Perfekt gräs
till lägre kostnad

Belrobotics professionella robotklippare slipper trädgårdsmästaren ifrån gräsklippningen. Man sparar dyrbar tid som kan läggas på annat, till exempel rabatter och gröna utrymmen.

20,000 m2 användbar yta
50% besparing
3 till 5 klippningar per vecka
Hundratals organisationer utrustade

Robotklipparen arbetar dygnet runt utan att bullra eller störa på något annat sätt.

Koldioxidavtrycket minskar.

> Hämta en broschyr

Självgående klippning

Belrobotics professionella självgående klippare underhåller företagets marker. Flera fördelar för dig:

 Självgående klippning
 • Sänkta kostnader
 • Ingen mänsklig inblandning
 • Perfekt underhållna gräsmattor
 • Helt ekologisk
 • Total säkerhet
Sänk kostnaderna och öka vinsten

En självgående klippare från Belrobotics kostar mindre i inköp än en professionell klippare.

Energikostnaden är tre gånger lägre än för motsvarande bensindrivna utrustning.

Tyst drift (55 dB)

Inga gräsrester att plocka upp, transportera eller hantera.

Avsevärt lägre arbetskostnader.

Personalen slipper ifrån gräsklippningen och kan ägna sig åt andra sysslor.

Eliminering/sänkning av associerade kostnader: vertikalskärning, luftning, bevattning, kemiska gödningsmedel, ogräsbehandling, etc.

Enkelt underhåll

Belrobotics självgående klippare klipper gräsmattan perfekt, miljövänligt och till låg kostnad . Behovet av rutinbehandlingar och -skötsel minskar betydligt och de sammanlagda kostnaderna för skötseln av idrottsanläggningar minskar.

Jordskador

En elektrisk gräsklippare är lättare än en bensindriven gräsklippare och skadar inte gräsmattan, inte ens när det är blött.

Borttagning

Inget avfall att plocka upp, transportera eller hantera.

Mullvadar

Den självgående klipparens konstanta drift och vibrationerna den skickar ner i jorden skrämmer bort mullvadar.

Kemiska gödningsmedel

Konstant kompostering göder gräset på ett naturligt sätt och behovet av kemiska gödningsmedel minskar.

Luftning och vertikalskärning

Gräsklipparen pressar inte ner jorden, så luftning och vertikalskärning behövs inte.

Ekologi

 • 10 ggr lägre CO2-utsläpp
 • 3 gånger lägre energiförbrukning.
 • Snäll mot miljön
 • Ingen bullerförorening
 • Mindre kemiska gödningsmedel, mindre ogräs-, klöver- och mossbehandling.
 • Mindre bevattning
Parcmow

Total säkerhet

 • Stöld- och felvarning
 • Flera säkerhetsfunktioner
 • Styrsystem
 • Olycksförebyggande åtgärder

Belrobotics robotklippare

Kan hantera komplicerade trädgårdsformer tack vare de imponerande programmeringsmöjligheterna.

Övertygad? Vi kan ses hos dig!

Boka ett möte

Anlitar du någon för arbetet med dina grönområden?

Sänk de sammanlagda kostnaderna för att underhålla företagets grönområden.

Köp eller hyr en självgående klippare från Belrobotics. Den kräver nästan ingen övervakning och klipper gräset dygnet runt eller vid en tidpunkt som du programmerar in.

Du är inte längre beroende av vädret, för den självgående klipparen fungerar också i regn. Det är ett lönsamt inköp som snabbt ger avkastning.

Be dina trädgårdsentreprenörer installera en självgående robotklippare från Belr

Om de hyr eller köper en robotklippare från Belrobotics kan de sänka både sina kostnader och din räkning. Alla blir vinnare.