tondeuse-robot-protection-herisson.jpg

Zijn robotmaaiers een gevaar voor de biodiversiteit in.

tuinen?

Tussen 2014 en 2018 is de verkoop van robotmaaiers nagenoeg verviervoudigd! Hoewel deze evolutie wijst op de talrijke voordelen van maairobots en hun vermogen om gazons er prachtig te laten uitzien, maken enkelen zich zorgen over de schade die ze aanbrengen aan de biodiversiteit, en dit na het verschijnen van meerdere artikels in de media.

Het klopt dat gazons en tuinen, waar ook, vaak de thuisbasis vormen van vele kleine diertjes en ontelbare insecten die elk cruciaal zijn voor de natuur. De vraag of geautomatiseerde maaiers schadelijk zijn voor egels is dan ook niet abnormaal. Toch zijn er vandaag geen statistieken die het gevaar van robotmaaiers bewijzen. Bovendien worden in de meeste artikels algemene termen gebruikt als ‘tuingereedschap’ en ‘bosmaaiers’.

Hoewel gevaren nooit volledig uitgesloten kunnen worden, geloven we bij Belrobotics dat deze beestjes een veel kleiner risico lopen op letsels door een reeks van maatregelen en trucs toe te passen.

 

 Robotmaaiers & egels: hoe hen beschermen?

 

Om egels beter te kunnen beschermen, moet u eerst weten hoe dit beestje leeft. De egel is een diertje dat vooral ‘s nachts actief is. Hij kan tot 18 uur per dag slapen onder het struikgewas, een hoop bladeren of eender welke plek die hij als ideaal beschouwt. Hij gaat ‘s nachts jagen en voedt zich met insecten (naaktslakken, huisjesslakken, wormen, enz.), maar ook met bessen en vruchten. Dit is één van de redenen waarom het voortbestaan van de egel vandaag bedreigd wordt. Het massale gebruik van pesticiden vergiftigt zijn voedsel of doet het verdwijnen. Daarnaast laat dit beestje zich hoofdzakelijk leiden door zijn gehoor en reukzin, zijn zicht is daarentegen verre van perfect.

Zijn houding verklaart waarom robotmaaiers zo gevaarlijk kunnen zijn. Deze kunnen ‘s nachts maaien en zijn veel te stil voor dit beestje dat zich zal oprollen tot een bolletje in plaats van te vluchten.

Overdag maaien om egels te mijden

Om het kleinste risico te vermijden, is het dus aanbevolen om overdag te maaien en u te voorzien van een robotmaaier die geschikt is voor oppervlakten die veel groter zijn dan uw gazon of tuin zodat uw robot niet de hele dag door hoeft te maaien.

Geef de voorkeur aan robotmaaiers met inklapbare messen

Maairobots kunnen immers twee soorten maaikoppen hebben.

Zo zijn er robots met messen die werken zoals een scheermes: ze klappen in wanneer ze weerstand ondervinden, waardoor ze geen of slechts oppervlakkige letsels toebrengen aan dieren. Onze robots die zowel op tuinen als grote sportterreinen worden ingezet, zijn uitgerust met zulke messen. Daar komt nog eens bovenop dat onze maaikoppen zijn uitgerust met antiwrijvingsschijven en gemonteerd worden op een pantograaf. Dit is een uniek en gepatenteerd design dat er onder andere voor zorgt dat de maaikop langs de rug van een egel scheert waardoor hij niet gewond raakt of in het ergste geval slechts oppervlakkige wonden oploopt.

De andere maaimessen bestaan uit lange harde lemmeten in de vorm van messen of sterren: deze zijn dodelijk voor iedere egel die op het pad van de maaier komt.

Nieuwe technologieën in ontwikkeling om de biodiversiteit nog beter te beschermen

Naast bovenstaande adviezen – overdag maaien en lichte messen verkiezen boven harde scherpe messen – heeft Belrobotics nog andere initiatieven genomen om egels beter te beschermen:

Allereerst verbeteren we voortdurend de actieve veiligheid van onze robots en testen we momenteel een technologie die niet enkel obstakels detecteert maar ook herkent. Zo kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een dier, een knuffel of ander speelgoed gedetecteerd worden waarna de robot deze zone vermijdt.

Dankzij onze ervaring in het maaien van golfterreinen beschikken we ook over diverse maaikoppen die vermijden dat de maaimessen in contact komen met objecten die bijvoorbeeld even groot zijn als een golfbal. Deze zomer zullen we deze maaimessen dan ook uittesten met dummy’s ter grootte van een egel. Als deze tests succes opleveren, zullen we deze inrichting in 2021 aanbieden als optie op onze robots.

Une robot tondeuse modifiée pour mieux protéger les hérissons

Tot slot testen we ook beveiligingsinrichtingen die geplaatst worden op de voorzijde van de maaier. Hoewel deze aanvankelijk bedoeld waren voor het wegduwen van kleine takjes, afval of blikjes om zo een blokkering te vermijden, zouden deze ook gebruikt kunnen worden om egels voorzichtig weg te duwen zonder hen te verwonden.