, de zwamvlok, tussen de grassprieten. Ze tast het gazon pol per pol aan. Vocht, een gebrek aan stikstof en te veel gemaaid gras dat is blijven liggen of een slechte beluchting van de bovenlaag zijn factoren waardoor die schimmel zich kan ontwikkelen.

De doeltreffendheid van de robotmaaier tegen ziekten

Een studie die het instituut STRI tussen maart en november 2010 uitvoerde in het park Bingley St. Ives heeft aangetoond dat het gebruik van robotmaaiers de ernst van een ziekte kan beperken. De studie vergelijkt verschillende resultaten die zijn verkregen met een cilindermaaier en een Bigmow-robotmaaier. Met het oog op de vergelijkbaarheid werd de studie uitgevoerd op twee gelijkaardige percelen van elk 10 op 25 meter.

Ziekten waren een van de vele onderzochte parameters. De resultaten tonen aan dat het perceel dat in juni 2010, toen beide percelen af te rekenen kregen met rooddraad, onderhouden werd door de Bigmow-robotmaaier heel wat minder ziek was dan het perceel dat gemaaid werd met de traditionele grasmaaier. Hoewel in deze studie enkel rooddraad voorkwam, kan een verband worden gelegd tussen een betere resistentie tegen ziekten en andere punten die in het onderzoek aan bod kwamen. Het maairesultaat is bijvoorbeeld mooier en uniformer bij de Bigmow. Bovendien worden te veel achterblijvende resten van gemaaid gras en een slechte beluchting, twee factoren die rooddraad in de hand werken, vermeden dankzij kwalitatieve mulching.

Tijdswinst en een investering die snel rendeert, met bovendien een betere resistentie tegen ziekten! Robotmaaiers hebben tal van voordelen! Aarzel niet om contact op te nemen met onze teams  om meer informatie te krijgen en onze verschillende modellen robotmaaiers te ontdekken.

Traditioneel herstel door inzaaien: vakkundige tips

Wanneer moet er worden ingezaaid?

Het einde van het wedstrijdseizoen in mei-juni is de periode waarin voetbalvelden hersteld worden. Belangrijk om te weten is dat een tweede inzaaibeurt aan het begin van het seizoen mogelijk is. Veruit het vaakst wordt gekozen voor het traditionele inzaaien. Een volledig herstel, met frezen van het veld gebeurt wanneer de schade te groot is en de velden daarvoor geschikt zijn. Het is inderdaad zo dat de inzet van een machine (van het type Koro Topfieldmaker) een bepaalde kostprijs heeft en het veld daarna niet snel bespeeld kan worden.

Dit zijn de verschillende etappes van het herstel bij inzaaien:

Bezanden

Door te bezanden verbetert de textuur en structuur van de bodem van de bovenste centimeters. Er wordt tussen 30 en 60 ton zand gelijkmatig over het veld verspreid. Indien nodig kan de operatie verschillende keren per jaar herhaald worden, maar de efficiëntie is het grootst tijdens de groeiperiode van het grasveld. Bij een te grote bezanding bestaat het risico dat het gazon verstikt, waardoor de viltlaag zich kan uitbreiden. Geef liever de voorkeur aan een regelmatige bezanding in functie van de bodemanalyse. Sommige gronden krijgen een maandelijkse bezanding of “top dressing”. In dat geval wordt het veld echt van jaar tot jaar hoger! Na meervoudig gebruik van een machine van het type Koro bij het frezen van het veld komt men terug tot het beginniveau.

Kan het zand de bladen van een robotmaaier doen slijten?

Nee, aangezien het zand niet aan de oppervlakte blijft: door de besproeiing dringt het sneller in. Om een idee te hebben: 90 ton zand verdeeld over een veld van 7140 m² komt neer op 0,8 cm. Veel lager dus dan de aanbevolen maaihoogte van 4 cm. Op een golfterrein daarentegen zullen de bladen inderdaad het zand omhoog brengen, aangezien de maaihoogte daar 4 mm is.

Ventileren

Het getrappel van de spelers, de onderhoudsmachines die eroverheen rijden, de neerslag en de natuurlijke verzakking van de grond kunnen zorgen voor een verdichting van het terrein. Het evenwicht tussen water en lucht is voor de bodem echter een bepalende parameter voor een gezonde en duurzame grasmat. Op voetbalvelden wordt zelden geverticuteerd, wel op golfterreinen, waar de geringe hoogte van het gras ervoor zorgt dat die gemakkelijk toe te passen is. Voor voetbalvelden heeft ventilatie met een Verti-Drain de voorkeur.

Inzaaien

Er wordt 150 tot 300 kg zaad, voornamelijk van 100% ray-grass, over het terrein verdeeld. Het soort zaaigoed bepaalt het aantal keren dat u er met de machine overheen moet gaan. De meststof moet een grotere verhouding fosfor hebben om de groei van de jonge plantjes te bevorderen. En het zoutgehalte moet heel laag zijn, aangezien de zouten in de meststof een groter effect hebben op de jonge scheutjes dan op een meer matuur gazon. Deze zoutindex is dus een niet te verwaarlozen parameter bij het zaaien of inzaaien. Wanneer integendeel gekozen wordt voor landbouwmeststof, dat een hoger zoutgehalte heeft, zal dat een invloed hebben op de efficiëntie van het herstel en dus op de kwaliteit van de grasmat.

Besproeien

De besproeiingsfase is delicaat. Het belangrijkste is dat het terrein vochtig blijft, maar niet nat. Het is aan te raden zo vaak als nodig te sproeien in functie van het weer. Met een watermeetkundige sonde kan men het niveau van vochtigheid meten, maar een handmatige controle kan evengoed volstaan. Het belangrijkste is om 2 à 3 cm van de grond vochtig te houden, aangezien het wortelsysteem van de jonge scheutjes niet toelaat dieper naar water te gaan zoeken. De verhouding lucht/water, reeds vermeld bij de ventilatiefase, is belangrijk. De lucht is van het grootste belang om te vermijden dat de grond stikt.

Hoeveel tijd is nodig om een grastapijt te krijgen?

Met een ray-grass en optimale sproeiomstandigheden kan de plant in 4 dagen ontkiemen en in 2 weken beginnen te schieten, om na 3 weken een tapijt van jong gras te vormen. Opgelet, deze verschillende etappes kunnen veel meer tijd vragen. Ze zijn met name afhankelijk van de opvolging en het soort bemesting.

Mag men maaien tijdens het herstel?

Wanneer mag er gemaaid worden tijdens dit herstelproces? Als er nog een vrij dik grastapijt overblijft, kan de grasrobot meteen aan het werk gezet worden op het veld. De bladen die net voor het herstel werden vervangen, zijn voldoende scherp voor het piepjonge gras. De maaihoogte ligt op 4 cm, en eenmaal het gras sterk genoeg is, kan de hoogte verlaagd worden. In geval het veld heel erg kaal is, moet men 1 tot 2 weken wachten alvorens de robot op het veld te zetten. De maaihoogte kan dan ingesteld worden tot op 5 cm en beetje bij beetje verlaagd worden.

De grasmaaier robot geeft een boost aan het herstel

De mulching van de robotmaaier zorgt voor een sneller herstel van het gras dan wanneer een cilindervormige grasmachine gebruikt wordt met traditionele mulching. De frequentie van de maaibeurten (tot 10 per week, vergeleken met 1 of 2 beurten door traditionele maaimethodes) zorgt voor fijner gesneden gras en dus veel dunner afval dat gemakkelijker verwerkt wordt door micro-organismen. De ontbinding wordt zo doeltreffender, waardoor de vorming van een dichte viltlaag vermeden wordt. Daardoor wordt de materie sneller hersteld. De grasmat wordt voortdurend gemaaid, waardoor een regelmatig bemestingsplan mogelijk wordt, aangepast aan de club. Zo kan er bespaard worden en wordt de ecologische impact teruggeschroefd.

Gazononderhoud: wat u moet weten!

Het onderhoud van een gazon hangt af van meerdere factoren. Wat bedoelt men met het gazontype? Wat zijn de belangrijkste dingen die u moet weten over het onderhoud van een gazon?

Wat is een gazon?

Een gazon is een veld met kort gemaaid gras. De eigenschappen van het gazon ontstaan door een zorgvuldige selectie van de grassoorten. Er bestaan meer dan 12.000 grassoorten. Synoniemen van het woord gazon zijn onder meer grasveld of grasperk.

Waarom bestaan er verschillende gazontypes?

Het gazontype heeft te maken met de selectie van grassoorten. Met welk doel? Het eerste streven is het verkrijgen van een dichte en duurzame groenbedekking. Om de kwaliteit van het gazon te verbeteren, met name om het meer bestand te maken tegen betreding en bespeling, zijn de varianten vervolgens steeds specifieker geworden. Dankzij doordachte selecties, is het mogelijk om gazons aan te leggen die tegen een stootje kunnen en mooi zijn. De keuze van het gazontype is afhankelijk van de functie:

 • Als siergazon
 • Als speelgazon (privé)
 • Als sportgazon

Voor elk van deze functies wordt een specifieke mix van grassoorten samengesteld. Deze kan ook verschillen per regio en klimaattype. De verschillende gazongrassoorten vindt u in de officiële catalogus.

Wat zijn de belangrijkste adviezen voor het onderhoud van gazons?

Als eenmaal het juiste gazontype gekozen is, dan volgt het onderhoud. En dat is goed te doen! We geven u de belangrijkste tips voor een perfect gazon:

Het gazon beluchten

Door het beluchten krijgen de wortels voldoende zuurstof zodat het water beter opgenomen kan worden. Hierdoor groeit het gras beter! Hoe weet u of uw gazon belucht moet worden? U kunt uw gazon testen door er een potlood 10 cm diep in te steken. Als dit moeilijk gaat, dan zou het kunnen dat uw gazon te compact is. Er bestaan handmatige beluchters en mechanische beluchters voor het openmaken van de bodem. Het is aanbevolen dit één à twee keer per jaar te doen in de lente en/of in de herfst.

Maaien op de juiste lengte

De maailengte is afhankelijk van het terrein. Het gazon van een privétuin hoeft niet op dezelfde lengte gemaaid te worden als bij een golfbaan  of een voetbalveld! De ideale lengte voor een gazon in een privétuin is ongeveer 3 à 5 cm.

Regelmatig maaien

Het is algemeen geweten dat regelmatig maaien garant staat voor prachtige resultaten. Een slecht onderhouden gazon herstellen is echter erg moeilijk.

Bemesten en bewateren

Naast regelmatig maaien is het van belang dat het gazon voedingsstoffen krijgt en dat het vochtigheidgehalte goed is. Anders wordt het geel en komen er kale plekken in.

Een praktische en doeltreffende oplossingvoor deze taken? Mulching! Maar opgepast, de mulchtechniek wordt vaak niet goed begrepen, wat tot ontgoochelingen leidt! Lees de voordelen en nadelen van mulching om goed geïnformeerd te zijn.

Bodemanalyse en bemestingsplan: vakkundige raad

Wat is het beste moment om een bodemanalyse uit te voeren?

Door een bodemanalyse uit te voeren op het einde van het groeiseizoen, in oktober of november, kan men een volwaardig bemestings- en verbeteringsplan opstellen. Alle nodige bemestingen voor het jaar kunnen dan gepland worden. De analyse gebeurt vaak tussen januari en maart, maar de herfst blijft de verstandigste keuze, aangezien in functie van de resultaten van de analyse verbeteringen kunnen worden uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld een gebrek is aan kalium of fosfor, kan het eerste element toegevoegd worden voor of in het midden van de winter en het tweede, meer mobiele element, net voor de lente. Goed om te weten: bij de Provinciale Centra voor Landbouw worden bodemanalyses voor voetbalvelden aangeboden aan scherpe prijzen.

Het belang van een bemestingsplan aangepast aan elk veld

Een jaarlijks bemestingsplan is onontbeerlijk voor een kwalitatief grasveld. Het is inderdaad zo dat het evenwicht van de grond van jaar tot jaar verandert. Het kalium- en magnesiumgehalte varieert  bijvoorbeeld afhankelijk van het weer. Daarom is de basis van het plan de bodemanalyse. Elke periode vraagt om verschillende doseringen en soorten meststof. Het is aan te raden om bij het begin van de winter fosfor toe te voegen om de cellen meer weerstand te geven tegen de vorst, en in de zomer bestand te zijn tegen de droogte. Het bemestingsplan is overigens een richtend plan voor het bepalen van de hoeveelheden elementen die de bodem nodig heeft. Het gevolg: een vermindering van de uitgaven en een milieuvriendelijk clubimago.

Een milieuvriendelijke voetbalclub

Eenmaal de noden van de bodem gekend zijn, kan de Head Groundsman van de club bovenmatige dosissen schadelijke producten op het veld vermijden. Het is belangrijk om te weten dat er steeds meer beperkingen worden ingevoerd op het gebruik van fosfor. Dit is een chemisch element dat steeds meer in diskrediet komt omwille van de vervuiling die het veroorzaakt. Er bestaan vandaag de dag bacteriën die de natuurlijke fosfor in de bodem toegankelijk maken voor de plant. Ze worden aangebracht na het inzaaien en kunnen de ecologische voetafdruk van een club of een golfterrein verkleinen. Denk aan het imago dat u wilt uitdragen!

Het veld frezen: verschillende werkwijzen

Moet het veld vaak gefreesd worden?

Als het veld voornamelijk bestaat uit straatgras, is frezen onvermijdelijk. Alle velden krijgen schade te verduren door het “poa annua” (Latijnse term). Tot op de dag van vandaag bestaat er geen tegengif tegen straatgras. Daarom is het herstel een terugkerende fase in het leven van een veld. Op Engelse voetbalvelden wordt systematisch elk jaar een herstellingsfase uitgevoerd. Wanneer een veld verzadigd is door “poa annua” is het niet bestand tegen de winter en intensieve bespeling. Het verwijderen van de bovenlaag in de lente is dan de enige oplossing.

Het veld volledig afbranden of 2 à 3 cm weghalen?

Frezen kan op 2 verschillende manieren gebeuren: het veld volledig afbranden om zo alle beplanting echt te doden, of “maar” een laag van 2 à 3 cm weghalen met een machine van het type Koro Topfield Maker. Het aantal keer dat deze eroverheen zal moeten gaan, is afhankelijk van het soort machine en de noden van het veld. Na het afschrapen is het straatgras aan de oppervlakte en een deel van de zaadkorrels weggehaald.

Grasrollen leggen of opnieuw inzaaien?

Valt de keuze op het leggen van grasrollen of op opnieuw inzaaien? Voor een volledig herstel is het beter opnieuw in te zaaien. Hoewel een terrein met grasrollen een wedstrijd aankan binnen de 3 à 4 dagen na de plaatsing, garandeert dit nog niet dat het gras zich zal aanpassen aan zijn nieuwe biotoop. De rollen zijn namelijk op een bruuske manier van omgeving veranderd, het is dus mogelijk dat het gras nooit opnieuw wortel schiet. Bij inzaaien ter plaatse past het gras zich meteen aan de bodem aan. Daartegenover staat dat een volledig herstel, zonder rollen te plaatsen, 8 tot 10 weken in beslag zal nemen. Maar door de vereiste speeltijden van het kampioenschap krijgt het veld soms die tijd niet.

Mulching door robotmaaiers: een geweldige plus

Door te maaien met mulching kan de organische materie constant vernieuwd worden. Een bijkomend voordeel van het robotsysteem is het aantal maaibeurten. De frequentie zorgt voor fijner gesneden en dus veel dunner afval dat gemakkelijker verwerkt wordt door micro-organismen. De ontbinding wordt zo doeltreffender, waardoor de vorming van een dichte viltlaag vermeden wordt. Daardoor wordt de materie heel snel hersteld. Cilindervormige grasmaaiers kunnen dit proces niet bieden. Op ecologisch vlak is mulching ook een methode in opmars, aangezien de nood aan chemische producten op deze manier aanzienlijk wordt verminderd.

De multizonefunctie van robotmaaiers

Wat is het multizoneprogramma?

Met een multizonefunctie kan één enkele robotmaaier verschillende zones onderhouden. “Zones” zijn percelen die door hun vorm of functie bijzonder zijn. Dit kan bijvoorbeeld de voor- en achtertuin van een huis zijn die moeten worden gemaaid, of twee aparte sportterreinen naast elkaar. Er is een speciaal laadstation voor de multizonefunctie nodig, en een gemeenschappelijke zone of overlap als verbinding tussen de twee zones.

robot tondeuse option multizone belrobotics robot tondeuse option multizone belrobotics

Wat zijn de voordelen van maaien per zone?

Zowel op een privéterrein als op een voetbalveld, een golfterrein en een openbare groene ruimte zorgt de multizonefunctie voor een betere algemene maaikwaliteit en flexibelere mogelijkheden voor het gebruik van de te maaien terreinen. Er zijn dus heel wat voordelen voor sportterreinen:

De robot grasmaaier kan maaien wanneer de velden niet worden gebruikt. Op een veld dat bijvoorbeeld vooral in het weekend wordt gebruikt voor wedstrijden of een ander veld dat dient voor trainingen, kan de robotmaaier zich dankzij de multizonefunctie telkens concentreren op het vrije terrein. Uw automatische grasmaaier is dus altijd productief en er wordt zo efficiënt mogelijk gemaaid. De terugkeer naar het laadstation duurt minder lang en de maaitijd wordt aanzienlijk geoptimaliseerd.

Om een tuin te onderhouden kunnen dankzij de multizonefunctie voor bepaalde delen verschillende maaitijden worden ingesteld. Bijvoorbeeld: ’s nachts of tijdens het weekend niet maaien in de buurt van het huis of tijdens een welbepaalde periode niet maaien in een bepaald stuk van de tuin. Dat kan nuttig zijn voor onder andere boomgaarden in het najaar.

De combinatie van een robotmaaier met een ballpicker is een moeiteloze oplossing voor onverwachts drukke momenten. Deze werken dag en nacht. Op het drukste moment, tijdens de training van de golfers, liggen de ballen vooral tussen 50 m en 150 m rond het midden van de driving range. De zelfstandige ballenverzamelaar wordt dan ingesteld om zich te concentreren op de zone met de meeste ballen, terwijl de robotmaaier zich over het volledige grasveld blijft ontfermen.

Krachtig algoritme voor een maaiplan op maat

De cycli van automatische grasmaaiers zijn programmeerbaar. Het algoritme staat garant voor een slimme configuratie: voor elke zone wordt een “ratio” geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de grootte en de noodzaak. Er wordt rekening gehouden met de groei van het gras en zo wordt berekend hoeveel werk de zone vereist in vergelijking met de rest. Elk terrein heeft een robotmaaier met instellingen op maat voor een optimaal gebruik.

Zowel particulieren als professionals kunnen met het team van Belrobotics contact opnemen voor meer informatie.

Waarom kiezen voor een robot voor het onderhoud van driving ranges?

De uitgaven voor de exploitatie van een golfbaan en meer bepaald voor het materieel zijn hoog. Hoe kunt u deze kosten terugbrengen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het terrein?

De driving range

Het belang van het onderhoud van de driving range van een golfbaan mag zeker niet uit het oog verloren worden. Gemiddeld is 18% van het golfmaterieel bedoeld voor de kleine structuren. Hiermee bedoelen we pitching greens, putting greens en driving ranges. De driving ranges, die gemiddeld 2,5 ha groot zijn, zijn niet alleen een extra bron van inkomsten, maar ze zijn ook onmisbaar voor de golfclub. Daar vinden immers het oefenen en de lessen plaats. Er staan meerdere belangen op het spel:

 • De range zo vaak mogelijk beschikbaar kunnen stellen
 • Een optimale veiligheid garanderen
 • Dezelfde graslengte als op de fairways waarborgen

Het onderhoud van de driving range en de personele middelen van een golfclub

Voor het onderhoud van een golfbaan is de nodige kennis van zaken binnen de golfclub onmisbaar. In tegenstelling tot de functies van greenkeeper, mechanicus, waterbeheerder of caddymaster, waarvoor slechts één persoon aangesteld hoeft te worden, zijn er meerdere groundskeepers nodig, wat ook nog verschilt per seizoen en afhankelijk is van variabelen zoals het weer en de drukte. Het is niet altijd gemakkelijk om te anticiperen op de extra werkzaamheden. Hoe brengt u deze seizoensgebonden kosten in balans?

Zelfstandig en geautomatiseerd onderhoud

Een alternatief voor het traditionele materieel voor het onderhoud van de driving range is de robotmaaier. Deze optie is zeker rendabel: een robot is in minder dan twee jaar terugverdiend, de bijbehorende energiekosten zijn drie keer lager dan bij thermische machines en de besparing op arbeidskosten is aanzienlijk. Ook wijzen we u op het feit dat de robot zo goed als geluidloos is, wat een zegen is op de golfbaan. De ideale oplossing is een robotmaaier in combinatie met een zelfstandige ballenverzamelaar. Met deze combinatie beschikt u over:

 • Een toekomstgerichte golfclub
 • Een driving range die er altijd perfect bij ligt
 • Een driving range die vaker beschikbaar is
 • Meer veiligheid
 • Minder schommelingen in de personeelkosten

Steeds meer golfclubs kiezen en waarderen de robotmaaier. Zowel de greenkeepers als de spelers en financiële managers zijn uiterst tevreden. Neem een kijkje bij de getuigenissen van professionals over de robot voor het onderhoud van driving ranges en neem gerust contact op met het Belrobotics-team voor een offerte op maat.

Gazononderhoud: tips om uw gazon winterklaar te maken!

In de herfst zijn de sporen die de droogte, de insecten of eventuele ziekten gedurende de zomer bij het gras nagelaten hebben goed merkbaar. Hoe herstelt u uw gazon en maakt u het winterklaar? We geven u de onderhoudstaken die moeten gebeuren.

Herstellen van de sporen van de zomer

Heeft uw gazon kale of dorre plekken door de zomer? Bemest het gazon één à twee keer aan het begin van en halverwege de herfst. Het is belangrijk de juiste voedingsstoffen te geven voor de kou intreedt.

Kijk echter uit voor overbemesting. De chemische bestanddelen kunnen bij een teveel aan meststoffen de graswortels verbranden. Hierdoor gaat het gras buitensporig groeien en raakt het verzwakt. Mulching verhelpt dit probleem omdat de bodem bedekt wordt met natuurlijke mest.

Denk er ook om dat voor elk gazon een specifieke mix van meststoffen nodig is; er bestaat geen universele mest. De juiste mest is afhankelijk van hoe intensief het gazon gebruikt wordt, het bodemtype en het seizoen.

Het gras laten ademen

Het is belangrijk om het gras te laten ademen. Verwijder daarom in de herfst de bladeren van het gazon. Te weinig zuurstof en licht is slecht voor het gazon; er ontstaat dan schimmel en mos.

Nog één keer maaien

De laatste maaibeurt alvorens de winter in te gaan is belangrijk. Wanneer moet dit gebeuren? Zodra het gras niet meer groeit en in ieder geval voor de eerste vorst. Op welke lengte moet het gras gemaaid worden? De maailengte mag maximaal 5 cm zijn. Waarom? Zodat de wortels van het gras sterker kunnen worden. Als het gras langer is voor de winter dan vormt zich een te dicht tapijt, waardoor ziektes meer kans krijgen (grijze of roze sneeuwschimmel).

De winterschade beperken

Om uw gazon goed de winter door te laten komen, is het beter om er niet overheen te lopen als het bevroren is of als er sneeuw op ligt. De voetstappen op de bevroren ondergrond zullen in de lente vervelende gele vlekken vormen in het gazon. Bij sneeuw kan de druk van voetstappen het gras verbranden. Voetballen en golfen zijn dus taboe in de winter.

Met deze voorbereidingen is er veel minder kans op winterschade en mag de lente komen.

Zoekt u een innovatieve oplossing voor het maaien van het gazon van uw privétuin, sportveld of bedrijfsterrein? Maak kennis met de knowhow van Belrobotics.

Onderhoud van voetbalvelden: de robotrevolutie!

Een beter rendement dan bij kooimaaiers

De groundskeepers van voetbalvelden moet investeren in materiaal van goede kwaliteit met een goed rendement. Deze vergelijkende tabel zegt meer dan duizend woorden:

 

Coûts exprimés par terrain par an Tondeuse à rouleau (30 tontes/an) Bigmow (150 tontes/an)
Amortissement
technique équipement
900 €
13.000 €, 3 terrains, 5ans
2.400 €
12.000 €/terrain, 5ans
Frais d’entretien 500 € (1.500€/3) 1.350 € (Onium + T&T)
Combustible 750 € 100 €
Evacuation herbe 4.500 € 0€
Transport A/R tondeuse 1.500 € (30 1/R @ 50€) 0€
Coût annuel
hors main d’oeuvre
8.150 €/an
Soit 1.25€/m2/an
3.850 €/an
0,59 €/m2/an
Main d’oeuvre (y cmpris nettoyage terrain < tonte) 2.250 €
30 x 3h @ 25 €/h
750 €
30 x 1h @ 25 €/h
Coût annuel complet 10.400 €/an
Soit 1,60 €/m2/an
4600 €/an
0,71 €/m2/an

Daarnaast toont het rapport van het STRI (Sport Turf Research Institute) de effectiviteit van de Bigmow-robotmaaier ten opzichte van zijn tegenhanger de kooimaaier aan. Niet alleen hoeft de robot qua resultaten niet onder te doen voor de traditionele methode, maar hij scoort zelfs op meerdere punten beter:

 • Het maairesultaat is regelmatiger
 • Beduidend minder onkruid
 • Geen grasziekten meer (als de robot toegewezen is aan een bepaald veld, dan worden eventuele ziekten niet verspreid)

Download het rapport

Een beter gazon zorgt voor een beter spel

De robotmaaier brengt niet alleen de kosten voor het onderhoud van de voetbalvelden aanzienlijk terug, maar hij verbetert ook de kwaliteit van het gazon. En het is aangetoond dat de kwaliteit van het speelveld het spel beïnvloedt! Het is echter heel erg moeilijk om het hele seizoen door een onberispelijk veld te waarborgen. De robot kan dit wel:

 • Een betere resistentie die garant staat voor een dichte, homogene en zachte grasmat
 • Een regelmatige maailengte: het veld is altijd klaar om bespeeld te worden
 • Een kortere maailengte: de bal beweegt zich vlotter voort en kaatst niet weg

Eenvoudiger beheer van personeel en infrastructuur

Het beheer van de mankracht is een moeilijke taak. Het hangt niet alleen van u af en vereist voldoende financiële middelen. Het terugbrengen van het aantal medewerkers betekent niet alleen een financieel voordeel maar ook een geoptimaliseerd beheer. Maak het uzelf makkelijker en bespaar op uw kosten:

 • Minder personeel
 • Minder transportkosten

Met de robotmaaier bent u onafhankelijk van externe factoren.

Duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu

Milieumanagement is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Economie en ecologie zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden met het oog op ieders geluk:

 • 10 keer minder CO2-uitstoot
 • Minder bewatering en natuurlijke bemesting dankzij de doeltreffende mulching (lien interne vers l’article Mulching)
 • Geen geluidsoverlast

Ga naar de webpagina van de Bigmow van Belrobotics voor nog meer voordelen en voor getuigenissen of vraag direct een offerte op maat aan bij ons team van voetbalveldenexperts.

Mulching: een woordje uitleg!

1Wat is mulching?

Ze Mulching is een maaitechniek waarbij het gras versnipperd wordt zodat het na het maaien tussen de grassprieten blijft liggen. Het mulchen wordt gedaan met speciale messen en een uitworpplug, de ‘mulchkit’, waarmee bepaalde maaiers uitgerust zijn. De Engelse term mulch betekent letterlijk ‘bodembedekking’ waarbij de bodem toegedekt wordt met organisch materiaal. In dit geval dus met het gemaaide gras.

2Wat zijn de voordelen van mulching?

In theorie biedt mulching de volgende voordelen:

 • Geen opvangbak = 30% tijdbesparing bij het maaien!
 • Natuurlijke bemesting van het gazon: de mulch die verspreid wordt, is een natuurlijke meststof.
 • De mulch houdt in de zomer het vocht vast in de bodem = het gazon wordt beschermd tegen uitdroging.

Het resultaat: altijd een keurig gemaaid en gezond gazon dat met de dag mooier wordt. Dat is de theorie… maar de praktijk is een ander verhaal. Hoe komt dit?

3De nadelen van mulching

De aftersalesafdelingen van de verkopers van mulchkits – of mulchmaaiers – worden overladen met klachten! Het concept pakt in de praktijk namelijk vaak anders uit dan de theorie. Dit vertelt men u er namelijk niet bij:

 • Voor een doeltreffende mulching moet u 2 tot 3 keer per week maaien! De mulchlaag bemest namelijk de bodem waardoor het gras niet alleen mooier maar ook sneller groeit!
 • Bij onvoldoende vaak maaien komen regelmatig verstoppingsproblemen voor; mulching werkt niet bij hoog gras.
 • Hierdoor kan zich op termijn een viltlaag vormen.
 • Het verspreide materiaal kan onaangenaam en hinderlijk zijn voor de persoon die maait.

4Perfect mulchen zonder inspanning?

Is er een oplossing? Hoe wordt deze vicieuze cirkel doorbroken: Ja ik wil een prachtig gazon met zo weinig mogelijk werk, maar de mulchingtechniek geeft zoveel voeding aan de bodem dat er alleen maar meer onderhoud nodig is! U kunt de nadelen van mulching omzeilen en de voordelen ervan ten volle benutten met behulp van een robotmaaier.

 • Volwaardige mulching: de techniek wordt optimaal uitgevoerd en gebeurt volledig automatisch met de robot.
 • U heeft alleen nog de voordelen en niet meer de nadelen van mulching.

QEn wat de viltvorming betreft, deze wordt minder als er vaker gemaaid wordt en als het principe van mulching dus optimaal en overeenkomstig de theorie toegepast wordt. Het wordt u uitgelegd in de video van Jardins et Loisirs.

Wilt u meer weten over robotmaaiers? Kijk dan bij Belrobotics, The Grass Masters !