Ikke flere græsslåningspligter

Den selvstyrende græsslåmaskine frigør gartnere fra græsslåningen.
Den sparer værdifuld tid, der kan bruges til andre havevedligeholdelsesopgaver.

mere end 2.000 m2 brugbar overflade
50% besparelser
3 til 5 græsslåninger om ugen
Tusinder af haver har en
Amaury le Grelle
Græssets kvalitet er bemærkelsesværdigt. Jeg kan ikke forestille mig, at vi går tilbage til det, vi gjorde før.

Amaury le Grelle

Ejer og bestyrer af "La ferme de Bilande", Belgien

Damien Wigny
Jeg plejede at have en traktor. Det var meget mere trættende end disse robotter. De er fantastiske.

Damien Wigny

Ejer, Belgien

Robotgræsslåmaskinen kører dag eller nat uden at skabe støjforurening eller andre gener.

Du er ikke længere i vejret vold, for den selvstyrende græsslåmaskinen fungerer også i regnvejr. Du opnår betydelige besparelser.

> Download en brochure

Selvstyrende græsslåning

Belrobotics' selvstyrende græsslåmaskiner holder plænerne veltrimmet uden menneskelig indblanding. Flere fordele for dig:

Greenmow Selvstyrende græsslåning
 • Billigere
 • Ikke flere græsslåningspligter
 • Perfekte plæner i bedre stand
 • 100 % økologisk
 • Fuldstændig sikker
Halvdelen af omkostningerne ved en almindelig græsslåmaskine

Prisen på en Greenmow-græsslåmaskine (kan slå op til 6.000 m2) er tæt på prisen for en internationalt anerkendt havetraktor.

Lavt energiforbrug.

Lang levetid: en Belrobotics-robotgræsslåmaskine har dobbelt så lang forventet levetid i forhold til andre robotter.

Intet afskåret græs, der skal samles op, fjernes eller bearbejdes.

Sparer tid og arbejdskraft: Eliminerer eller reducerer de tilknyttede omkostninger: fræsning, plæneluftning, vanding, kemisk gødning, ukrudtsbehandling osv.

Nem vedligeholdelse

Belrobotics-robotgræsslåmaskine reducerer kraftigt rutinemæssige behandlinger og pleje, hvilket hjælper med at spare på de overordnede udgifter til sportsanlægspleje.

Beskadigelse af jorden

En elektrisk græsslåmaskine er lettere end en brændstofdrevet græsslåmaskine og den beskadiger derfor ikke plænen, ikke engang når den er våd.

Sygdomme

Robotgræsslåmaskinerne fra Belrobotics reducerer risikoen for udvikling af græssygdomme.

Bortskaffelse

Intet afskåret græs, der skal samles op, transporteres eller bearbejdes.

Muldvarpe

De selvstyrende græsslåmaskiners konstante drift og de vibrationer, der sendes ned i jorden, afværger muldvarpe.

Plæneluftning

Græsslåmaskinen komprimerer ikke jorden og derfor er plæneluftning ikke nødvendigt.

Fræsning

Fræsning er normalt ikke nødvendigt

Økologi

 • Mindre økologisk fodaftryk
 • 10 gange færre CO2-udledninger
 • 3 gange mindre energi.
 • Er ikke voldsom ved miljøet
 • Ingen støjforurening
 • Mindre vanding, mindre kemikaliegødning og mindre ukrudts-, kløver- og mosbehandling.
Greenmow

Fuldstændig sikkerhed

 • Advarsler ved tyveri og fejl
 • Flere sikkerhedsfunktioner
 • Styringssystem
 • Forebyggelse af uheld

Overbevist? Lad os mødes i din have!

Lav en aftale

Reducér vedligeholdelsesomkostningerne

Køb en selvstyrende Belrobotics-græsslåmaskine. Den kræver meget lidt overvågning og slår græsset 24/7 eller i den periode, du bestemmer dig for at programmere den til.

Belrobotics' robotgræsslåmaskiner er fuldstændig selvstyrende. De arbejder stille om natten eller i weekenderne uden at skabe den mindste forstyrrelse. Det er minimalt, hvor meget man skal gribe ind.

Du eller din haveentreprenør

Personer, der slår deres eget græs slipper for monotone græsslåningsopgaver, sparer betragtelig meget tid og kan frigøre tid til andre aktiviteter.

Har du en havemand? Bed vedkommende om at installere en selvstyrende græsslåmaskine fra Belrobotics . Ved at leje eller købe en robotgræsslåmaskine fra Belrobotics reducerer de dine omkostninger og muligvis også din regning. Det er en win-win-situation.