Making turf denser: how and why?

De voordelen van een voller gazon

Voor particulieren is het uitzicht van een gazon vaak belangrijk, maar voor groundskeepers van sportvelden is dat aspect op zich niet voldoende. Naargelang de beoefende sport en de intensiteit van het gebruik van de velden moeten zij ook waken over andere parameters:

De densiteit van het grasveld, de stevigheid van het gazon, de uniformiteit van het maairesultaat en de hoogte van het gras, de beluchting van het gazon, de aanwezigheid van een viltlaag, de strijd tegen ziekten, de strijd tegen onkruid, de noodzaak om al dan niet opnieuw in te zaaien om het gazon aan te vullen of te herstellen, het openmaken van de verschillende lagen van het veld of het walsen ervan, het bezanden en bekalken van het veld, net als de besproeiing en de bemesting van het gazon.

Al die parameters hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van het spel. Vooral de densiteit van het gazon vervult een cruciale rol. Een grote concentratie van sprietjes en wortels maakt het gras immers beter bestand tegen het vertrappelen en ontwortelen. Dat is een niet te verwaarlozen parameter voor sportvelden, die soms zwaar op de proef gesteld worden.

Hoe krijgt u een goed gevuld gazon?

Vaker maaien voor een voller gazon!

Om een mooi vol en dicht gazon te krijgen, moet er vaak gemaaid worden. Wanneer de groei in de hoogte wordt afgeremd door zeer regelmatig maaien, past het gras zich aan en zal het uitstoelen door de zijscheuten te vermenigvuldigen. Tegelijk blijven de wortels zich ontwikkelen want zij zullen zowel horizontaal als verticaal groeien. Die twee parameters zorgen ervoor dat het gazon zich beter kan vasthechten in de bodem, waardoor het resistenter wordt. Let wel op, want hoewel uw grasveld regelmatig gemaaid moet worden, zijn er bepaalde grassoorten die niet goed verdragen dat ze te kort gemaaid worden.

Robotmaaiers, een oplossing op maat!

De maaifrequentie op een sportveld opdrijven met een traditionele grasmachine zal de werklast en natuurlijk ook het budget de hoogte in jagen. Door het gazon elke dag automatisch te laten maaien door een robotmaaier, verdwijnt dat nadeel. Bovendien bevordert het kwalitatieve mulchen van een robotmaaier als de Bigmow de groei van de wortels en de stevigheid van het gazon.

Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen om een offerte aan te vragen als u zonder moeite een perfect veld wilt!