Stále větší využívání robotických sekaček k péči o trávníky je již zavedeným trendem. Přesto se stále šíří předsudky, že robotické sekačky způsobují plstnatění trávníku. Není to pravda. Pokud se objeví plstnatění, je důležité přehodnotit způsob hnojení. Mulčování prováděné robotickou sekačkou hraje zásadní roli při udržování zdravé, zelené trávy bez plstnatění.

Plstnatění trávníku: co je příčinou?

Plstnatění trávníku může trávu značně poškodit a ovlivnit její růst. Tato vrstva organického materiálu, která se tvoří na povrchu půdy, se skládá z rostlinných zbytků, odumřelých kořenů a dalších organických materiálů, které se v průběhu času hromadí. Existuje tedy několik faktorů, které mohou způsobit plstnatění.

  • Nedostatečné hnojení: Pokud tráva nedostává dostatek živin, může mít potíže se správným vývojem. To podporuje hromadění organických látek. Vznik plstnatění je připisováno nesprávnému používání hnojiv, zejména nadměrné dodávce dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K).
  • Nedostatečné sečení: Pokud je tráva příliš dlouhá, mulčování nemá očekávaný efekt. Místo toho vede k hromadění rostlinných zbytků na zemi.
  • Přílišné zavlažování: Pokud je půda neustále vlhká, mikroorganismy, které pomáhají rozkládat organické materiály, nemohou účinně fungovat.

Jak zabránit plstnatění trávníku?

Plstnatění trávníku je častý problém. Nebojte se! Lze tomu zabránit.

  • Doporučujeme trávu pravidelně sekat, aby se udržovala její stálá délka.
  • Provzdušňování půdy je základním opatřením, které zabraňuje plstnatění. Zhutnění půdy může bránit pronikání vody a vzduchu.
  • Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je vhodné zavlažování trávníku. Důležité je zalévat podle potřeb trávníku, a to hloubkově, ale méně často. Tím podpoříte hluboké a silné kořeny. Vyvarujte se lehkému zalévání, které podporuje plstnatění a mělké kořeny.

Nelze popřít, že plstnatění je skutečnou pohromou. Věděli jste ale, že robotické sekačky zásadně přispívají k hnojení půdy?

Mulčování: zelená technika pro zdravý trávník

S robotickými sekačkami lze hnojení přizpůsobit tak, aby se zabránilo plstnatění. Doporučujeme robotické sekačky vybavené funkcí mulčování.

Mulčování je způsob sečení, při kterém se posečená tráva jemně naseká a ponechá na trávníku. Tato metoda má několik výhod:

  1. Výrazné snížení množství odpadu při sečení. Místo sběru posekané trávy a jejího vyhazování ji lze s využitím mulčování nechávat na trávníku. Rychle se rozkládá a vyživuje půdu.
  2. Zlepšená kvalita půdy s nezbytnými živinami pro trávu. Posekaná tráva je bohatá na dusík, fosfor a draslík: důležité živiny pro růst trávníku. Tím, že robotické sekačky ponechávají posekanou trávu na trávníku, vracejí tyto živiny zpět do půdy. Odtud je tráva absorbuje kořeny. Výsledek: Zdravější tráva, která je odolnější vůči chorobám a parazitům.
  3. Menší riziko plstnatění trávníku. Jak již bylo zmíněno, plstnatění trávníku způsobuje vrstva organického materiálu, která se tvoří na povrchu půdy. Může poškodit trávu. Ponecháním posekané trávy na trávníku pomáhají robotické sekačky podporovat rozklad organických látek a odstraňovat je z trávníku.

Hnojení pomocí robotických sekaček: klíčový prvek pro zdravý a zelený trávník

Hnojení hraje zásadní roli při udržování zdravého a zeleného trávníku. Robotické sekačky mohou být vybaveny systémem hnojení, který trávu vyživuje vhodným hnojivem. Tento systém lze naprogramovat tak, aby v pravidelných intervalech aplikoval hnojivo a zajistil tak bujnou trávu v perfektním zdravotním stavu. Hlavním účelem hnojení je dodat tři základní živiny pro růst trávy: dusík (N), fosfor (P) a draslík (K).

Výběr hnojiva je zásadní pro zajištění účinného a udržitelného hnojení půdy. Jeho výběr bude částečně záviset na konkrétních potřebách jednotlivých ploch. Při výběru hnojiva byste měli zohlednit složení půdy a klimatické podmínky.

Přestože je hnojivo nezbytné, jeho nadměrné používání může způsobit hromadění solí v půdě, což je pro růst trávy škodlivé. Díky technice mulčování již není třeba trávník hnojit. Bude potřeba upravit způsob hnojení, abyste zabránili nadbytku dusíku a vzniku plstnatění.

Když to shrneme, použití robotické sekačky s funkcí mulčování přináší zásadní změnu v přístupu k hnojení. Je nejen zárukou dobře udržovaného trávníku, ale také významným faktorem, který omezuje plstnatění.

Robotické sekačky zajišťují přirozené, vyvážené hnojení s rovnoměrnou distribucí živin po celém trávníku. Proto neváhejte a nechte je pracovat za vás a užívejte si zdravý a bujný trávník po celý rok. Chcete se dozvědět více o mulčovacích schopnostech našich robotických sekaček nebo vyzkoušet zařízení Belrobotics? Kontaktujte naše odborníky.