Robotmaaier met GPS: Hoe zit dat met de perimeterkabel? – Belrobotics

Robotmaaier met GPS en perimeterkabel

In het voorjaar van 2021 werd het nieuwe gamma professionele robotmaaiers van Belrobotics gelanceerd. Hun geavanceerde GPS-technologie betekende een grote stap vooruit. Maaiers met GPS hebben tal van voordelen. Zo kunnen ze precies en snel in rechte lijnen maaien. Veel huidige en toekomstige gebruikers stellen zich dan ook de vraag waarom een perimeterkabel nog nodig is. Want wat is het nut van zo’n kabel voor een maaier die tot op de millimeter nauwkeurig is?

 Een ‘onnodige’ maar onmisbare perimeterkabel

Dankzij de RTK-technologie is het mogelijk tot op de millimeter nauwkeurig te maaien waardoor een kabel overbodig wordt. Toch hebben wij er bij Belrobotics voor gekozen deze kabel te behouden en dit om meerdere redenen.

De risico’s van hacking

De werkzones van de robot worden gedefinieerd in een webportaal waar ze bijgesteld kunnen worden. De GPS-technologie respecteert dus het traject dat door een gebruiker werd opgegeven. Het feit dat een zone gewijzigd kan worden is bijzonder handig voor klanten die afhankelijk van de prioriteiten en noden een zone kunnen uitsluiten die in gebruik is of waar gewerkt wordt.

Maar aan dit voordeel zit ook een risico verbonden. Want hoewel ons platform beveiligd is, bestaat er geen enkele technologie die volledig zonder risico’s is. Wanneer een hacker erin slaagt toegang te krijgen tot uw account, kan hij de maaizone wijzigen. Hierdoor zou een maaier zich overdag kunnen bevinden op een speelplein, een drukke weg of zelfs een landingsbaan. Met een goed geplaatste perimeterkabel zal de robotmaaier zijn zone nooit verlaten, ook niet wanneer een account gehackt wordt. Voor zowel ons als de klant vormt de perimeterkabel dus een extra beveiliging.

Maaien, ook in zones waar het moeilijker is

Een zone waar maaien met de GPS moeilijker is

 

Een ander interessant voordeel van de perimeterkabel is dat het in specifieke gevallen mogelijk is om het maaien met GPS af te wisselen met het traditionele automatisch maaien. Op moeilijke terreinen kan de aanwezigheid van bomen of andere elementen het gps-signaal verstoren. In dit geval kan voor deze zones een traditionele maaibeurt ingesteld worden. De perimeterkabel is dus noodzakelijk. U kunt dus voor het merendeel van het terrein genieten van een snelle en doeltreffende maaibeurt waarbij ook de zones onder bomen en dergelijke er perfect bijliggen.

Een zone waar gps en traditioneel maaien gecombineerd wordt

 

Vragen over de plaatsing van een perimeterkabel voor robotmaaiers? Aarzel dan niet ons artikel te lezen en contact op te nemen met ons of een dealer van Belrobotics. We kunnen u ook meer info geven over al onze modellen en hun voordelen.

 

 

 

 

 

Welke maaihoogte hanteren voor uw sportveld?

Welke maaihoogte hanteren voor een sportveld?

Het maaien van een sportveld is van vitaal belang, want met een maaibeurt verkeert uw veld in topvorm wat het spelniveau alleen maar ten goede komt. Het is soms echter moeilijk om de ideale maaihoogte te bepalen die rekening houdt met twee belangrijke parameters: de grassoort en de beoefende sport.

Wist u trouwens dat een regelmatige maaibeurt ook andere voordelen biedt zoals een voller gazon dat het gras sterker maakt?

 In functie van het type gazon

Bij het kiezen van de maaihoogte moet u in de eerste plaats rekening houden met het soort gras dat op uw speelveld groeit. Een grassoort wordt vaak gekozen op basis van meerdere parameters zoals:

 

 • Het klimaat,
 • De stevigheid,
 • Het regeneratievermogen,
 • Het spelniveau,
 • De look.

Deze verschillende soorten en variëteiten hebben zo hun eigen kwaliteiten die de maaihoogte kunnen beïnvloeden:

 Engels raaigras

De wetenschappelijke naam is Lolium perenne. Deze grassoort is moeilijk los te trekken en biedt ook het voordeel dat hij eenvoudig ingezaaid kan worden en snel groeit, zelfs bij koele temperaturen (tot ongeveer 10°C). Hij kan echter niet goed tegen droogte. Deze grassoort is ook minder resistent als deze korter dan 30 mm wordt gemaaid.

Aanbevolen maaihoogte: min. 30 mm.

 Veldbeemdgras

De wetenschappelijke naam is Poa pratensis. Ook deze grassoort is bijzonder stevig dankzij zijn ondergrondse uitlopers en zijn diepe beworteling die de bovenlaag van het gazon steviger maken. Hij is ook goed bestand tegen vorst, maar kiemt en groeit traag (tot 21 dagen om te kiemen tegenover 4 tot 8 dagen voor Engels raaigras). Veldbeemdgras wordt daarom vaak gebruikt in combinatie met een andere grassoort.

Aanbevolen maaihoogte: min. 15 mm.

 Rietzwenkgras

De wetenschappelijke naam is Festuca arundinacea. Deze grassoort is prima bestand tegen moeilijke omstandigheden zoals droogte en vocht. Net als veldbeemdgras kiemt deze soort bijzonder traag (tot 20 dagen), maar is hij ook bijzonder stevig dankzij zijn diepe beworteling.

Aanbevolen maaihoogte: min. 25 mm.

Algemene tip: Maai nooit meer dan een derde van de bladhoogte in één keer om problemen te vermijden!

In functie van de beoefende sport

Voetbal, rugby, hockey … Iedere sport heeft een specifiek grasveld nodig.

Voetbalclubs geven bijvoorbeeld de voorkeur aan een effen grasmat voor een goede controle en stuitering van de bal. Het gras moet ook een zekere stevigheid bieden zodat de spelers een goede grip hebben. Een effen veld zorgt ook voor minder valpartijen en is dus veiliger. Enkele belangrijke organisaties zoals de UEFA hebben regels vastgelegd met betrekking tot de maaihoogte. De UEFA verbiedt immers dat het gras hoger staat 30 mm en beveelt een maaihoogte van 28 mm aan.

De maaihoogte beïnvloedt ook de snelheid van de bal. Bij rugby is het belangrijk dat het veld goed bestand is tegen schokken want deze sport is bijzonder intensief. Het gras moet dus stevig zijn maar ook de nodige souplesse bieden om blessures zo veel mogelijk te vermijden.

 

Posted in FAQ

Tips rond messen voor robotmaaiers

 Messen van de robotmaaier: tips

 

 Wanneer moet ik de messen van mijn robotmaaier vervangen? 

Afhankelijk van het model, het gebruik en het terrein moeten de messen van een robotmaaier om de zoveel tijd vervangen worden. Uit ervaring weten wij dat de messen van professionele robotmaaiers om de 2 à 6 weken vervangen moeten worden om een superieure maaikwaliteit te verzekeren.

Het is echter onmogelijk om de levensduur van de messen van robotmaaiers voor grote oppervlaktes te vergelijken met die van modellen die in de handel verkrijgbaar zijn. Professionele robots werken gedurende lange periodes, op zeer uitgestrekte gebieden (soms tot 20.000 m² groot). Het is dus normaal dat dit onderdeel, cruciaal voor een perfecte maaibeurt, sneller verslijt. Een snelle slijtage kan echter afgestopt worden door bepaalde adviezen op te volgen.

Tip: Wij raden u ten stelligste aan om dit onderdeel iedere week te controleren na installatie van uw robot en bij de start van het seizoen wanneer de maaier van stal komt. Na enkele weken zult u duidelijk zien hoelang de messen van uw robot meegaan in functie van uw groene ruimte of sportveld.

 Wat zijn de meest voorkomende defecten en hun oorzaken? 

In veel gevallen wordt een beschadigd of bot mes veroorzaakt door een obstakel op het terrein. Om de levensduur van de messen van uw robot te vergroten en zo veel mogelijk problemen te vermijden, ziet u hieronder de meest voorkomende defecten en hun oorzaken.

 1. De scherpe kant van het mes is veel te bot, wat de mulchkwaliteit achteruit doet gaan en het gazon kan beschadigen

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Hoog gras maaien in een enkele beurt

Om te vermijden dat de scherpe kant van het mes veel te snel bot wordt, raden we aan om 5 tot 10 mm van het gras te maaien en om dit in meerdere keren te doen. Deze situatie doet zich vooral voor tijdens de eerste maaibeurten bij de start van het seizoen.

 1.  Het mes stuit op een hobbel

Bij te hoge hobbels of te diepe kuilen werkt de pantograaf, die de messen de vorm van het terrein laat volgen, niet meer correct waardoor het mes in contact komt met de grond en dus sneller bot zal worden. U controleert uw terrein dus best op hobbels en putten, waarna u deze gelijk kunt maken met het terrein of uit de maaizone kunt halen.

 1. Het mes stuit op een veldmarker in nylon

Hoewel veldmarkers in nylon geen harde obstakels zijn waardoor een mes kan afbreken, kunnen ze er wel voor zorgen dat de messen bot worden bij herhaaldelijk contact. We raden dus aan om de veldmarkers dieper te steken zodat de robotmaaier erover kan rijden.

 2. Het uiteinde van het mes is gebogen of afgebroken, waardoor de maaier niet goed meer werkt

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Het mes stuitte op een hard obstakel (sproeier, steen, wortel, afval …)

Wanneer het obstakel een nuttige functie heeft, zoals een sproeier, kan u proberen om deze dieper te steken zodat de robotmaaier erover kan rijden zonder het obstakel te raken. U kunt ook de maaihoogte zo instellen dat deze boven het obstakel uitkomt, of zelfs de perimeterkabel verleggen zodat het obstakel buiten de maaizone valt.

 1. Het mes stuitte op een verplaatsbare goal

De metalen onderdelen onderaan deze goals blijven soms onopgemerkt. We raden dus aan om deze goals uit de maaizone te halen om elk probleem te vermijden.

 3. Het mes heeft een speling van meer dan 2 mm of het mes is verdwenen

In sommige gevallen kan de schroef beschadigd raken of uitzetten waardoor speling ontstaat of de robot zelfs een van zijn messen kan verliezen. Indien u meer dan 2 mm speling opmerkt, kan iets op uw terrein hiervan de oorzaak zijn.

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Het mes stuitte op een molshoop

Een molshoop kan het mes hinderen of doen stoppen. Eens het obstakel gepasseerd is, komt de robot terug op normale snelheid. Maar een obstakel betekent dat de messen een tijdlang geblokkeerd worden. De energie die daarbij vrijkomt, kan de schroeven doen lossen (of zelfs beschadigen). We raden dus aan om de molshopen op uw terrein te verwijderen.

 1. Uw terrein bevat plekken zonder gras

Wanneer het mes overschakelt van een plek met gras naar een plek zonder gras, zal het toerental wijzigen omdat er geen weerstand meer is. Wanneer deze verandering in snelheid te veel voorkomt, kan de as en het schroefgat beschadigd raken. Om dit probleem te vermijden, kunt u de maaihoogte wijzigen om het verschil in snelheid tussen de plekken met en zonder gras kleiner te maken (hoe hoger de maaihoogte, hoe kleiner de impact op de snelheid).

 1.  Uw terrein bevat sleuven

Deze sleuven kunnen vooral voorkomen in de buurt van het laadstation. Het mes kan de sleuven raken, waardoor het mes niet alleen bot wordt maar er ook extra kracht wordt uitgeoefend op de as. We raden dus aan om de sleuven weg te werken of om zelfs kunstgras te plaatsen, wat de vorming van sleuven voorkomt.

Sinds onze software werd geüpdatet naar versie 4.2 kunnen onze robots zo ingesteld worden dat ze per perceel een andere maaihoogte hebben. Het is dus interessant om de maaihoogte te vergroten in de zone nabij het station.

 1.  De zone die grenst aan uw perimeterkabel bestaat uit hoog gras

Onkruid van een bepaalde hoogte net naast de kabel kan eveneens geraakt worden door de messen van de maaikoppen 1, 3 en 5. Afhankelijk van het type onkruid kan dit het mes bot maken of beschadigen. We raden dus aan om de zones rond de perimeterkabels te onderhouden.

4. Andere oorzaken

 1.  De pantograaf vertoont speling

De pantograaf zorgt ervoor dat het mes de golvingen van het terrein volgt. Maar in bepaalde situaties kan de arm van deze pantograaf een speling hebben. Het mes zal dan overhellen. In dit geval zal het mes het gras korter maaien of de grond dieper raken dan de andere messen. Er is sprake van dit probleem als u ziet dat een van de messen veel sneller verslijt dan de anderen! Het zal dan nodig zijn om de onderdelen van de pantograaf te vervangen.

 1.  De pantograaf maakt geen vlotte beweging meer

In bepaalde situaties kan de pantograaf niet meer vlot bewegen en kan deze dus ook niet meer de golvingen van het terrein volgen. Het maaimes zal de grond raken en sneller bot worden of afbreken dan de andere messen. In dit geval is het belangrijk dat u de pantograaf schoonmaakt. Wanneer dit geen soelaas brengt, moet u te rade gaan bij uw specialist.

Belrobotics stelt zijn messen voortdurend op punt zodat ze zich kunnen aanpassen aan alle mogelijke situaties en terreinen. Toch kunnen de messen in specifieke gevallen sneller beschadigd raken dan voorzien. Wanneer u na het lezen van dit artikel merkt dat dit probleem blijft aanhouden, mag u steeds contact opnemen met ons zodat wij u kunnen helpen!

 

Robotmaaiers en egels: wat zijn de gevaren?

Zijn robotmaaiers een gevaar voor de biodiversiteit in.

tuinen?

Tussen 2014 en 2018 is de verkoop van robotmaaiers nagenoeg verviervoudigd! Hoewel deze evolutie wijst op de talrijke voordelen van maairobots en hun vermogen om gazons er prachtig te laten uitzien, maken enkelen zich zorgen over de schade die ze aanbrengen aan de biodiversiteit, en dit na het verschijnen van meerdere artikels in de media.

Het klopt dat gazons en tuinen, waar ook, vaak de thuisbasis vormen van vele kleine diertjes en ontelbare insecten die elk cruciaal zijn voor de natuur. De vraag of geautomatiseerde maaiers schadelijk zijn voor egels is dan ook niet abnormaal. Toch zijn er vandaag geen statistieken die het gevaar van robotmaaiers bewijzen. Bovendien worden in de meeste artikels algemene termen gebruikt als ‘tuingereedschap’ en ‘bosmaaiers’.

Hoewel gevaren nooit volledig uitgesloten kunnen worden, geloven we bij Belrobotics dat deze beestjes een veel kleiner risico lopen op letsels door een reeks van maatregelen en trucs toe te passen.

 

 Robotmaaiers & egels: hoe hen beschermen?

 

Om egels beter te kunnen beschermen, moet u eerst weten hoe dit beestje leeft. De egel is een diertje dat vooral ‘s nachts actief is. Hij kan tot 18 uur per dag slapen onder het struikgewas, een hoop bladeren of eender welke plek die hij als ideaal beschouwt. Hij gaat ‘s nachts jagen en voedt zich met insecten (naaktslakken, huisjesslakken, wormen, enz.), maar ook met bessen en vruchten. Dit is één van de redenen waarom het voortbestaan van de egel vandaag bedreigd wordt. Het massale gebruik van pesticiden vergiftigt zijn voedsel of doet het verdwijnen. Daarnaast laat dit beestje zich hoofdzakelijk leiden door zijn gehoor en reukzin, zijn zicht is daarentegen verre van perfect.

Zijn houding verklaart waarom robotmaaiers zo gevaarlijk kunnen zijn. Deze kunnen ‘s nachts maaien en zijn veel te stil voor dit beestje dat zich zal oprollen tot een bolletje in plaats van te vluchten.

Overdag maaien om egels te mijden

Om het kleinste risico te vermijden, is het dus aanbevolen om overdag te maaien en u te voorzien van een robotmaaier die geschikt is voor oppervlakten die veel groter zijn dan uw gazon of tuin zodat uw robot niet de hele dag door hoeft te maaien.

Geef de voorkeur aan robotmaaiers met inklapbare messen

Maairobots kunnen immers twee soorten maaikoppen hebben.

Zo zijn er robots met messen die werken zoals een scheermes: ze klappen in wanneer ze weerstand ondervinden, waardoor ze geen of slechts oppervlakkige letsels toebrengen aan dieren. Onze robots die zowel op tuinen als grote sportterreinen worden ingezet, zijn uitgerust met zulke messen. Daar komt nog eens bovenop dat onze maaikoppen zijn uitgerust met antiwrijvingsschijven en gemonteerd worden op een pantograaf. Dit is een uniek en gepatenteerd design dat er onder andere voor zorgt dat de maaikop langs de rug van een egel scheert waardoor hij niet gewond raakt of in het ergste geval slechts oppervlakkige wonden oploopt.

De andere maaimessen bestaan uit lange harde lemmeten in de vorm van messen of sterren: deze zijn dodelijk voor iedere egel die op het pad van de maaier komt.

Nieuwe technologieën in ontwikkeling om de biodiversiteit nog beter te beschermen

Naast bovenstaande adviezen – overdag maaien en lichte messen verkiezen boven harde scherpe messen – heeft Belrobotics nog andere initiatieven genomen om egels beter te beschermen:

Allereerst verbeteren we voortdurend de actieve veiligheid van onze robots en testen we momenteel een technologie die niet enkel obstakels detecteert maar ook herkent. Zo kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een dier, een knuffel of ander speelgoed gedetecteerd worden waarna de robot deze zone vermijdt.

Dankzij onze ervaring in het maaien van golfterreinen beschikken we ook over diverse maaikoppen die vermijden dat de maaimessen in contact komen met objecten die bijvoorbeeld even groot zijn als een golfbal. Deze zomer zullen we deze maaimessen dan ook uittesten met dummy’s ter grootte van een egel. Als deze tests succes opleveren, zullen we deze inrichting in 2021 aanbieden als optie op onze robots.

Une robot tondeuse modifiée pour mieux protéger les hérissons

Tot slot testen we ook beveiligingsinrichtingen die geplaatst worden op de voorzijde van de maaier. Hoewel deze aanvankelijk bedoeld waren voor het wegduwen van kleine takjes, afval of blikjes om zo een blokkering te vermijden, zouden deze ook gebruikt kunnen worden om egels voorzichtig weg te duwen zonder hen te verwonden.

 

Diefstal en vandalisme bij robotmaaiers: nog minder risico!

Volg uw robot dankzij de ‘Connected line’!

Met het Connected line gamma robotmaaiers wordt u niet langer alleen gewaarschuwd via sms bij een abnormale verplaatsing van uw maaier, maar kunt u zijn positie ook volgen via de mobiele app of uw browser!

Indien u op een openbare plaats moet maaien en bang bent voor vandalisme, weet dan dat de app u bij het minste probleem automatisch waarschuwt. Maaier omgekanteld of verplaatst, mes geblokkeerd? U wordt verwittigd bij het kleinste probleem en kunt het onmiddellijk oplossen!

Diefstal van uiterst zeldzame en nutteloze maaiers

Behalve het feit dat een robot met ingebouwde en traceerbare gps stelen nogal ‘gevaarlijk’ is voor een eventuele dief, is het ook vrij nutteloos, omdat dergelijke robots doorgaans bestemd zijn voor een nichemarkt en dus bepaalde kenmerken hebben die het risico verkleinen. Om te beginnen kan een robot niet functioneren zonder laadstation. Bovendien is een robot gekoppeld aan zijn terrein en wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht als iemand probeert hem op een ander station aan te sluiten. Een ander, niet onbelangrijk punt, is dat onze maaiers te groot zijn om in de koffer van een gemiddeld grote wagen te worden vervoerd.

U zou kunnen denken dat het nog altijd interessant kan zijn een robotmaaier te stelen voor de onderdelen, maar ten eerste is dat het risico wellicht niet waard, en bovendien zijn alle stukken op maat gemaakt, zodat een dergelijke diefstal volstrekt zinloos is.

Vandalisme bij robotmaaiers, niets om u zorgen om te maken

Net als diefstal komt vandalisme bij robotmaaiers niet vaak voor. Doorgaans zijn het kleine, nauwelijks zichtbare achtergelaten voorwerpen die de messen van de maaier beschadigen. Gelukkig volstaat één beschadigd mes niet om de maaier uit te schakelen. Zo kan de maaier in afwachting van een technicus gewoon voortwerken. Vergeet ook niet dat de omkasting van onze maaiers via rotatiegieten wordt gemaakt en bestand is tegen de impact van een voetbal (100 km/u) en zelfs een golfbal in volle snelheid (200 km/u). Als er bovendien graffiti op wordt gespoten, is het enige gevolg dat de maaier voortaan volledig gepersonaliseerd is.

Als u toch wordt geconfronteerd met opzettelijk vandalisme, wordt u, zoals hierboven vermeld, onmiddellijk verwittigd. Dankzij onze technologische vooruitgang is ons nieuwe gamma robotmaaiers bovendien nog sterker geworden! Van de omkasting tot de wielen en de connectoren, al onze materialen zijn betrouwbaar en supersterk. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze maaiers de sterkste op de markt zijn.

Als u zich ondanks alles toch nog zorgen maakt, vergeet dan niet dat u zelf de maaiuren kunt instellen en deze bijvoorbeeld heel vroeg ‘s ochtends kunt inplannen. U kunt het laadstation ook in een ruimte zetten die ’s nachts of tijdens risico-uren op slot kan. Om uzelf écht te overtuigen, is een proefperiode ideaal. We bieden een proefperiode van zes maanden aan tegen een ongeziene prijs, zodat u alle mogelijkheden van onze robotmaaiers kunt testen!

Zelfs als dergelijke situaties zich soms voordoen, hoeft u zich geen zorgen te maken: uit de statistieken van onze belangrijkste meldingen blijkt dat deze vooral betrekking hebben op de volgende drie problemen, en niet op diefstal of vandalisme:

 1. Een beschadigde kabel door een externe factor, zoals een spadesteek;
 2. Een robot die zijn laadstation niet meer kan terugvinden;
 3. Een fout veroorzaakt door een snijkop die geblokkeerd is door bijvoorbeeld een fles, blikje of tak.

Als u meer informatie wil, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts of op zoek te gaan naar een dealer!

Posted in FAQ

Een beschutting voor een robotmaaier: nuttig of niet?

Een robotmaaier mag buiten blijven

Degelijke robotmaaiers zijn zodanig gemaakt dat ze het hele maaiseizoen buiten kunnen blijven. De automatische grasmaaiers van Belrobotics hebben een chassis van aluminium en roestvrij staal waardoor ze gegarandeerd duurzaam en slijtvast zijn. Hun laadstation moet echter wel op een strategische plaats staan. De robot grasmaaier moet zijn bezoeken aan het laadstation naadloos kunnen laten aansluiten op de maaibeurten. Het spreekt dus voor zich dat het station niet in een hoek of in de buurt van water (vanwege de elektromagnetische straling) mag staan.

Een beschutting is niet noodzakelijk, maar …

Een automatische grasmaaier heeft in principe dus geen beschutting nodig, maar het kan toch een verstandige keuze zijn om hem te:

 • Beschermen tegen slecht weer en andere schade

Hagel, sneeuw, takken of uitwerpselen van vogels kunnen een impact hebben op de robot grasmaaier. Als deze geregeld wordt blootgesteld aan erg slechte weersomstandigheden of een risico op beschadiging van de buitenkant, dan wordt aangeraden om hem af te dekken, vooral om te voorkomen dat hij lelijk wordt.

 • Beschermen tegen een inslag

Hoewel een automatische grasmaaier bestand is tegen de inslag van golfballetjes, kan een beschutting ook dienen om het laadstation tegen vliegende voorwerpen te beschermen. Zoals bijvoorbeeld op een golfbaan of voetbalveld: verdwaalde golfballetjes of voetballen kunnen tegen de sonar of laadarm botsen en schade veroorzaken. Een afrastering kan dan een mogelijkheid zijn om het laadstation te beschermen.

 • Laat de robotmaaier opladen buiten bereik van mensen

Openbare groene ruimten en parken zijn plaatsen waar veel mensen passeren. Mensen hebben respect voor een robotmaaier, maar soms kunnen ze de robotmaaier door onoplettendheid verplaatsen en het laden onderbreken. Een beetje bescherming zoals aan het strand van het “Strandbad” aan het meer van Thun in Zwitserland kan in dat geval nuttig zijn.

 • Het landschap verfraaien

De beschutting kan ook een decoratieve functie hebben. Sommige eigenaars geven de toepassing graag een persoonlijke toets en kiezen deze optie gewoon omdat het zo’n mooi huisje is. Omgekeerd kan een lift voor robotmaaiers het apparaat ook volledig verbergen!

Houd er wel rekening mee dat een beschutting geen bescherming biedt tegen vandalisme. Er is niet noodzakelijk een beschutting nodig om vandalisme, dat maar extreem zelden voorkomt, te ontmoedigen. Lees hierover ons artikel over vandalisme bij robotmaaiers.

Aanbevelingen voor het gebruik van een beschutting voor robotmaaiers

De beschutting mag de sonar niet verhinderen om het laadstation te vinden. Daarvoor bestaan allerlei mogelijkheden: een halfopen beschutting of afrastering, een externe sonar zodat de robot grasmaaier zich kan laten leiden door de golven van die sonar, of een model met lift.

Neem voor meer informatie contact op met het team van Belrobotics.

Posted in FAQ

Zijn robot grasmaaiers veilig?

De verschillende veiligheidsmechanismen van de Belrobotics robot grasmaaiers

Sonar

Met behulp van een sonarsysteem detecteert de robot personen, dieren of voorwerpen die zich in de nabijheid van zijn route bevinden (op voorwaarde dat de hindernissen minimaal 50 cm hoog zijn en een diameter van ten minste 10 cm hebben). Het waarschuwingssignaal van de sonar remt de snelheid van de robot onmiddellijk af.

sécurités sur les robots tondeuses belrobotics

Achteruitrijdsensoren

Wanneer de robotmaaier voor het eerst op een hindernis stuit, stopt hij en verandert hij van richting. Zelfs bij een zeer lichte aanraking zorgt de tactiele sensorrand voor een kwieke reactie. De robot kan dus rechtsomkeer maken zonder menselijke tussenkomst.

Opheffingsensoren

Wanneer de robot opgeheven wordt, worden de opheffingsensoren automatisch geactiveerd en stoppen de maaikoppen met draaien. Indien dit door menselijk ingrijpen gebeurt, valt de maaier volledig stil; indien het echter om een hindernis gaat, voert de robot een manoeuvre uit om verder te kunnen maaien.

De inklapbare messen van Belrobotics grasrobots

sécurités sur les robots tondeuses belrobotics

Veiligheid staat centraal in het ontwerp van de robotmaaiers van Belrobotics. Hiervoor werd onder meer een specifiek patent genomen op de mesbladen van de robots. Die laatste klappen automatisch in wanneer de robot in contact komt met een hindernis. Resultaat: ongevallen worden tot een minimum beperkt (de robot veroorzaakt eventueel oppervlakkige snijwonden, maar geen verlies van ledematen) en de messen blijven intact. De bescherming en beveiliging zijn optimaal en het maairesultaat onberispelijk. Bovendien zijn het aantal ongevallen en de ernst ervan opmerkelijk lager dan diegene die door zitgrasmaaiers worden veroorzaakt.

sécurités sur les robots tondeuses belrobotics

Moeten er toch nog voorzorgsmaatregelen worden genomen?

Het is sterk aangeraden om alle voorwerpen (zoals speelgoed of grote takken) van het gazon te verwijderen en kinderen en dieren uit de buurt van de robot te houden wanneer die in beweging is. Tot slot mogen de robot en het laadstation niet worden bediend door kinderen en mensen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen. En de gebruiker moet de gebruiksaanwijzing hebben gelezen.

Neem contact op met onze professionals voor alle andere vragen.

Posted in FAQ

Hoe wordt de begrenzingsdraad van een robotmaaier geplaatst?

Hoe werkt een robotmaaier?

Een robotmaaier vindt zijn weg dankzij een magnetisch veld dat wordt gecreëerd door een signaal van het laadstation. Het traject van de robot wordt afgebakend met een begrenzingsdraad. De robot maait voortdurend op een willekeurige manier binnen de grenzen van die draad en maait dus niet gewoon “in stroken”. Die willekeurige maaitechniek zorgt ervoor dat de robot altijd overal komt, er geen sporen achterblijven en het gras altijd even hoog is. De draad garandeert een extreme nauwkeurigheid, in tegenstelling tot robotmaaiers die werken met een gps-systeem.

Professionele plaatsing van de draad

De draad wordt aangebracht met een speciale machine zodat hij volledig kan worden ingegraven. Op een groot terrein is handmatig ingraven onbegonnen werk. Binnen 1 week gaan de sleuven vanzelf weer dicht.

Installatie van een robotmaaier

Eerst en vooral moet een laadstation worden voorzien. Daar moet de draad voldoende recht lopen zodat de robot naar het laadstation kan rijden. Er moet ook elektriciteit aanwezig zijn. De begrenzingsdraad vertrekt aan het laadstation en loopt in wijzerzin rond het hele terrein. Het is belangrijk dat het volledige maaiveld goed wordt afgebakend, maar hindernissen zijn er bijna altijd.

Welke hindernissen kan een robotmaaier tegenkomen?

1.   “Eenvoudige” hindernissen

Denk daarbij aan hindernissen (bomen, paaltjes…) die u niet moet afbakenen met de begrenzingsdraad: de robot kan ze ontwijken dankzij de sonarfunctie en sensoren. De hindernis moet dan wel:

 1. Voldoende groot zijn: met zijn sonarfunctie kan de robot hindernissen met een diameter van meer dan 10 cm herkennen. Hij zal vertragen, tegen de hindernis tikken en eromheen manoeuvreren.
 2. Voldoende stevig zijn: de robot oefent wat druk uit bij het stoten tegen de hindernis. De hindernis moet tegen die lichte druk bestand zijn.
 3. Gelijk zijn met de grond: rond de stam van een boom mogen geen wortels boven de grond zichtbaar zijn, want die kunnen de robot tegenhouden.

Op het terrein mogen wel hindernissen aanwezig zijn die niet aan deze voorwaarden voldoen: bloemperkjes, waterpartijen, bomen met zichtbare wortels boven de grond of een stam die niet zo stevig is… Hoe weet de robot dan dat hij rond die hindernissen moet rijden? Naargelang de situatie bestaan er verschillende installatiemogelijkheden om de hindernis buiten het maaiveld te houden.

2.   Eilandjes

Het te ontwijken element kan worden beschouwd als een “eilandje” als het zich verder dan 5 m van de begrenzingsdraad bevindt enals de diameter kleiner is dan 5 m. Het moet zodanig worden afgebakend dat de robot eromheen zal rijden. De begrenzingsdraad loopt dus naar en vervolgens rond die hindernis om uiteindelijk verder het oorspronkelijke traject te volgen. Door het kruisen van de draad worden de magnetische velden opgeheven en de robotmaaier zal dus geen aandacht besteden aan de gekruiste draden.

PS: Zowel de gekruiste draad als de gewone begrenzingsdraad zijn na de installatie niet meer zichtbaar.

3.   Pseudo-eilandjes

Het te ontwijken element kan worden beschouwd als een “pseudo-eilandje” als het zich dichter dan 5 m bij de begrenzingsdraad bevindt of als de diameter groter is dan 5 m. Het moet dan op een iets andere manier uitgesloten worden van het maaiveld: de begrenzingsdraad loopt rond de hindernis en keert dan via dezelfde kant terug, met een tussenruimte van minstens 40 cm. Die dubbele rij begrenzingsdraad is voor de robot een teken dat hij rechtsomkeer moet maken.

Waarom een beroep doen op een vakman voor de installatie van de begrenzingsdraad?

Voor sommige modellen robotmaaiers is geen professionele installatie nodig, maar het aanbrengen van de begrenzingsdraad is een werkje dat veel nauwkeurigheid vereist. De robotmaaier zal pas optimaal werken als die plaatsing volgens de regels gebeurt. Een professionele installatie staat garant voor:

 • Een studie op maat van het terrein voorafgaand aan de installatie

Is een bepaalde hindernis een eilandje of toch eerder een pseudo-eilandje? Is deze smalle doorgang breed genoeg voor de robot? Wat met de verschillende delen van een terrein? Een haalbaarheidsonderzoek voor de installatie van een robot is geen overbodige luxe.

 • De optimale keuze van de locatie van het laadstation

Het laadstation moet op een strategische plek komen, naast het zuiver esthetische aspect van die keuze. De efficiëntie van de robot zal afhangen van de tijd die hij nodig heeft om naar zijn laadstation terug te keren en de moeilijkheden die hij onderweg tegenkomt. Aangezien de robot vaak in de buurt van het laadstation zal circuleren, wordt bijvoorbeeld sterk afgeraden om dit in de buurt van water te installeren.

Neem gerust contact op met het team van Belrobotics om een offerte te vragen en een afspraak te maken.

Posted in FAQ

Onderhoud van de Belrobotics-robotmaaiers

Wat kan de eigenaar doen om zijn robot goed te houden?

Uw robotmaaier is zelfstandig en is geprogrammeerd om uw terrein te onderhouden op basis van uw behoeften en die van het terrein. Een aantal taken moeten echter regelmatig uitgevoerd worden om een optimale werking van de robot en een langere levensduur te waarborgen:

 • Verwijder eventuele takken of afval van het terrein.
 • Zorg ervoor dat er geen grote gaten in het terrein zijn waarin de robot vast kan lopen.
 • Maak de wielen en de maaikoppen van de robot schoon met een borstel of een luchtdrukreiniger (doe dit om de 3 dagen bij regenweer en heel af en toe bij droog weer).
 • Controleer de laadcontacten van de robot en het station. Bij de stations met oude koperen laadarmen (van voor 2016) kan corrosie ontstaan. Deze moeten af en toe opgeschuurd worden met schuurpapier om laadfouten te voorkomen.
 • De messen moeten minimaal om de 3 à 4 maanden vervangen worden.

Om de robot schoon te houden, kunt u de behuizing reinigen met zuiver water of met een sopje.

Is er een onderhoudsbeurt nodig aan het einde van het seizoen en bij wie moet ik hiervoor zijn?

De robot heeft, net als een auto, een jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig. Omdat de robots zo’n 5000 à 8000 km per jaar afleggen, moet het onderhoud door professionals gedaan worden. Dit onderhoud gebeurt aan de hand van een gedetailleerd onderhoudsplan. De robot wordt gedemonteerd, geïnspecteerd en gereinigd en bepaalde onderdelen worden standaard vervangen.  De software wordt geüpdatet en de wielmotoren worden gesmeerd.  De elektronica, de sensoren en de bedrading worden gecontroleerd.

Neem contact op met een van de vele Belrobotics-dealers voor deze jaarlijkse onderhoudsbeurt of in geval van problemen.

Waar moet ik de robot bewaren in de winter?

Als de robot niet in gebruik is, dan moet deze opgeslagen worden op een vorst- en vochtvrije plek. Alvorens de robot voor langere tijd op te slaan, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

 • Maak de robot een laatste keer grondig schoon.
 • Laad de batterij nog één keer op en zet de schakelaar op ‘off’.

Het laadstation mag buiten blijven als de stroom aangesloten blijft.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het team van Belrobotics. Wij helpen u graag!

Posted in FAQ

Hoe zit het met diefstal en vandalisme bij robotmaaiers ?

De exacte locatie van de robot

De robotmaaiers van de laatste generatie zijn voorzien van een gps, waarmee de locatie van de robot in realtime nagegaan kan worden. Zodra de robot naar een ongebruikelijke plek verplaatst wordt, ontvangen de eigenaar en het Belrobotics-controlecentrum een waarschuwing via sms. Het ‘Track & Trace’-systeem brengt ons ook op de hoogte van eventuele functioneringsproblemen.

Diefstal van robotmaaiers zeer zeldzaam

Waarom worden robotmaaiers niet vaker gestolen? Zelfs als gemakkelijk een eigendom binnengedrongen kan worden om een robotmaaier te stelen, dan nog heeft het weinig zin. De robot functioneert namelijk niet zonder het station en voor de installatie van het station is de tussenkomst van een expert vereist om het in bedrijf te stellen. Dit geldt ook voor het terrein dat aan de robot toegewezen is.

Opzettelijk of onopzettelijk vandalisme

Onopzettelijk vandalisme komt het vaakst voor en vindt meestal plaats op openbare plekken. Onachtzaamheid van de bezoekers, zoals op de grond achtergelaten blikjes of kledingstukken, kunnen kleine beschadigingen veroorzaken. Opzettelijk vandalisme komt zelden voor. Als de robot echter moedwillig beschadigd wordt, bijvoorbeeld door het lichaamsgewicht van een persoon, door hem om te gooien of te bekogelen, dan detecteert het beveiligingssysteem dit onmiddellijk en wordt de verantwoordelijke gewaarschuwd.

Welke oplossingen zijn er voor dit soort incidenten?

De robots zijn meestal verzekerd tegen diefstal en beschadiging via de inboedelverzekering. Het is raadzaam om navraag te doen over de dekking en het maximaal verzekerde bedrag.
Als het maximale bedrag te laag is, dan kan een privépersoon een uitbreiding voor de tuin aanvragen bij zijn verzekering. Hiermee zijn zowel de robot als het tuinmeubilair verzekerd.
Zakelijke klanten kunnen contact opnemen met hun tussenpersoon om de robot te verzekeren tegen diefstal en materiële schade.

 • De robotmaaiers van Belrobotics hebben, in tegenstelling tot de robots uit één stuk van andere merken, een zeer robuust aluminium chassis met een afneembare kap.
 • Elk onderdeel kan apart vervangen worden waardoor de robot zo goed als altijd gerepareerd kan worden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het team van Belrobotics. Wij helpen u graag!

Posted in FAQ