Nuestros robots superan
los retos más difíciles

Gracias a sus excepcionales prestaciones, los robots cortacésped Belrobotics superan los retos más difíciles: siega de depósitos públicos de agua potable, subestaciones de alta tensión, instalaciones fotovoltaicas, granjas de cultivo de césped, etc.

20,000 m2 användbar yta
50% besparing
3 till 5 klippningar per vecka
Exklusiv navigationsteknik

Självgående klippning

Använd Belrobotics robotklippare i industriella och jordbruksapplikationer. Flera fördelar för dig:

Greenmow
 • Sänkta kostnader
 • Ingen mänsklig inblandning
 • Perfekt underhållna gräsmattor
 • Helt ekologisk
 • Total säkerhet
Sänk dina kostnader

En självgående klippare från Belrobotics kostar mindre i inköp än en professionell klippare.

Energikostnaden är tre gånger lägre än för motsvarande bensindrivna utrustning.

Pumpstationer, lagerreservoarer för dricksvatten och system vid avloppsvattenrening:

Belrobotics elektriska robotar riskerar inte att förorena jorden med bränsle, olja, etc. Tack vare den låga vikten undviks alla rörskador, till skillnad från bensindrivna traktorer.

Fotovoltaiska installationer:

Den självgående klipparen åker emellan raderna av solmoduler och under modulerna. Till skillnad från får, skadar inte robotklippare kablar. Till skillnad från bensinklippare genererar inte Belrobotics robotar damm och de smutsar inte ner modulerna och på så vis behåller de sina maximala effektivitet.

Inga gräsrester att plocka upp, transportera eller hantera.

Större sänkning av arbetskostnader. Personalen slipper ifrån gräsklippningen och kan ägna sig åt andra sysslor.

Ekologi

 • Huella ecológica reducida
 • 10 ggr lägre CO2-utsläpp
 • 3 gånger lägre energiförbrukning.
 • Snäll mot miljön
 • Ingen bullerförorening
 • Mindre bevattning
Mowers Models : Bigmow, Parcmow, Greenmow

Total säkerhet

 • Stöld- och felvarning
 • Flera säkerhetsfunktioner
 • Styrsystem
 • Olycksförebyggande åtgärder

Belrobotics robotklippare

Tack vare styrsystemet är Belrobotics robotklippare den enda i världen som kan användas på en plats full med falska signaler, samt i förorenade industrimiljöer där man inte vill ha människor.

Övertygad? Vi kan ses hos dig!

Boka ett möte

Anlitar du någon för arbetet med dina grönområden?

Sänk de sammanlagda kostnaderna för underhåll.

Köp eller hyr en självgående klippare från Belrobotics. Den kräver nästan ingen övervakning och klipper gräset dygnet runt eller vid en tidpunkt som du programmerar in.

Du är inte längre beroende av vädret, för den självgående klipparen fungerar också i regn. Det är ett lönsamt inköp som snabbt ger avkastning.

Sänk underhållskostnaderna:

Köp eller hyr en självgående klippare från Belrobotics. Den kräver nästan ingen övervakning och klipper gräset dygnet runt eller vid en tidpunkt som du programmerar in.

Dina gräsmattor ser alltid oklanderliga ut och du behöver inte vänta på besök från något trädgårdsföretag.

Du är inte längre beroende av vädret, för den självgående klipparen fungerar också i regn. Det är ett lönsamt inköp som snabbt ger avkastning.