Ingen mer manuell gräsklippning

Den självgående klipparen frigör tid för andra sysslor.
Tid som kan ägnas åt annat trädgårdsunderhåll.

mer än 2 000 m2 användbar yta
50% besparing
3 till 5 klippningar per vecka
Tusentals trädgårdar utrustade
Amaury le Grelle
Gräskvaliteten är anmärkningsvärd. Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till det vi gjorde tidigare.

Amaury le Grelle

ägare och chef på "La ferme de Bilande", Belgien

Damien Wigny
Tidigare hade jag en traktor. Det var mycket mer tröttsamt än de här robotarna. De är fantastiska.

Damien Wigny

ägare, Belgien

Robotklipparen arbetar dygnet runt utan att bullra eller störa på något annat sätt.

Du är inte längre beroende av vädret, för den självgående klipparen fungerar också i regn. Du kan göra avsevärda besparingar .

> Hämta broschyren

Självgående klippning

Belrobotics självgående klippare håller gräsmattorna i gott skick utan att någon människa behöver göra något. Flera fördelar för dig:

Greenmow Självgående klippning
 • Billigare
 • Ingen mer manuell gräsklippning
 • Oklanderliga gräsmattor i bättre skick
 • 100 % ekologisk
 • Total säkerhet
Halva kostnaden jämfört med en traditionell klippare

Priset på en Greenmow-klippare (som kan klippa upp till 6 000 m2) ligger nära priset på en traktor från ett internationellt känt varumärke.

Låg energiförbrukning

Livslängd: en Belrobotics robotklippare har dubbelt så lång livslängd som andra robotar.

Inga gräsrester att plocka upp, transportera eller hantera.

Sparar tid och arbete: Eliminering eller sänkning av associerade kostnader: vertikalskärning, luftning, bevattning, kemiska gödningsmedel, ogräsbehandling, etc.

Enkelt underhåll

Med Belrobotics robotklippare behövs inte lika många rutinbehandlingar och -skötsel, och de sammanlagda kostnaderna för trädgårdsskötseln minskar.

Jordskador

En elektrisk gräsklippare är lättare än en bensindriven gräsklippare och skadar inte gräsmattan, inte ens när det är blött.

Sjukdomar

Belrobotics minskar risken för att gräsmattorna ska utveckla grässjukdomar.

Borttagning

Inget avfall att plocka upp, transportera eller hantera.

Mullvadar

Den självgående klipparens konstanta drift och vibrationerna den skickar ner i jorden skrämmer bort mullvadar.

Luftning

Gräsklipparen pressar inte ner jorden, så luftning behövs inte.

Vertikalskärning

Vertikalskärning behövs normalt inte.

Ekologi

 • Minskat ekologiskt fotavtryck.
 • 10 ggr lägre CO2-utsläpp
 • 3 gånger lägre energiförbrukning.
 • Snäll mot miljön
 • Ingen bullerförorening
 • Mindre bevattning, mindre kemiska gödningsmedel, mindre ogräs-, klöver- och mossbehandling.
Greenmow

Total säkerhet

 • Stöld- och felvarning
 • Flera säkerhetsfunktioner
 • Styrsystem
 • Olycksförebyggande åtgärder

Övertygad? Vi kan träffas i din trädgård!

Boka ett möte

Sänk dina underhållskostnader

Köp en Belrobotics självgående klippare. Den kräver nästan ingen övervakning och klipper gräset dygnet runt eller vid en tidpunkt som du programmerar in.

Belrobotics robotklippare är helt självgående. De arbetar tyst nattetid eller på helgen, utan att störa det minsta. Det är praktiskt taget inga människor inblandade.

Du eller din trädgårdsentreprenör

De som klipper sitt eget gräs slipper nu den här sysslan och sparar tid som de kan ägna åt andra aktiviteter.

Anlitar du en trädgårdstjänst? Be dem installera en robotklippare från Belrobotics. Om de hyr eller köper en robotklippare från Belrobotics kan de sänka både sina kostnader och din räkning. Alla blir vinnare.