tekening-mes-robotmaaier

Wanneer moet ik de messen van mijn robotmaaier vervangen? 

Afhankelijk van het model, het gebruik en het terrein moeten de messen van een robotmaaier om de zoveel tijd vervangen worden. Uit ervaring weten wij dat de messen van professionele robotmaaiers om de 2 à 6 weken vervangen moeten worden om een superieure maaikwaliteit te verzekeren.

Het is echter onmogelijk om de levensduur van de messen van robotmaaiers voor grote oppervlaktes te vergelijken met die van modellen die in de handel verkrijgbaar zijn. Professionele robots werken gedurende lange periodes, op zeer uitgestrekte gebieden (soms tot 20.000 m² groot). Het is dus normaal dat dit onderdeel, cruciaal voor een perfecte maaibeurt, sneller verslijt. Een snelle slijtage kan echter afgestopt worden door bepaalde adviezen op te volgen.

Tip: Wij raden u ten stelligste aan om dit onderdeel iedere week te controleren na installatie van uw robot en bij de start van het seizoen wanneer de maaier van stal komt. Na enkele weken zult u duidelijk zien hoelang de messen van uw robot meegaan in functie van uw groene ruimte of sportveld.

 Wat zijn de meest voorkomende defecten en hun oorzaken? 

In veel gevallen wordt een beschadigd of bot mes veroorzaakt door een obstakel op het terrein. Om de levensduur van de messen van uw robot te vergroten en zo veel mogelijk problemen te vermijden, ziet u hieronder de meest voorkomende defecten en hun oorzaken.

 1. De scherpe kant van het mes is veel te bot, wat de mulchkwaliteit achteruit doet gaan en het gazon kan beschadigen

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Hoog gras maaien in een enkele beurt

Om te vermijden dat de scherpe kant van het mes veel te snel bot wordt, raden we aan om 5 tot 10 mm van het gras te maaien en om dit in meerdere keren te doen. Deze situatie doet zich vooral voor tijdens de eerste maaibeurten bij de start van het seizoen.

 1.  Het mes stuit op een hobbel

Bij te hoge hobbels of te diepe kuilen werkt de pantograaf, die de messen de vorm van het terrein laat volgen, niet meer correct waardoor het mes in contact komt met de grond en dus sneller bot zal worden. U controleert uw terrein dus best op hobbels en putten, waarna u deze gelijk kunt maken met het terrein of uit de maaizone kunt halen.

 1. Het mes stuit op een veldmarker in nylon

Hoewel veldmarkers in nylon geen harde obstakels zijn waardoor een mes kan afbreken, kunnen ze er wel voor zorgen dat de messen bot worden bij herhaaldelijk contact. We raden dus aan om de veldmarkers dieper te steken zodat de robotmaaier erover kan rijden.

 2. Het uiteinde van het mes is gebogen of afgebroken, waardoor de maaier niet goed meer werkt

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Het mes stuitte op een hard obstakel (sproeier, steen, wortel, afval …)

Wanneer het obstakel een nuttige functie heeft, zoals een sproeier, kan u proberen om deze dieper te steken zodat de robotmaaier erover kan rijden zonder het obstakel te raken. U kunt ook de maaihoogte zo instellen dat deze boven het obstakel uitkomt, of zelfs de perimeterkabel verleggen zodat het obstakel buiten de maaizone valt.

 1. Het mes stuitte op een verplaatsbare goal

De metalen onderdelen onderaan deze goals blijven soms onopgemerkt. We raden dus aan om deze goals uit de maaizone te halen om elk probleem te vermijden.

 3. Het mes heeft een speling van meer dan 2 mm of het mes is verdwenen

In sommige gevallen kan de schroef beschadigd raken of uitzetten waardoor speling ontstaat of de robot zelfs een van zijn messen kan verliezen. Indien u meer dan 2 mm speling opmerkt, kan iets op uw terrein hiervan de oorzaak zijn.

Welke situaties kunnen leiden tot dit probleem?

 1.  Het mes stuitte op een molshoop

Een molshoop kan het mes hinderen of doen stoppen. Eens het obstakel gepasseerd is, komt de robot terug op normale snelheid. Maar een obstakel betekent dat de messen een tijdlang geblokkeerd worden. De energie die daarbij vrijkomt, kan de schroeven doen lossen (of zelfs beschadigen). We raden dus aan om de molshopen op uw terrein te verwijderen.

 1. Uw terrein bevat plekken zonder gras

Wanneer het mes overschakelt van een plek met gras naar een plek zonder gras, zal het toerental wijzigen omdat er geen weerstand meer is. Wanneer deze verandering in snelheid te veel voorkomt, kan de as en het schroefgat beschadigd raken. Om dit probleem te vermijden, kunt u de maaihoogte wijzigen om het verschil in snelheid tussen de plekken met en zonder gras kleiner te maken (hoe hoger de maaihoogte, hoe kleiner de impact op de snelheid).

 1.  Uw terrein bevat sleuven

Deze sleuven kunnen vooral voorkomen in de buurt van het laadstation. Het mes kan de sleuven raken, waardoor het mes niet alleen bot wordt maar er ook extra kracht wordt uitgeoefend op de as. We raden dus aan om de sleuven weg te werken of om zelfs kunstgras te plaatsen, wat de vorming van sleuven voorkomt.

Sinds onze software werd geüpdatet naar versie 4.2 kunnen onze robots zo ingesteld worden dat ze per perceel een andere maaihoogte hebben. Het is dus interessant om de maaihoogte te vergroten in de zone nabij het station.

 1.  De zone die grenst aan uw perimeterkabel bestaat uit hoog gras

Onkruid van een bepaalde hoogte net naast de kabel kan eveneens geraakt worden door de messen van de maaikoppen 1, 3 en 5. Afhankelijk van het type onkruid kan dit het mes bot maken of beschadigen. We raden dus aan om de zones rond de perimeterkabels te onderhouden.

4. Andere oorzaken

 1.  De pantograaf vertoont speling

De pantograaf zorgt ervoor dat het mes de golvingen van het terrein volgt. Maar in bepaalde situaties kan de arm van deze pantograaf een speling hebben. Het mes zal dan overhellen. In dit geval zal het mes het gras korter maaien of de grond dieper raken dan de andere messen. Er is sprake van dit probleem als u ziet dat een van de messen veel sneller verslijt dan de anderen! Het zal dan nodig zijn om de onderdelen van de pantograaf te vervangen.

 1.  De pantograaf maakt geen vlotte beweging meer

In bepaalde situaties kan de pantograaf niet meer vlot bewegen en kan deze dus ook niet meer de golvingen van het terrein volgen. Het maaimes zal de grond raken en sneller bot worden of afbreken dan de andere messen. In dit geval is het belangrijk dat u de pantograaf schoonmaakt. Wanneer dit geen soelaas brengt, moet u te rade gaan bij uw specialist.

Belrobotics stelt zijn messen voortdurend op punt zodat ze zich kunnen aanpassen aan alle mogelijke situaties en terreinen. Toch kunnen de messen in specifieke gevallen sneller beschadigd raken dan voorzien. Wanneer u na het lezen van dit artikel merkt dat dit probleem blijft aanhouden, mag u steeds contact opnemen met ons zodat wij u kunnen helpen!